Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1907

Page: 189
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1907/0107
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
189

ΝΟΜΟΣ Α1ΓΙΛΛ1ΙΣ

190

[αύ]ταΐς ύποθηκαις, γ.κ\ μηθέν ησσον έστω πρακτδς κκτα ταύτά- [και εάν]

οί νέοι άρχοντες προσδέςωνται την καταβολών, όφειλέτωσαν δρα-

χμάς χιλίας τω δημοσίω, καί η καταβολή ά[κυρος] έστω- έ[ά]ν δέ τις των

30 [δ]εδανεισμένων μί) άποδώι τόν τόκον εν τω μηνι τω Άπατουριωνι εν τεϊ

[(ί]ουλν), ή βουλή καί οί λογισταί και ό άρχων παρα[χρίί]μκ χρασσετωιταν, κα-
[θά]περ καί τά ιερά χρήματα, προς τό ημιόλιον ο οέ μισΟωσάμενος προκατ[α]
[βαλ]λέτω το μίσΟοψ.α <^σαν^> εν τεΐ βουλεΐ' εάν οέ τι ύπερέχη μισΟούμενα τά
[χ]ωρία, άποδιδότωσαν τω κυρίων της ύποθηκης παραχρήμα έν τεΐ βουλεϊ

35 τό ύπερεχές του τε τόκου καί του ημιολίου, ό δέ γραμματεύς ύπογραφε-

[τ]ω την τε μεμισθ[ω]μένην ύποΟηκην καί τ[ό]ν μ[ισΟωσά]μενον καί πόσου έμισθ[ω-]
[σ]ατο καί δ,τι προκαταβέβληκεν εάν οέ τις μισ[Οωσά]μενο: [αυι προκκταβάλ[η]
[παραχρ]*?ίμα έν τγί βουλν), ένγραφέτω αυτόν ώ[ς] έποοείλοντα δρα-
Β Χ,μ^ζ οιακοσίας τω δημοσίωι. Όπως δέ [κ]αί η [οημοθ]οιν'.α έπιτελε-

40 [σ]θεΐ τόν (έν^> ένιαυτόν τόν μετά άρχοντα . . . . ν,ν τόν 'Λοίστωνο:, το[ύ]ς

[π]ρυτανεύοντας τδ(α μηνα τόν Άπατουριώ[να έλέ]σ[θαι] έπιμελητάς ούο έζ ά-
[π]άντων [Α]ίγιαλέων [αυ] νεοίτέρους ετών τρι[άκο]ντα· οί δέ αίρεΟεντε: λα-
[βό]ντες τό άργύριον τό πϊπτον παρα[χρ]ημα έμ μηνι Άπατουριώνι ώ-
[ν]ησάσΟ<οσαν βοϋν άρσενα 1 (7.·/) νεώτερον ετών δύο καί Ουσάτωσαν έν

45 τεΐ Καλλιστράτου (του) Άρτ[έμωνος γενομένει] οί[κ]ίαι '-', πομπευέτω-

σαν οέ τόν βοϋν8 έκ του πρυτανείου [οί] πρυτ[άνει]ς και [ό] γυμνασίαρχος
[κ]κί οί έφηβοι, άκολουΟείτωσκν δέ και οί νεώτειοι πάντες1 εΐ δέ μη, τους
μη άκολουΟοΰντας έπαναγκ[α]ζέτω [ό] γυμ[να]σίζρχος τρόπω·, ό'τωι
άν δύνη[τ]αι· όταν δέ [π]ο[ιη]σωσιν τό [δεΐπν]ον, έπ[εν]έγκκντες κρέα όλο-

50 μελή" έστιασ(ά)τωσαν καί έπιμη[νι]ευσ[άτωσα]ν [ο]ί έπιμεληταί έπί τό δει—
[πνον]· εάν οέ άλλο ζύτοΐς φαίνηται, προστ[ι]θέτ[ω]σαν προς τό ενόν άρ[γύ-]
[ρ]ιον καί εις την δημοΟοινίαν έπιμηνιεύοντες μετά του γυμνκσι-
[ά]ρχου, τό οέ έπιμηνιευΟέν του άρ[γυρίου φέρον]τες έπί τό δεΐπνον
ποιείτωσαν οί έπιμεληταί πάν[τας τους κλι]σμούς ? 4 κατά τρίκλι-

55 [νο]ν καί τό δεΐπνον άποδιδότωσαν (το]ϊς τε πολίταις πασιν τοις παοα-
[γε]νομένοις εις την Αιγιά[λη]ν [καί περιοίκοις κα]ί ξένοις (καί) τοις παρα-
[γε]νομένοις 'Ρωμαίων αυτών κκί τών γυ[ναικών?], κα[ί κρ]έα χωρίς πα[ι-]
[σί]ν [αύτών] 5, καί παρεχέτιοσαν ηδύ μελίκοατον καί την διακονίαν πασαν (του)
[δείπνου, παρέχοντες ξύλα καί ΰδο)ρ κκί αλείμματα· η δέ δημοΟοινία

60 [γε]νεσΟω έν τω γυμνασίωι έπάναγχ.ες' παραΟέτωσαν δέ οί έπιμε-

[λητ]αί πάντως δεΐπνον άδάπανον τοις έν τω τρικλείνωι καί άνθη" παοατιΟέ-
τιοσαν (οέ) τάλλα μέν ΟυΟέντα, [τ]ά (δέ) δέρματα άποδόμενοι παραχρήμα κατα-
ναλ'.σκέτωσαν παραχρήμα καί τκΰτα έν τοπίο- οιοότωσαν οέ
[οί] έπιμεληταί τών έφηβων έκάστω αύ[τ]ών ύός κ[ρε]ών μναν τά δ[έ]
65 [παρ]ατιΟέμενα άπαντα έστ(θ άποφορητά [από] τ[ο]0 τρίκλινου- ύπο-
[τι]0έσ0ο>σαν οέ οί έπιμεληταί από [το]0' [άργ]υρίου εις την έχομένη[ν]
[ημ]έραν τιμήν οίνου μετρητών εννέα, καί πα[ρατιΟ]έτωσαν την τε οιακον[ί-]
[αν] πασαν κατά ταύτα τ'/) έχομένη ημέραι κκί [τ]όν οινον παρεχετ(.)σαν
δε οί έπιμελητ[α]ί καί τραγηματα άμφοτέρας τάς ημέρας κκί την δ[η-]
70 μοΟοινίαν συντελείτωσαν έν τω γυμνασίιοι, σιτομετρείτωσαν δ[έ]
[οί] έπιμεληταί ώνησάμενοι σΐτον πύρινον από του αργυρίου, διδόν-
[τ]ες τη ποοτεραία τοις τε πολίταις τοις έπιδημοΰσιν καί πκροίκοις
[κ]αί ςένοις τοις παρεπιδημουσιν τών μέν ανδρών έκάστω χοίνικα,

άνέγνω ΛΥίΙΙιοΙιιι. 2 Οϋτ'·> λνϊίαπιολνϊΐζ. :' άνέγνω Α. ΛνϊΠιοΙιη. * Οϋ?Γ.) λνπ.ιιηολνίίζ. 6 Ανί1αηιο\νίΙζ.

ΕΦΗ.ΜΚΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 11107 1 3
loading ...