Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Ephēmeris archaiologikē — 1899

Seite: 127
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1899/0075
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
127

ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ

128

Ώς έκ των καταλεχθέντων εύρημάτων έξάγε- καί των έν τοις έρειπίοις των οικημάτων άνακαλυ-

ται, δεν δύναται νά ύπαρξη αμφιβολία δτι ή άκρό- φθέντων. Το σύγχρονον δέ περίπου της ακροπόλεως

πολις της Χαλανδριανής είναι των αύτών περίπου μετά των τάφων αποδεικνύεται και έκ τούτου, δτι

χρόνων μετά των τάφων. Ότι δε πολλά σχήματα τά τείχη αύτής είναι έκτισμένα δπως και οί τοίχοι

αγγείων, και μάλιστα έκ των κοινότερων έν τοις των τάφων καί δτι τά σχέδια των πύργων και οϊ-

τάφοις, δέν άπαντώσιν έν τη άκροπόλει, άποδει- κημάτων δεικνύουσι την αυτήν άκανόνιστον ποικι-

κνύει μόνον δτι, ώς είπομεν ήδη άνωτέρω, τά άγ- λίαν καί τον αύτον συνδυασμον των ευθειών και

γεια έκεϊνα κατεσκευάζοντο, ώς έπϊ το πολύ του- καμπύλων γραμμών και γωνιών, δν και έν τοις

λάχιστον, έπίτηδες διά τούς τάφους ή δτι ήσαν τάφοις παρετηρήσαμεν. Όταν δμως λέγωμεν δτι

αγγεία πολυτελείας. Καί έν Πάρω την αύτήν δια- ή ακρόπολις και οί τάφοι είναι σύγχρονοι περίπου,

φοράν εΰρομεν μεταξύ τών έκ τών τάφων αγγείων έννοεϊται δτι δεχόμεθα ώς πιθανήν τήν ύπαρξιν

Είκ. 38. 1 :1000

καί τίνος χρονικής διαφοράς μεταξύ αύτών, ήτις περί τήν Χαλανδριανήν άγρών. Πιθανώς κατω-

έξηγεϊται έκ τών κατωτέρω. κήθη πρώτη ή πλησιέστερον προς τήν θάλασσαν

Τό νεκροταφεϊον της Χαλανδριανής είπομεν δτι κειμένη καί έκ φύσεως οχυρά άκρόπολις, έξ αύτής

άνήκεν εις τήν πολίχνην, ής ίχνη σώζονται περί δε κατελήφθησαν καί έκαλλιεργήθησαν οί περί τήν

τήν έκκλησίαν της Παναγίας" ήσαν οί κάτοικοι αύ- Χαλανδριανήν αγροί" βραδύτερον ένεκα της έν αύτη

της διάφοροι τών της ακροπόλεως ; ΤοΟτοδέν είναι καί περί αύτήν στενοχώριας καί κακοτοπιάς μετω-

πιθανόν, διότι οί δύο συνοικισμοί θά έ'κειντο πολύ κησαν, ίσως ούχί διά μιας, αλλά βαθμηδόν, εις

πλησίον άλλήλων χωριζόμενοι σχεδόν μόνον ύπο τήν Χαλανδριανήν, ένθα εζων μεταξύ τών άγρών

της βαθείας φάραγγος, οί δε έν τή άκροπόλει οί- καί τών κτηνών των έν άνέτω εύρυχωρία. Ή ά-

κοΟντες δυσκόλως ήδύναντο νά ζήσωσιν άνευ τών κρόπολις δμως φαίνεται δτι δέν έγκατελείφθη έντε-
loading ...