Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1905

Page: 99
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1905/0060
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
99

ετρηματα ανλσκαφησ τοτ επι τη σ παρνηθοσ λντροτ

100

....ΛΕΟΥΞΚΟ.............

Άρ. 16. · · · ΠΡΟΙΞΕΝΙΑΝ..............

.... ΠΡΟ]ΞΕΝΟΙΞΔΕΔΟΤΑΙ.........

......ΙΕΠΙΧΑΡΙΞΕΝΓΟΥ^ΤΡΑΤΑΓΟΥ. . . .

.....ΚΡΑΤΕΟΞΓΡΑΜΜΑΤΙΞΤΑΑΙΤ[ΩΛΟΙ. . . . Αμφότεραι αί ανωτέρω ήκρωτηριασμέναι έπι-

ΑΝΔΡΟΚΑΕΟΣΧΑ........ γραφαί ήσαν ψηφίσματα προξενιάς, κεχαραγμέ-

.....ΠΡΟΞΕΝΙΑΝΤΑΛΑΟΣ ΑΚΑΊ να έπ' στήλης ευρεθείσης μετ άλλων συντριμ-

ΤΟΙΞΪΑΛΛΟΙΞΠΡΟΞΕΝΟΙΣΔΕΔΟ ΤΑΙΕΓ μάτων όμοΟ. Ό στρατηγός έν άμφοτέραις εινε ό

[ΓΥΟΣ.............................. αυτός. Και βεβαίως ό Χαρίξενος ούτος είνε ό αύ-

τος και ο ανωτέρω, οιοτι και των επιγραφών του-
Αρ. 1 /. των τα γράμματα άνήκουσιν εις τους .αρο του 220

χρόνους.

. . . ΕΠΙΧΑΡΙΞΕΝΟΥΞΤΡΑΤΑΓ..... (άχολουθεί συνέχω)

.....ΓΡΑ^ΜΑΤΙΞΤΑΑΙΤΩΛΟΙ ...... γεωργιοσ ΣωΤΗΡΙΑΔΗΣ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΚΑΦΗ!

ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΑΝΤΡΟΥ 1

[Ώίν. 3

Προ πολλού το παρά τήν Φυλήν επί της Πάρ-
νηθας άντρον είναι γνωστόν δια τήν εν αύτω κατά
τήν αρχαιότητα τελουμένην λατρείαν του Πανός
και των Νυμφών. Το χαρακτηριστικών όνομα Αυ-
χνοσπηλαιά οιδόμενον εις το άντρον υπό των περι-
οίκων όιά το πλήθος των έν αύτω ευρισκομένων
λύχνων, έπιγραφαί χαραγμέναι επί τοΟ βράχου καί
το εντεύθεν προελθον ανάθημα του Τηλεφάνους,
άνάγλυφον άφιερωμένον εις τον Πανα καί τάς
Νύμφας, ήδη άπο του 1847 εισαχθέν εις το
Μουσεΐον, εμαρτύρουν κατηγορηματικώς περί της
λατρείας ταύτης. Περιεμένετο λοιπόν κατά τάς
ύπό της Αρχ. Εταιρείας έκτελεσθείσας άνασκα-

1 Περί των ανασκαφών καί των ευρημάτων συντόμως διέλαβεν
ήδη ό Ινεργήσας τας άνασκαφάς κ Α. Σκιάς έν τοις ΙΙρακτικοΐς του
1900 σελ. 38. κ. ε. χαΐ 1901 σ. 3'2 κ. ε., μη εύκαιρήσας δε νά άσ-
7_ολη0η ιδιαιτέρως είζ τάευρήματα εσχε τήν καλωσύνην να άναθέση εις
εμε τήν ε^εξεργασίαν τούτων έπιφυλάξαί δι' εαυτόν νά γράψη περ{
των εν τω αντρω ευρεθεισών επιγραφών ώς καί της έν αΰτω λατρείας,
δπως προσεχώς θε'λουσι οημοσιευθή.

φάς -/.ατά το θέρος του 1900 καί 1901 νά άνευρε-
θώσι πράγματα αναγόμενα εις τήν λατρείαν του
Πανός καί τών Νυμφών καί ή προσδοκία αύτη
επαρκώς, δυνάμεθα νά εί'πωμεν, έξεπληρώθη. Διότι
άν καί κατά τήν έ'κθεσιν του ένεργήσαντος τάς
άνασκαφάς κ. Α. Σκια μόλις το 1!3 της φανερας
εκτάσεως του σπηλαίου άνεσκάφη (Πρακτικά 1901
σ. 33), ευρέθησαν πολλά τεμάχια άναθηματικών
ανάγλυφων, ες" ών άπετελέσθησαν δύο μεν έντελώς
ακέραια, πέντε δέ άλλων μέρη, έπειτα καί μικρό-
τερα άλλα ευρήματα ουχί ανάξια λόγου. Κατά
τήν έπακολουθήσασαν άνασκαφήν του σπηλαίου
της Βάρης υπό τών Αμερικανών εξήχθησαν βε-
βαίως πέντε, σχεδόν τέλεια, συγκολληθέντα έκ
πολλών τεμαχίων ανάγλυφα /.αί μέρη δύο άλλων,
αλλ -κει κατωρθώθη νά ανασκαφή όλόκληρον το
άντρον, επειδή δεν έδυσχεραίνετο το έργον της
ανασκαφής ώς εις τήν Αυχνοσπηλαιάν, ό'που εδει
νά άποσπασθη σκληρός καί παχύς ασβεστολιθικός
loading ...