Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1900

Page: 151
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1900/0089
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΠΙΓΡΑΦΗ Θ0ΥΡ1ΑΣ

Επισκεφθείς προ ολίγων μηνών τά ερείπια της
αρχαίας θουρίας ηΰρον εν θέσει «Ελληνικά» εν
τέταρτον της ώρας περίπου ανατολικώς του χω-
ρίου Βείσαγα της Μεσσηνίας έμπροσθεν της εκκλη-
σίας της Παναγίας ή της Γεννήσεως της Θεοτόκου
κειμένην στήλην ένεπίγραφον, τετράγωνον τά άνω
μετ άναγεγλυμμένου αετώματος, τά κάτω κολο-
βήν, έ'χουσαν πλάτος 0*625 μ., πάχος 0*115 μ.,
ύψος νυν 0'75 μ., φέρουσαν τον Οπό του Ρ. Ροα-
οαΐ'ΐ έν τη συλλογή του Βαδ ύπ άρ. 363 και
τελευταΐον ύπο του Κ. Μβΐδίβι1 έν Οΐ'ϊβοΐιίδοΐιβ
Βϊϋΐβΐίΐϊηδοΐιπί'ΐβη 4679 έκδοθέντα κατάλογον. Ό

Έπικράτης Δαμοκλέος
Έπίνικος Φιλαίθο[υ]
Φιλόκλειτος Φιλίππου
Κλεανδρίδας Εΰοάμου
5 Λεόντιχος Δεινίππου
Τελίσκος Ταυρίων[ος]
Κλεόνικος Κλεοσθέν/ε^ος
Σωσικλης Έπιτέλεος
Όνάτας Έπιτέλεος

10 Ν ίκιππος Χαιρημονος
Νίκιππος Τίμωνος
Λεοντεύς Τίμωνος
Νικίας Δάμωνος
Νέων Σωσιδάμου

15 Κανδόλας Ξενοδάαου
Κράτων Κάλλωνο[ς]
Νικομήοης Άριστείδα
ΑΊγαθοκλής Χηρικράτεο[ς
. , ασις Δαμοθέρσ[εος

Κατά το σχήμα των γραμμάτων ή επιγραφή
πιθανώς ανήκει εις τον δεύτερον προ Χ. αιώνα' τά
άλφα εχουσι κυρτήν γραμμήν, τά δε θήτα στιγ-
μήν έν μέσω, τά δέ μυ ουπω παραλλήλους τάς
έξω γραμμάς, τά δέ νυ την πρώτην γραμμήν
ενίοτε περιέργως κεκλιμένην, τά δέ πει σχεδόν ίσας
τάς δύο καθέτους γραμμάς, τά δέ σίγμα βραχέα
και ανοικτά τά σκέλη, τά δέ ώ εινε ί'σα το μέγεθος

ΡοαοαΓί 6π όψει είχεν άντίγραφον του Βαδ και
του αριστερού μέρους εκτυπον' σημειώνει δέ: Ια
ρΓβηιιβΓβ οοΐοηηβ βδΐ ΐΓβδ-(1ίδΙϊηο1β, ιηαϊδ Ια δβ-
οοηάβ βδΐ ρΐ'βδφΐβ ϊ 11ίβί 131©", και ούτως έν τω άντι-
τύπω αύτου έλλείπουσιν ου μόνον πολλαχου τά
τέλη των πατρωνυμικών της πρώτης σελίδος αλλά
και τά πλείστα κύρια ονόματα της δευτέρας" ταύτα
δέ νυν τουλάχιστον έπι του λίθου καθαρώς αναγι-
γνώσκονται. Εχει όέ ο κατάλογος κατά το άντί-
γραφόν μου, όπερ δμως ένεκα των περιστάσεων έν
σπουδή ελαβον, ώς έξης*

Αύτολαίδας Ξενοστράτου

Δέξων "Ορθωνος

Διόδωρος Άριστέα

Πολυκράτης Τιμογένεος

Νικίας Άριστοδάμου

Δάμων Οΐνέος

Σώταιρος Άσάνδρου

Θεοκλης Λυσικλέος

Στέφανος Στράτωνος
Άπολλωνίδας Απολλώνιου

Νικοκλής Ξενοδάμου

Δαμοκλείδας Χαρίνου

Καλλι[ππ]ίδας Χαίριος

Φίλων Φιλοκλείδα
Άρ[ισ]τοκλης Άριστοκλείδχ
Ό[νασ]ικλης Νικία
4 Λο;.....ς Δαμοτίμ,ου

.......ς Δαματρίου

Εύ- ; η 'Εχ- ;

τοις άλλοις γράμμασι και ευρέως ανοικτά. Μεταξύ
τών κυρίων ονομάτων και τών πατρωνυμικών υπάρ-
χει μικρότερον ή μεγαλύτερον κενόν. Έν τή πρώτη
σελίδι στ. 7 κατά λάθος παρέλιπεν δ γλύπτης
έν τω Κλεοσθένεος τό τελευταΐον ει. Κάτωθεν
τών σωζομένων άλλοι στίχοι έπί τοΟ λίθου ώς φαί-
νεται δεν ύπήρχον.
loading ...