Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Gazette des Ardennes: journal des pays occupés — November 1914 - Dezember 1915

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2906#0202
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
•ne) Jean, Selfort, InL 3

< (Muent). Int sS.1

:■>»!« (Seme Intl. inf. 11»

Sri»» lot), mf. tes»
t Odoo ICilradou.

Il'1 l."li.f.'l

£«u.i/Anilrft Boit-linberl ISeini

Ki<hirr! Emile, Auli-mlle iN-.r.i
Bill Dclph.. Flf'K IM. 5»Anr), inf. fll.

Jtadot Claude, Benufort llnnl, iou.t. i.
ïomaio Alb. Le TTepnrt (Seine Inf.), inf. I

ijloci Miur., Velnrie il'oi.bil, mf. jj.

EU* Fui, MÔneM*ID-ob»), 'bat s».*'

C (SCMU

Mue.. Lunnay (Seii
| Mirc^Parn. h! "

v M l, ■■ '

oum lUb.,

KL

Capiol Iw, . -
. Charrel Leop., ClSMl Atel. i
Chauffour Pieire, MdM Wiri l'.
■Chevallier tuni I l,tmi.iv;nw 1'
Chobeno Html, Par,,, ,nf.
tm.inn, Le,;. .. i'iWM.ii

i RjcJ,.i» fH. Saône

Dumas Minen, Chainbon lui Vou.
Ëumersue AdI.. AnuiI.-Lugucl [I
EïliHud Pierre, Youi (Pur de r>*i
Targeot Fred-, ii»n (Ainl. inf. te
• Anl., Chacni»gnle (Canut), i
ÏmkJm Ame, Prenaueel (Jura),
FouarL» Alb.. 1-.- ■■ .tl |Jurai.
Fnuilloui Jun. Ch.mp.prBe (Rhor,

Juuhrl Ant.. Trevoui (Aid), ml.
Juif Henri, ri rucher IH. SaAne)
. Kfrecbl Gerce*. Vouiaucoun (1
Laplace Aunf^l.anruni.r ("han

Lhomme Aime', £»""*"'( Brîfe

llanin Bd.. Liai

».. Saini Loup IJuril

• Rail* Au»., Lille, il

Sacbot Cun., Suint r.mrp (II. Saine), inf. jt
Saurct Lnk, Et»n*i IT>"'»b<). inf. je.
9*ii«u!el Emmanuel, OirM (Put de Home), lof.
Sibetai Honorf. Cbsnni-ChmeniT (Ain), inf, 44-

e (Pny de FiomeT, Sfil joï.

:, .ci.

Anne René, Saint Paul .lu Ver. (CaL.do.l. Inl. jl.
" ■ Anr.. Levallml-IVrrrt rïtine), cap., inl. ao».

A„r., foniv,- r i iSr.ne Inl.), ter. ut»,

r l'rn-v. K.vir.l Mjrhn I lubei (Seine inl.), inl. IJOÏ
,ird I.miii, Piril, inl. JD.

;n Frsnt. S.nm !'r e" n Ami.loi lAllirr), lui. aul.
I Feid. Jul . Ij Ban-Oc ILandtt), M )*.
I.oait. T,* Haere|, inl. ut
■I AS L Cbvmp.t-nfr IH. SïSnel.J

. I>v, ). heu

., Iariai

■. Ce.«el rAII.-rl.
mnd fil'1- inf. 1

i Edmond. Lum iCtr».

TiVronv Henri, Chitb

.......01. Emile. Sl

G'""u r. . Rnjnne ll.wel,

., I 1,., m „-.,;!,.■» III SjO^cI
^-ir. Ftl.-ljv !.1..nr e! Or
n:i!Ti. l'i.f :'e f'.ier ■ Loire!,
.1. Fr.hr.un (Sui.w). inf.
. Le H.-.r-, int. no,
n-..t. Ht..uiv ICnle.). tel

_____L*«V. .

mit Iran. Me»l lAWri

1. Ql— (Put de nii
K,,,,..;! O-rir. Cnine» IN'"rd), enp.
Senirlme J»n. Denruillf (Allier), ' '

.. Sl. Cirr.
t AmomeM.e M>

- innido^ne), inf. J.
IS.r.heJ._«,(1r. Unftj

. tei. so*.

«elleî Honorf, Si. Deni« IStinry, inf. (i.
.... Jo.eph. Si Flirr^e I [.Oirel, inf.
V,-7.eron EJr.uiT.1. Furfiui ISncel, ml. l*.
Andrirui Albert. Clllii. r»., «f. an*.
Il.lt.ui C.'e.un. f—ie .' .ru:!, .nf. te. _
H,r- tut'»-, I nl-'.i-.ue Inf.l. inf. ■!«>

P>......n Tirrrr. le Hl 1

Saucer Achille. Ville-»

e' (Chniists InL), inf. jtJ)

n It-alv.l

Betteio Frjncnn. Rrcth (MnrhiBil
Délier Ftmund. K^blr l^-tee ei M
Dener 0 il il il. r.ueurn..n -. . .

. i.r-t r-flu. '.o .,- : .., I ><™bi). i»f. S*.
„,,,se |-hi:.|:i;>. 'inlï IRIit.ne), I»!.
.,.-u-.Uar<l l'miL. lu. C.rand IT,'. III. Silnr!. inf. .J,

l l.n-1 r..,m.,e. Fre SI I
i ' : "-m. YirrJur'e

Ch-Tlllr, F).. I .«..u.''r..i

1 ,,nî..„ Kirei.lrerh
:,,d AH.. J. !.. CidUiJe
„l„n Jul.-n, Seloneam lF

i£.ie Kjc'uI S.i".. iS>« «O u
rwbcliir Pi-rrr, Renne). .»f. ••>.
llrlir.l fi'm"-.l. Paru. .»'- 51. .

Lii.ï,'' Â"u-'«! l'' * l-urn-i.i rL.o.,bi). inl"f.

it Ldeird. Mmm

'l'lu'jj^Loi'ei'i* in/, ai

ih. TiDr lu Cpne. (C.1..K i»f. jtj,
hfilm. ISrine el Oiie), tel. ,b.
:ed, Ven.lhqil- (Aitnel. inf. il^

!»éd AlbîrtT\?'à*ml'iït. tî'+,lU
■lierre Je»». Boukcnv iMe.i.e), rap., int. lïl.
urnhem I.Mn, Frmcounlle (Seine el Oiiel. inf.
lui Mlrrelrm. Seline Hun), inf. 44.
m Alphnnre. Genevilheri (Seine), inf. rin,
■lete Joannr. Clermoni Ferr. (Put de FJ6me), Inf. joj,
1......1k"«■ ]'".tph, Tinli-il lllineï Pït.I, inf. 40.

. Ponroil.et lllaubel

IJm), I
Si. Claude (Jura),
(Seîne*tnf!),'tafS.'

Niel Andre\ PeuteeiDe (Eure), inl. 1
No« EitWÊià, Tberac IChwnie Ir
Offre Arlerinn. Umltim IPm de C
Oci* Clnrle,, Lorieni (M,..hih.nl. 1
Olivier Fritltou. Ch.-iun du Hninti-f
r*e.,urei Frsni-ort, Onintoinei, inf
Ptilloi Theodnlt. Moulm-Bnile dm
Palliuri I urie», Benueiiiii» (Jura),
Parmi EdmonJ. Nw-Yw* (Aiaenk

ilf. kW, inl. 2

Hïp'eiud Puai, PdIudv Durai. 1

,1 (Dmib.f. inf. jj/ "
,r IJu.el. tel. «.
i-4n,), M 44.

ei Tirrre. Ar^ut^

TiurniiM

Tnnvili* iCil'.l. tef. )S.

Uull.er I ou.t. Crc

n»v« ISr,™ ,1 O.-rl, ,1;
lO..(l, fin . inl. H!
nri'! -r i IDoubl). mf. :

■! h, Ho.iroco- IR'lferr), i

P.lll-.in i ili^ni', Arrrr Illoi.l,.), inl .
Iin.d't J'.-.i. I orirnr (M.,rb.'.jnl. inf. :
Cib.rri J"i-i.ll. Peni, du S.f «'un!,
J,.,m- >>h'-\. C'^nr. lAlp. U.nl.l,

nl'rnn! linn^Chiidê. Paricn- (Loire), tel. (ju
Vidj.1 H.riul, r.rjten. I{-.initie), inf. 1«.

fnïlîll Mlllll. IlnlIlTîl h t*n ISeuieL aJ

erl M
.' i-..j. U-h,

1*. Pemert -i .....

H...el Ji.le,. llMlft, .<
Curtlle, X'iflteBI. A rieur
Le»4»;e Eunene. Snne«
C.rcbriB T-4uit. Maille
Auben C.iiinn, Gonfin

IPbt de DOrne).

Kfourbrl P,-rre. Le Tl.ei
Jouan Alfred. Dec ne M.

!,°b™Î F*tS, RoÙen. -ei
Mi.Quer Cleude. A»h-r

>ii«tn Louit. St. nt..i.ii dT.lle (I
.ulhier Coules. Chub-mnierri (D<
,rra D«ao. S>di lOrtn). i

nry Nord. Soulise I tWdiurne), i

WAHN '/RHL.

(A.Btie I

-■ r-d.iree Mnreel. Pi.ru. idl. Inf ST.

• {".'"..a fr.ne Ave- e, iM..r.l). i.dj fhet. Klf «.

Av...... im.il-M-.n-r. . .. . Min.-;.' (AHiir). «ru, h

V. : ! ■ t rV'l i '. ■. 'r ? ' " "e |1l-I ^ "(r " m k 'v ..' ), ' le rfi., Ulf. atti.
■ LuJiinif: Ueurjje», NaiLty, lu'. 37.

• Nonry '"l'*1^ R*f,|n fonfl. Inf. BH.
Alhlm™ Plrrrt.MIJirnt* al'' l'nf'l.'tar. M.

B«J»I Pierre*" s^ia fi7ie* In™»:. l8*° *'
Donnia Aleii*. OiBinneiT (Sneoie), Inf «T.

• Tloulnnaer Kdm. Wir«t-THjr (Aumti, Inf. _

• Rmilurd riene. lîmloaCm n. M (P. Se CmL\, £

Breliume Henri. Plprinc ,P e ri Vill. Inl 13*.
Crnune Anilr«. SL Muoriee (IM el r.nr.l. inf JB,
■ Tlr::::f 1 Ans. RI Qnpentin (A!-nel. e»p., tat

• nrmilln Aug, Morlnma (Nord), Int il

• O.ler tiiiR , TnlmRlien (P. de CâL\, Inf. SI
- Itec (T. 1

Pwli. Il

.ne. Kl Merlin IR«»nl«), fui |jj

inimi lier», vertu* (*4*tiw), InL r.".
Colomb* Henri. lt..j iCAlnOrai, tnt S.

• Cerher Imile, Felierle. [Nord], lerr. art 1.
Comnert Ch , pnrlt. en». 14TT. M

• neeork Henri. I . vrrr. t

Fiem* Frnnr.. il.,,,,.,:/c:t <Se:ne), r»»., lerr 55,' .

riemnn (lah, Dunlrenm* (Nord), rsp.. W lia.
Cnsne* Munie. 1a Gnirinniere (Vend**) tnn O. '
rirvniiehelle tlvr., Pnnl» el Miunii (R. Inf), Inf Uj
llr-rmeyer IVrn . .' nnl.i.|r[ (H'SurineV Inf. I0t
Flupre Ant, SL Mnorire en On.irj.ile ll/ire), InL 11,
Fnurnnn.er llipn. N.nlee n. Int), Inf. IL
Feuille! flanul. baient (OHM. n£ VA.
Fnnin Ferd. Punt, oui.. Inf M
Fnvel Vin-ir. Ujnidjrr>e-rHo*j*r mie « VIL), fnL Ils,
Fonlune 1/iiui. Mnndehniira IMnnchel, o»n. tnL IL,
- Go-eet ll-nn. Mnnil^,*, '«Lnel, inf lA
Guinnnel Henn. rjafvmme (Ch*r I. mf. a J

L Mlaene U
[S ■ #. ' n.'- .er

vrlg , hoH. t.
~ 1 « L.), tal.

1-i

• IJeNirl "
I.i.,.eel.e, ■
I.h. Iher II.

, SL Veni» l<

■1 l.i.

- lAri'ae). m
Munir .Atorh

Mnllecnl Fr.ne . rbaleeiatln
HH Cnh, P«niL Int. 1M.
Mnnllivier a., I.Ton, rhnn*. A p.. Se.
Neniid Cnnnl., Mut • Ker. (M. *l L), InL 37. '
Ni-olnn Lngf.. Pnrii. Inf IL
omiiere. Jeun. N-nre (kflbe. el Mo*), tnr. JT^
Pnren Jeu Renne, (tll, .1 VIII. «nt. 41.
Pennée Vlne., Ononiin* fFinl. M. Tl.
Pirnl Cnn.L, loplnnrh- (1. Inl 1. leir. tnf. K
Prier* J*nn. SL Jenn de In pnrt* (Sneolal, InL (
Priirenl Marnl, ]* rtjreT* (S. Inf). Inl 74.

_____n (Non......

m Jen.n-M.rft Le P*rmn 'i'.' - .
Jwn. Auhle (Glenndti. rot tnt T
m* Jenn. nouboli (Nord), tnl 111

l'on Sehnori..» Vlelnr. U»ie (Nord). Inf. HT.

. h (

.._>«*»•] INord). Int M.
T'i'r Aiiji.. Anien (M. tl L.). «II., InL 77.
il Uerlm Ginteue. Oenn. aerB mnj., m*». î.

>*l Pern., Pari», neru 'irllrm, l*rT. InL IL
n 1*04), Lron. trrt, tM II*

, Int 113,

m. terr. Inf. IT.

Lna *t L.). InL US.

Inrtln Wie-H . Sl. Onen l'An r*. «t 0 ), itp. b

elil-J.^ MM . M| Inf. tSl

iiirmnrd Jeun, n^llren (Fin 1, cap., Inf. C

. tnL 1

L IL

i , bfanrJjM [R et CM lerr fut II*
Peemje-r Henri. r>m*l (ftinN.1. lnfirm. 2Î.
•r*Ter n-ni. P*rlv 1ère, M 11.
iteimet Q)., Mont IOi«V Urr. InL 11.
-mile J.llM. P»rl«. Ir*rn tt.
Veher r.eorEee, PnriK trnin 1»
Kin Muret). SL Genriet rf*nhel. Inf 153.
Urbn Jn*. m-nooi (C an Ni. InL «I.
IKt Jne.. Ij, Pellrie trvein Keireel. Inf Ï7.

telle - O.irenh... Obn-npicneiille. I.l.iirin. et MO*,!, fol

• - " Mmiriee. RoBMBml [Creinel, Int ÎT.

hlnre, t.uieiitl L P-in (Ha Snontl. t
An. Mnuben.it (tNordl, Dit. lia.
(Rein* el - '

flnhnn Léon. Puni RL Vlne
Honnie hnn Georflee, Jmcnj (Yi

nnel, bif 17.
I M V Inf lui
I>e riit"el..r [j.i.i.. In Ve.rer.ne l^ln.), InL 1M.
Oh.iiv-in riem , la Omit*, inl 135.
Ob-olm Henri. KL O.ni-ee. ni] II..:' IMthl et L-). tnf.
Clemenl Feli-, La Chnp Boy»le IF.ur* al L), tnL 15X
Col m Henri, rtemon (Autul. tnf 37
Onlm Manr . Thore (l4i|r al Ch.1. tnt ISl
Oompitcne Jiilea. FI»T»c™Jrl lO(M), tarr. »rt 4t.

relie Alei . Pnrit! Urr. Ml 1
Ma Georeee. D*rrt.»fll» (CalnAI. I
)ur« Jr*j).Front.. ~ ™-

Afh '(Tlhooa), InL A
.st 141

li-m.nre Hinp.. l'Arien- IS et Ole*). InL 1
• [i-wvridl Jer., Rojendoel (Mordl. inf. 1

k-b-i----Ln norhe<3. ' 1

M «ri* Vntidene»
Chili It-en-n^n
Nsne», Int 37.

I. Inl. ira.

L» Ittnkfeâ (Itiii™ -. _
Flumont Jenn Mnrie Vondeneane 1. Oaf (Indr* tl 1 1,
liumnd Pierre. Chnillv-en-ntèr* (S. ei Ma.), tnL liL
Finol ymm Nane», Int 37.

• Kiip.il Arthur, VVi.lIret™ lNord,. lerr. «rt I.
Fnllleret Alêne, riniirn (Ain). Int (i.

Fortier rien», la* Cor***. iF.n* el I L M. tM
Frevrermnlh Phil , Aubenill.er* f^mel. int ISS.
Frteker Frnne.. Vlllera t Pteart, Inl. 13.
Clin,,, o*-,.!-, Mnuy (S .1 l-\ mf U
l.iv.i.i.lel l ierre. Puvtierempion Qri at fi*r.l, tnLTfc
Onnnenu Jne., Vie eiir-Girtem[>* (\'len). InL ISl
Crnndienn Virtnr. F-uieoun 'Rem»). InL 151
r.rnnL'o 1.....•. Purin. Int. 151

Ouenn Jenn, Vill-lien le-l'^lei (Mincbel. tnt I«V

r.inlleiud Mnur. SL RebMlien fl.JnL). «énla

Hrnrml Ad . Pnliml (Auhak Inf 37.

Hnrnn Alnn.. Mon.icn. (Snrth*). Int II»

Heraull Arm. Thire* (Vende*). w tl

Hnrel Ln-lti N II de Cenillv (Mnnrhe), tnf. I»

Honni Ch . Dn.ile.lncourt OL Munt), cbu*. A p. m.

Lomblin Ch.. Noner. tnl. S7.

' I,.,. I,i ■■. l' fl. n IK.n I. Inf IH

• ! e, (..ni II. ! -r. H-ehf S- l.-ny IAnn-1, LerT. «TL 4»
I e.nïl te.in, G*Jldl|-

I Benoit Lyon, ti
n. Alh . I>«rls, Inl 1S3
1 ne . 1 ri.yr. (A-ibe . inf

. p. U

■ -

Le total dea noms pabliéa jcnqn'iol ee monte à environ S2.40O. - Reate à nublier environ 2E7.60O nomi
 
Annotationen