Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Ephēmeris archaiologikē — 1908

Seite: 245
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1908/0138
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΩΝ ΚΝΙΔΙΩΝ

τον δ ενρ' Ιδρώοντα έλισσόμενον περί φναας

σ, 372

Αφότου Ό ΗοιώοΙΙθ 1 άνεγνώρισεν, δτι αϊ ύπ
αύτοΟ άναγνωσθεΐσαι επιγραφαί έπΐ της ςωοφόρου
των Κνιδίων ήσαν κατά μέγα αέρος παροράματα

επελθόντα ρ.ετά λίαν έ'ντονον εργασίαν καΐ κόπω-
σιν των οφθαλμών, ή ερμηνεία τών παραστάσεων
απηλλάγη, ώς ήτο φυσικόν, τών δεσμών, ους αί
ύποτεθεϊσαι επιγραφαί έπέοαλλον. ΈντεΟθεν ασχέ-
τως προς τάς άνυπάρκτους έπιγραφάς άλλ' έπιτυ-

ΕΊχοιν /.

'/ώς ό Ρ. ΡοιιΙηθιι2 ανέπτυξε τελευταίως, δτι ή
δυτική πλευρά της ζωοφόρου παριστά τήν κατά

1 ΒΟΗ, 1890, σελ. 586, 2. Περί των επιγραφών τό πρώτον έν
Οοιιιρίβ Κβηάιι άβ ΓΑοαά 1894,356 χ., έ

2 ΒΟΗ, 1908. 177 κ. έ.

τήν Τλιάδα άρώτείαν τον Άχιλλέως έπι παρουσία
τών θεών. Δια τον αύτόν λόγον και ώς προς τήν
έξαίρετον γιγαντομαχίαν καλόν ήτο νά καθορισθώσι
συμφωνώτερον προς τά πράγματα τά ονόματα τών
ούγι εμφανών θεών. Διότι είναι άληθές, ό'τι έκ τών
loading ...