Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
4 Jurrc i»ib

de la aflZETTE DES ARDENNES N' 53

CONTENANT LA LISTE N" 20DES PRISONNIERS FRANÇAIS

CARTE DES CAMPS DE PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

Les cnmps ic trouvent tttm les endroits MtitynA

LIMBURG 1 LA H N.

OrO, L«r«u iiii'r '—1 •-•
SWl iacrt, Rouille (Ora

■"nn LouH, Coqmec. Uar_„_4

ItanA L™ Mre, ibr^iT «.
EU-, RoilUuilAniSctsj. In/. K.

i > M. ... r- fYn .,,-!. ,„-> . ni ?

Jountl Rot., D4i (L»ndet!, !•!> ib( il
Laeolt* Vfelor, Bifiieui (Seine), ii.f us.
ÛQKTtJ Cetfn., KonUiriet.>ni] f!i„r. cl < ) ■
Boy» Iol, Lr.db.ri, lnl 11*
C*rr* MirceL PeJtj (So-ei-M.J, tnL te.

LruiUn Jho,'Uw IL-cVOtr.i, col, loi il.

li Jo*-, OtltUr iPjT.-Or.l, *oL loi. S.
Loult, V «Joigne i-n^eoL ïnj S.

erre, Ffnv.içnj ((
Louiomh TbAod., Vlrna
D*lwgb Alb., Fromti (I
BonoomnlD Ain. Tni'
Ch*I*Rièl Jul, Lyon, uj

~~i Lou|,, LaU.. CufUl ,At.)Tuui. in

Hrjiiii.Clr.Mbi. (l.ertl.'lar 310.
P.ul, Ori«l lEoi-inL), up. I
Jqb. UgogM (Qur ) inf SJÎ
a., BiIlT Hercte.il NÏtCSlOtM I

----oota. Boni l Boit iSrira}. i„- -

CorroUr Jun, Ooorln fMorb.t. fnf. 7ï

Vr.jrel Jh., Auben/rr, lof. Tî. '
(J«iftann AImd, rSjittr (fin), U 3

il AOL, jil' lV.

\Hriv Jr.-,.r,, Julie (Corre/Pi, int 1 —

------■■- Franc, BrraL (Fin.), inl. It,

■ ]■..!(!., Monstgut (D.M-lTr.J, Cap., Ilj. 1Ï,

..un-Pierre, Liumploo [En

Caslelalnrlm IBsei-PTr.), _ .

ut, SL I'Bul en Uornïi (Luawi. iaJ. 15.
.. j Sierra, Beraoney (Bsei-Pyr.L ibi M.
Ijituli Marcel, OWroa <.B>es-Pyr.t, lût 11
Cnpdtboe. Jean, Eivignuq-Tbtw (Bici-I'/r.), tuL 13
 
Annotationen