Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1905

Page: 55
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1905/0038
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩι

(ΠΛ. 2).

Κατά την άνασκαφήν του ναοϋ" του Θερμίου
"Απόλλωνος 2 ευρέθη έν τω καλύπτοντι το δάπε-
δον αύτοΰ στρώματι τέφρας, ανθράκων, κεράμων
της στέγης και άλλων λειψάνων του δια πυρός
καταστραφέντος κτιρίου (1ζυ\1ύ] 'χαΛκη έπιγεγραμ-
μένη εκατέρωθεν, ή έν πίνακι 2 απεικονιζόμενη. Η
στήλη αύτη δεν είνε δλόχυτος, μονοκόμματος,
αλλά κοίλη έντός, σχηματιζόμενη έκ τεσσάρων
τοιχωμάτων, ήτοι των δυο πλατειών όψεων και των
δύο στενών πλευρών. Ήτο κατιωμένη πασα, ϊοίως
έκ της απεικονιζόμενης όψεως, ένεκα της έπιδρά-
σεως του πυρός προ πάντων. Καθ έκατέραν οψιν
άποχωρίζεται άνω άπο του ομαλού εδάφους των
επιγραφών ολίγον τι έξέχον έπίμηκες Ιπίπεδον πλά-
τους 0,06 μ., υπέρ αυτό δε έσχηματίζετο κορωνίς,
έφθαρμένη νυν κατά το πλείστον. Άκεραία κατά
τά λοιπά, άπέοαλε μόνον το κατώτερον μέρος ή
στήλη. Το σωζόμενον μήκος αυτής εΐνε 0,43 μ.,
της προσόψεως τό πλάτος 0,3(3 μ., των δε στενών
πλευριδίων 0,05 μ. Καθαρισθεΐσα διά χημικών μέ-
σων ανέδειξε τελείως τά πρότερον κατά το πλεί-

στον δυσδιάγνωστα ή εν μέρει ολοσχερώς υπό της
σκωρίας καλυπτόμενα γράμματα.

Η στήλη φέρει έπι έκατέρας των προσόψεων
ανά μίαν επιγραφή ν. Και ή μεν μία, έκ σειρών
έννέα συνισταμένη, τελείως σωζομένη, εΐνε έπιπο-
λαιότερον κεχαραγμένη κάτωθεν του άγράφου κα-
ταλειφθέντος στενού έπιμήκους έπιπέδου' ή δε
άλλη, διά μικροτέρων γραμμάτων βαθυτερον και
έπιμελώς έγκεκολαμμένη, καλύπτει ολην την πρόσ-
οψιν, μένει δε ατελής εν τέλει κατά τό έφθαρμέ-
νον κατώτερον άκρον της στήλης. Έπι τοΟ στενοΟ
έπιμήκους άνωθεν έπιπέδου μεγαλειτέροις γράμ-
μασιν άναγινώσκεται δ τίτλος της έπιγραφής ταύτης'

ΞΥΝΟΗΚΑΚΑΚΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΙΤΩΑΟΙΞΚΑίΑΚΑΡΝΑΝΟΚ

Είνε πρόδηλον ότι ή στήλη ίδρύθη χάριν της
μακράς ταύτης περί της Συνθήκης και ΰνμμα-
χίας έπιγραφής, καθά και έν στίχοις 10-11 άνα-
γράφεται: «'Λναγραψάντω δέ ταύτα έν στάλαις
χαλκέαις» κτέ. Κατόπιν ποτέ έχαράχθη έπι της
κενής οπίσθιας όψεως ή άλλη έπιγραφή.

Αί έπιγραφαι εχουσιν ως έξης διά μικρών χα-
ρακτήρων μεταγεγραμμέναι, προστιθεμένης και της
στίξεως:

Άρ. 1.

Συνθήκα και συμμαχία
Αίτωλοϊς και Άκαρνάνοις.
Άγαθαι τύχαι. Συνθήκα Αίτωλοΐς και Άκαρνανοις ομόλογος. Είρήναν
εΐμεν και φιλίαν ποτ' άλλάλους, φίλους έόντας και συμμάχους άμά-
τα τόμ πάντα χρόνον, δρια έχοντας τας χώρας τον Άχελώιον ποταμ-

' "Ιδε Άρχαιολογικην Εφημερίδα το'ύ 1900 σελ. 161 ε. και τοΰ 1903 σελ. 71 έ.
2 "ίδε'Άρχαιολογικην Εφημερίδα του 1900 σελ. 171 ε.
loading ...