Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1908

Page: 283
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1908/0157
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
283

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

284

έκ του μέσου ορού των τριών μ. 0 335, 0.353, που της ευρέσεως τών ρηΟέντων μελών ουδεμία
0.358. Ουδέν ση μείον συνδέσεως παρατηρείται έπι υποθέτω αμφιβολία δτι ταΟτα άνηκον ο'ικήματί
τών θραυσμάτων τούτων. Ή εργασία καλή, έάν τινι, ναώ πιθανώς, εν τω ίερώ άλλοτε εύρισκο-
λάβωμεν ύπ' οψιν δτι τά τεμά'/ια ταΰτα δυνατόν μένω. Το οίκημα τοΟτο ήν υποθέτω ο υπό της έπι-
να νά μή είναι τά αρχικά του οικοδομήματος έπι- γραφής μνημονευόμενος άρχαΐος ναΌς κτισθείς περι
σκευασθέντος πολλάκις. τά τέλη τοΟ Ε ίσως π Χ. αιώνος, της λατρείας

τοΰ Ασκληπιού" εΐσα'/Οείσης ώς γνωστόν εις Αθή-
νας εν ετει 420 π. Χ

ΤοΟ ναοΟ τούτου οί κίονες ήσαν άρράβδωτοι, ώς
εξάγεσαι εκ τίνων σπονδύλων έκ πώρου, ών κάτω
διάμετρος μ. 0.73. Εσωτερικώς θά έβάσταζον την
στέγην κίονες ιωνικοί μ. 0.49, έάν σπόνδυλοι τίνες

έκ πώρου τοιούτων κιόνων ένταΰθα άνήκουσι.
ΕΙχων 33. _ .

Ιο επιστυλιον το εχον μικροτερας οιαστασεις

Αί μετόπαι ετέθησαν έξ ιδιαιτέρων πλακών, μαρ- δηλ. υψος μ. 0.39, πλάτος μ. 0.48 και κανόνα

μάρου πιθανώς, εφ' ών ίσως υπήρχον και γλυπτά! μ. 0.314 και το γεϊσον το έχον ύψος έν τω με-

είκόνες. τώπω μ. 0.165, θά άνηκον τινι τών υπολοίπων

Έκ της συμφωνίας τών διαστάσεων και του αρχαίων κτισμάτων, τω προπύλω και τη όπισθεν

σχήματος τών τριγλύφων, προς δέ καϊ έκ του τό- αύτοΟ στέγη. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΒΕΡΣΑΚΗΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΝΕΑΚΑΓΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

(Συνέχεια).

"Ηδη θά 'ζητήσωμεν άν τό συμπέρασμα τούτο (ΚίιχΜιοί£, πίν.188) συνάγεται δτι τό έ'τος 410./9

επαληθεύεται ύπο της μελέτης τών δημοσιευθεί- ήτο κοινόν.

σών άττικών επιγραφών και οή τών ασφαλών, Επίσης έκ του πίνακος 324 συνάγεται τό έτος

άπορριπτομένων τών κατ' εΐκασίαν συμπληρουμέ- 408/7 κοινόν, έ/ον 355 ημέρας,
νων, ώς και εκείνων ών τά έτη εινε άγνωστα ή Τον δέ πίνακα 189 ό Κίνβΐιΐιοϊΐ άνάγει εις τό

αμφίβολα, θά 'ζητήσωμεν λοιπόν ποία έτη δυνά- έτος 407/6 π. Χ., δπερ συνάγει κοινόν. Άλλ'άν

μεθα νά συναγάγωμεν έκ τών επιγραφών άσφαλώς εΐχεν ούτως, ή πρώτη πρυτανεία θά συνέκειτο τού-

ώς κοινά και ποία ώς εμβόλιμα, προσθέτοντες εις λά/ιστον έκ 37 ημερών, ενώ έδει νά εχη 35 ή 36

ταΟτα κα'ι τά έκ τών ελαχίστων άλλοθεν μαρτυ- ημέρας. Ήδύνατο βεβαίως εξαιρετικώς νά σύγκη-

οιών προκύπτοντα. ^αι ή πουτανεία αυτη έκ 37 ημερών, άλλά τό έτος

Κατά πρώτον συνάγομεν έκ της Αθηναίων Πο- έ'δει νά έχη 355 ημέρας, δπερ δύσκολον νά δε/θώ-

λιτείας δτι τό έ'τος 411/10 π. Χ. ήτο κοινόν. Καϊ μεν, άφοΟ έδείχθη δτι και τό τ.ροψ^ούμενον έτος

όντως ό Αριστοτέλης γράφει «Μήνας μεν οδν ίσως 408/7 εΐχε 355 ήαέρας. Ό πίνας" ούτος άναφέρε-

τέτταρας διέμεινεν ή τών τετρακοσίων πολιτεία κα'ι ται, ώς φρονώ, εις το έτος 409/8 π. Χ., δπερ ποο-

ήρξεν έξ αυτών Μνησίλοχος δίμηνον έπι θεοπόμ.- κύπτει έμβόλιμον, δτε αί πρυτανεϊαι ε/ουσι 38

που άρχοντος, 6ς ήρξε τους έπιλοίπους (5εκα μήνας». ήμέρας, τέσσαρες δέ τούτων και 39 ήμέρας 1.
Έκ τών άττικών προευκλειδείων έπιγραφών » Έν τω πίναχι τούτ(;> αναφέρονται ϊ?οδα δια τό Θορι/όν |?ι
loading ...