Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1904

Page: 89
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1904/0055
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΕΥΒΟΪΚΑ

ι.

Πε^ί τοΰ περί Ά.ρτεμ.ιρία>ν "Κρετρι*ο$

ψηφίσμ,ατος.

Εις το κείμενον της ύπό του κ. Γ. Α. Παπα-
βασιλείου έν τη Εφημέριοι ταύτη 1902 σ. 97
έκδεδομένης Έρετρικής έπιγραφής μελετήσας τά
ύπ' έμου έσ/άτως έν τω Μουσείω της Χαλκίδος
ληφθέντα έ'κτυπα παρατηρώ τά εξής.

Την είσαγωγήν του ψηφίσματος ό εκδότης ανα-
γιγνώσκει ούτως*

δπωρ άν τά Άρ-

τερ.ίρια ώς κάλλιστα άγωυ,εν και Ουω ροΐ ωμ.εν]
άριστοι

αυτό: ομολόγων δτι τά περιγεγραμμένα μετά με-
γάλης δυσκολίας συνεπλήρωσε μάλλον εκ των
συμφραζομένων εΐκάσας ή εκ των μόλις διακρι-
νομένων ιχνών των γραμμάτων, επειδή ό λί'&ος
ένταϋϋα εϊνε λίαν έφΰ'αρμένος. Κατά περίεργον
σύμπτωσιν τά ύπό του κ. Πατταοασιλείου μετά
μεγάλης δυσκολίας συμπληρωθέντα γράμματα
ΟΥΩΡ . ΙΩΜΕΝ αναγράφονται έν τω ύπό του κ. I.
Δ. Φωκίτου έν Άθηνα 1902 σ. 360 δημοσιευ-
θέντι αντιγράφω του ψηφίσματος ώς υπάρχοντα
επί του λίθου. Σφάλλονται δμως και οί δύο* διότι
παρά πασαν την λεγομένην φθοράν του λίθου δια-
κρίνω αρκετά σαφώς έν μεν τέλει του δευτέρου
στίχου ΟΥΩΡΙΝΩΞΡ, έν οέ τη αρχή του τρίτου
ΑΕΙΞΤΟΙ καί ούχί ΑΡΙΣΤΟΙ. Ή άνάγνωσις λοι-
πόν είνε βεβαία" και Ούωριν ώς πλείστοι. Ό
δήμος ό Έρετριέων ιδρύει διά του ψηφίσματος
τούτου αγώνα μουσικής, ό'πως άγωνται τά Αρτε-
μισία ώς κάλλιστα καί αύξάνηται το πλήθος τών
πανηγυριζόντων και θυόντων. "Οπως δέ ϋνωροί,
αδή ϋνται ώσιν ώς άριστοι, κατά τον κ.

Παπα βασιλείου, οί Έρετριεϊς, δεν ει/ον βεβαίως
ανάγκην αγώνος μουσικής.

Έν άρχή του στ. 4 προ του τιθεΐν έξηλείφθη-
σαν δύο γράμματα.'Εν τέλει του αύτου στί/ου καί
έν τη άρχη του έπομένου σώζονται επί του λίθου
ολόκληροι αί λέξεις ΧΙΛΙΩΝ καί ΔΡΑΧΜΩΝ, έν
δέ τω τέλει του στ. ο οπού Ό εκδότης άνεγίνωτκε
παρέχει[ν, μετά τΌ Π έλάχιστα μόνον ίχνη γραμ-
μάτων διακρίνω. Προς στ. 4 πρβ. τό έν ΙΟ. XII
5, 617 (ϋΐΙΙθη^βΓ^θΓ, 8)Ί1θ£6 522) ψήφισμα Κο-
ρησίων στ. 20: τιΰέναι δε και άγώνα τήι έορτήι
τους προβούλους από δραχμών ΡΔΠ.

Έν στ. 6 ό λίθος ώς φαίνεται εχει ΠΕΝΤΕ
ΗΜΕΡΑΣ καί ούχί ΗΜΕΡΑΙΣ. Έν στ. 12 προ της
λέξεως άγωνίζεσϋαι /ώρος διά 5! δεν ύπάρχει" το
πάντα\ς\ λοιπόν ήτο όλόκληρον γεγραμμένον έν
τω προηγουμένω στί/ω. Έν τέλει του στ. 13
διακρίνω τά έξης ίχνη ΕΧΟΥΡ, ώττε : έχοντας
την σκευήν ήμπερ και έν τϊι άγώνι έχουρ[ι]φ
Της λέξεως δευτέροι, ήτις τρις έπαναλαμβάνεται
έν στ. 15. 16. 17, καί τών λέξεων διηκόσιαι
δευτέροι εκατόν έν στ. 18 ένεκα ρωγμής του λί-
θου γράμματα τινα ή έν μέρει μόνον ύπάρχουσιν
ή καί ολως έλλείπουσιν. Έν τέλει του στ. 30
μετά τό παρέχει διακρίνεται Τ, εν δέ τή αρχή
του έπομένου στί/ου μόνον ΩΓ ύπάρχει' ώστε
άναγνωστέον : τ\ώγ χώρων. Οί δέ χώροι ούτοι,
ων καί έν στ. 2ο έπ. μνεία γίνεται, κατ έμέ ου-
δέν άλλο είσίν ή οί έν Αττική δήμοι λεγόμενοι
συνοικισμοί τής Έρετρικής πολιτείας. Η ονομασία
αύτη άπαντα καί έν τή Μ. Ασία" ούτως αί παρά
Ι^βΒ&δ - ννα(1ϋίηυ;Ιοη ύπ αριθ. 1745 έπιγραφαί
στεφάνων άναφέρουσι τά ονόματα έπτά χωρών"
ό χώρος δ Μοττιανών, ό χώρος ό Βαιστεανών
κτλ: έν έπιτυμβία δέ έπιγραφή νυν έν Βερολίνα»
άποκειμένη (Ββ8θ1ΐΓβΐ&υη§ (ΙβΓαηΙίΙίβη 8ουΙρΙιΐΓβπ

δηλ
loading ...