Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Ephēmeris archaiologikē — 1908

Seite: 143
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1908/0087
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΑΟΠΟΝ

ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

(Συνέχεια. Σελ. 239-244. 1907).

Έτερα ασφαλή συμπεράσματα έξάγομεν εκ τοΟ τούτου εΐνε αί έξης τρεις: 1) β' έ'τος κοινον καί τά

πίνακος 273 τοΟ ΚΪΓοΜιοίί (Ο.Ι.Α. Εηοΐίάϊδ &ηηο έτερα δύο κοινον καί έμβόλιμον, δ'τε άπο της 7^ δό-

νβίαδΐ), δ'που αναφέρονται δόσεις ταμιών καί τόκοι σειυς μέχρι των Παναθηναίων του 422 μενουσιν 985

των δόσεων δια την πενταετηρικήν περίοδον από ήμεραι, 2) β' ετος έμβόλιμον καί τά έτερα δυο κοινον

Παναθηναίων εις Παναθήναια τά μεγάλα (Παναθ. και έμβόλιμον, δ'τε μενουσιν ήμεραι 1005, 3) β'

του 426 μέχρι Παναθ. του 422). 'Εκ της μελέ- ετος έμβόλιμον και τά έτερα δύο κοινά δ'τε μενουσιν

της του πίνακος τούτου ό Βοβοΐίΐι εξήγαγε τήν ήμεραι 976 η 977. Επειδή δμως τό έπιτόκιον

διάρκειαν τών τεσσάρων ετών ήτοι (τόκος κατά μήνα) ώφειλε νά ήτο άκέραιος άριθ-

426/5 ^έΡα( 355 ^ έπ1 τοϊ? Ιδίοις καί ούχί κλάσμα, ή μόνη δυ-

425/4 » 354 νατή λύσις εΐνε ή πρώτη δ'τε ζ =985 ήμέραι καί

^ο(ο ο-κ Ρ =10· τδ έπιτόκιον λοιπόν έν τη διαγειοίσει ταύ-

423/2 » 3ο5 1 " ■ α· >

τη έλογί'ζετο προς εν τοις χιλίοις κατά μήνα.

'Εξ δ'λων τών άναγραφομένων δόσεων του πίνα- Έχ τών άνω σχέσ£ων συνάγομεν χ==1397 ήμ.,

κος τούτου τρεις είνε αί παρέχουσαι άσφαλώς (άνευ ψ = Π97 ήμ. Άλλ' έάν τό ετος 426/5 ήτο έμ-

τών συμπληρώσεων) τά κεφάλαια καί τους τάκους βόλιμον, ώς φρονεί δ 0»ρρβΤί, τό δ'λον διάστημα

αύτών, είνε δέ αύται: Οά συνέκειτο έκ 1477 ήμερών. Ή δευτέρα δ'μως

ή 2α δοσΐς έχ 50 ταλάντων ^.ετά τοχ.ου 13970 δρακών £οσ[, αποκχει'ε, τοοτο, καθόσον αύτη έγένετο έπί

ή 5η » έξ 100 » 23940

καί η 7η » έχ 30 » » » 5910

της δευτέρας πρυτανείας, δοθέντων 50 ταλάντων,

,τ-,, , , , άτινα εφερον τάκον 13970 δρ. έντος 1397 ήμε-

Ιίαν αναγαγωαεν τα τρια ταΰτα κεφάλαια εις 1 ,, , » ■»

ΚΛ. ... Λ, ', , „ „ },, ~ ρων. ϋστε, αν το πρώτον ετος ητο έμδολιμον, θα

50 ταλ. θα ε/ωμεν τόκους των ισων όοσεων, της ' 1 λ ω

μεν 2-ί 13970 δοαγμάς, της δη* 11970 δρ., της πΡ^Ϊ°0ν;° τ^ ή["Ρ«ί τ^ δευτέ?^ δέ^ως 80

δέ 7* 9850 δρ. Δυνάμεθα δέ εντεύθεν νά συναγά- εδ" ί%°^ * ^ α0τγ1 νά άν'^ ^

, , , , λ> « , /-ν 3Π πρυτανεία και οϋνί τη 2? .

γωμεν και τας ήμερας καθ ας το κεφαλαιον όιόει ' '", ν

, , / ν \ >' " . , , Ια συμπεράσματα λοιπόν τοΰ Βοβοΐίΐι είνε άκρι-

τους τόκους τούτους. Ιναι όντως εστωσαν ν αι ημε- ' ' ' ·λλ;- ,^,, "

««Ν, ,. / - κη5 > „ , ~ 7η=· βή, οτιτά μεν Ι'τη 426/5, 425/4 καί 423/2 ήσαν

ραι τής 2α« οοσεως, ψ αι της 5^ και ζ αι της 7ι«· ' , ( ^ ' , ' ' '

Γ, „ * < ~ κη ' ι ' - κοινά, το οε 4^4/ο ητο έμβόλιμον.

6ά ενωμεν ούτως ως τοκον των ΟΙ) τάλαντων εν «<-»"-' ,

„ Γ , "ζ εί'πομεν δμως δ ΟρρβιΊ συμπεραίνει δτι τό

^ '^' ' _ 13970 _ 11970_ 9850 ετος 426/5 ήτο έμβόλιμον, διότι τήν 9 Οκτωβρίου

* ψ ' Ζ τοΰ 425 π. Χ. έγένετο εκλειψις Σελήνης. Ή εκ-

Εύτυχώς εις τήν 7''ΐν δόσιν (γενομένην κατά τό λειψις αύτη αναφέρεται ύπό τοΟ Αριστοφάνους —

2ον ετος) σώζονται άναγεγραμμένα πάντα τά στοι- Νεφ. στίχ. 584 «Ή σελήνη δ' εξέλιπε τας δδούς».

χεΐα. Πάσαι δέ αί δύναται ύποθέσεις έπί της διαρ- Ό δέ Σχολιαστής γράφει « έ'κλειψις έγένετο σε-

κείας τών τριών τελευταίων έτών τοΰ διαστήματος λήνης τω προτέρω έ'τει έπί Στρατοκλέους Βοηδρο-

ΕΦΗΜΒΡΙΒ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1908 1 0
loading ...