Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1908

Page: 59
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1908/0040
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
59 αρχαιοτατη θεσσαλικη

Επ' αμφοτέρων τούτων, ιδίως έπΐ της πρώτης,
ώς και έπϊ πολλών άλλιυν στηλών τών Παγασών
ευτελεστέρας έπίσης εργασίας, αί βαφαϊ εχουσιν
έςόγκωσίν τίνα, ώς αί έπιτεθειμέναι λευκαΐ βαφαϊ
τών αγγείων το δέ σπουδαιότατον, παρατηρεί τις
έπ αύτών τάς γραμμάς του κέστρου ή ραβδίου, ή
μάλλον του χρωστήρος, ώς αύται εμφανίζονται
έπϊ τών σημερινών ελαιογραφιών, ή έπϊ τών αρ-
χαίων προσωπογραφιών έν Φαγιούμ (βλ. ανωτέρω
σελ. 12), έν ώ έπϊ τών έντεχνοτέρων Παγασιτικών
στηλών (πίν. 1-4) α'ίτινες είναι έπίσης εγκαυστοι,
ώς έν γένει πασαι αί έκ Παγασών, πλην ελαχί-
στων και εύτελεστάτων, δεν παρατηρεί τις τάς
τοιαύτας γραμμάς.

Έκ της διαφοράς ταύτης αποδεικνύεται ό'τι αί
βαφαϊ ήσαν μέν έν άμφοτέροις τοις είδεσι τών γρα-

ΕΓ11 ΓΡΑΦΗ ΓΙΡΟΙΚΟΔΟΤΙΚΗ 60
2>ών τούτων δια κηοοΰ παοεσκευασαέναι, κοείττο-

Τ Τ Γ Γ 7 I -

νο; ή χείρονος ποιότητος, άλλ ή προσέγγισις τοΟ
θερμού σιδήρου και ή διασκευή τών διαλυομένων
ένεκα του κηροΰ βαφών, δια τοΟ ραβδίου, του κέ-
στρου, ή τοΰ χρωστήρος, έγένετο τελειότερα μέν
και τε'/νικωτέρα έπι τών γραιών τών πινάκων
1-4 και τών ομοίων ούτως , ώστε να μή διακρί-
νωνται τά ίχνη της διαβάσεως τοΟ χρωστήρος, ή
όμοιου οργάνου, ατελεστέρα δέ και μάλλον άτεχνος
έπι τών της Είκ. 6 και τών ομοίων. Ώστε ή διατή
ρησις τών,τοιούτων ιχνών και επί τίνων άριστων
θεωρουμένων προσωπογραφιών τοΟ Φαγιούμ, είναι
μάλλον άπειρία και άτεχνία, ούχϊ δέ, ώς ένομίσΟη
και νομίζεται, τελειότης και τέχνη.

Έν Ά8τ[ναι? τί; 12ν; Φεβρουαρίου 1908.

Α. Σ. Αρβανπόπουλλος

ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΙΚΗ

Ή στήλη, έν ή κεχάρακται ή προκειμένη επι-
γραφή, άπόκειτ' έν τώ γυμνασίω Βόλου, κομι-
σΟεϊσα έκ της νήσου Τρικέρων. II στήλη αύτη
ούσα έκ μαρμάρου λευκοΐαίου, άποκεκρουμένη
άριστερόΟεν, έχει μήκος 0,61 μ., πλάτος 0,23
και πάχος 0,17. Ο σεβαστός καθηγητής κ. "0-
ΰων Κερν έκδοϋς τήν έπιγραφήν ταύτην (Ιιιβογ.
Τ11Θ88&1. αηΐίς. 8γ11θ§Θ σ.18 άρ. XXIV) άνέγνω
ώδε'

-----|λβ . . κεν ·ή έ[Λΐσ-

[θωτε? τον άγρ?]όν. χι δέ κε Άρισ-

-----τασκς άπίε Υ] έιιί-

|σθωσε? - - δέδ? |εκτ:κ'.. ίδιον.

Καθ ή μας άναγνωστέα ώδε'

. |κτκ]ρ.' ε[δο]κεν ΙιέΐΑΐσ-
[υ άγρδν και προβάτ]ον. Αί δέ κε Άρισ-
το, [Λοίρκς πκρικσ]τάσας, άπίε, Ιίευ.ι-
[συ έ'σται πάλιν Πολυδ]έκτο« ίδιον.
loading ...