Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
OAZITTΠDES ASDKNNES

Robert Kiig-, Blivil

Léman* «nul. Greville (S. lui.), inl. 1Ï3.

Ilaiard Albert, Ët Martin du Doc (S. Int.), Inl 13.

: ■ h.: , :.-.!. i.',

LeBcndre Gaû., Maniée (S. <1 O.J. inL M.

Cumpler, Georges, La Havre (S Inl), int 13.

lielnpierre Paul, Ruucn, Inl. 30.

H:(H(i Henri, Vi-.L*r».-Ut!rni!e ;Ui)v.). InL ».

■e Rob., Chilun* (Mnrae|. «ers., inl. 30»,

Gberaold Louia.JÏ

o.L cap., II
-ru) Cosm

■ lnt), ■

.■ ta,

Vi.ii.fjjt lleL, «:,!■,m,.iy ;S. Inl!. Inf. la.
Amim Viclor, BcllrW (Orne), ml. 101
Berovier Lcon, Nanlea (L Ul InL lia,
Berenger Léon, Alger (Algérie), xuay. 4.

Ilé;„:l,.i I Iji- .. .,■ ]..;:■■.• ùc:"', h! îî

Bailly Loin», Anaul (Ooubs), Inr. il.
Bure! Andrd, Carcnlan l.Manciiel, .nt »

■rcy (Manche), InL 86,

14 Bu Lac, Le h

Ju.ry Henri, Si. l'ierra le Vi;
l'aisntf lit.i i'.rne. IlordcauT, ir.
l'bJllJiu* Loul*, hDjcril ». Mari;
tmSSi Jean, Porin. ulljL^-

L), inl 34.
InL 3*

Joiou Lionel, Ancreliev.lla (S. Inl ),
tÉebeMl Rob., SL MooU* {a. InL), —
Sptu Kug., Paria, InL I!*.
Savoy* Wallon, belles,île (S. Inf.), Inl. 38.
Eimin René, Fcnoquc* rCnly), mL 1».
Sadlard Jinicat, Rouen, inl. 30.
Soude Aulh., SI Valcry (S. lui ). irtT 3».
BumpowiU Henri, Le Haire, InL lï*.
BcnmiUuiu Ch., Cnulitt, [S. lui.), inl. ISO.
Tiaeart Georgi», kipinay [Seine!. ùj(. ILS.

.Yeual Paul. Caan (Calv.), Inl. Sfl.
Y tel Jolee, N. D. de n-onquevilio (
Pohiar Marcel, Cournayon Llray (S.
Alumann Luc, BcJIori, lui. 35.
Douaaard Julea, Martigny (H. Soin
Dan*!!* Henri, Pari., InL 1».
DuBi-euil Jean, EL Romain (Dora ),
Dupa-* Ch., La Ban

Lot), cap., loi. J29
cap., Inf. 35.

André, Tarbe* [IL ^f J^1

Godeïroy___

iHarttl Ed., ïi'il :'- Mfl
Aadrd Lcon, Pcrcy (W.

Car.), lot B.

inl CL

Cnurl.jis i.rnnat, l..i,.!mie:. i (.1 Jnîr.), Inf. 36.

Cauvet Imii, la Trou.j.K.» [Ou>»do*J, InL 36.

Deapre» Julea, Yvelol (Manche), InL 30.

Do « nu; ea Marcel. SL Suum (S. Inlr.), inL Je.

Dociol Paul, Qiny a. 14er (Lalvadoe;, InL 3<L

Feret Eugène, Suiterilla (S. loir.), inL 36.

Ferty Henri, Pana, lut 35.

Fleury Jaau, Greville (Mouche), cap., lui. 36.

Hecq La m*. EL Martin (Cnlvudo»), InL 3*.

Jeannaau Alfred, Parla, aergL, inL SU

Kircher Lucien, Panun (Seine), inL 34,

Loewcnjulh Maurice, Pan*. InL 30,

Lccomle Alired, Paris, inL 38.

Legouest CharLea, Pont I nDb* (Manche), Ini. x

Leuaveu Alexandre, La Haie BcEleiond [Manche), In

Laruuaa* Maiim*, Pana, inL 3A.

Lebrelon Fernand, Carcagny ICalvadoa), InL 34.

*(ana Louia, (jounerviu* {Llanci
Actolm.l^s^^
LWLrnni Robcrl, llouep (S, Inlr.),
Beinouln Roger, Barnay (Eure), u
Baiaill* André, Coany (Sure), inl.

), InL 34,
C 34.
terifL, U. 33.

Lavy Loon, Boulogne

a Laurel (Calndoe;

LaBUJJaB*, AL-----

ce Ptam, Sicaer (l'inuWre), inl. elL
ininal /ïpdyr. Paru, »*rgL. lerr. inL II
■pu, Kiy (Eure), «ergL, toi, m.

Benanl Aleinnare, Palil Quanlly (S. Loir.)', il
IKnord (ieorgea, Rouau (S. InL- ), aer*L, loi la:
Bfnard Nettor, OipoaviU* (S. lnfr.L lot 1». -
Bruard Léon, Aunay a (Mon (Caiyadoa), cap., M 30.
Uriaui Marcel, Pari*, ini. 39
Cauy Léon, Dieppe (S. InCr.), cap., rni 38.
Marlin Charte*, Cuvemil. an Cam IK. Infr.), IM 1».
Germaine Eugène, rM IKuro), loi. £8.
Lues* Qui Lave, RleanNU (B. loir.), inl 1».
Lucaa Ucurgd, HicorviU* (S. InJr.J, InL 1S.
Eimon Geofi'ei, Pana, Inf. M.

'M

l'olil Goui-gt*. 'Le Havre, Bdj., Inl. iîS.

Aubcil Eiriile, Gon(nr, llle Torcber (a Inlr.), infr IÎ0,

flinnrd Henri, Rooen, Inf. !»-

Bratcli Allrtd, La Bavr*. 1nl. m.

Bunuel Uaorica, OcautviU* (& LMr.), BargL, Int. 1ÏS.

Diellar Henri. L* H*tt*. lut 1».

Calhuc l'roaper, a*. Romain i3. iuL-.), inl la. -

WETZLAR

WAHN '/RHL.

Panel Gulon. Fleurry lci,SL Ijiup (II. Saône), Int (

peîëi IjiuÎ*; Part*, toi. m. ' '

l'Ir-.lr.n t.i,r/c<, l.'.icul L H (IL Senne), inl. U.
l'ir.rn.j , M,nl.fri (Iv.n M;n>i, Int ÎL7.
Pnn I^-.li-. SL 1jf (Aiilvl. int 37.
■ IT-„ Ar..irî. Heiiii Hrd.I. ir.l 14&
Queinal J™ , EL Cail (C du Nord), bit £
Liuermc Tnt tfirtr. HaBM (C du N.). Inl. iS.
il diari] Jr.i., Anj;.. n :V...n.> ri I.), inl. 130,
ïlUii-t Hrnii, le LUfin ;l. Inl), toi. 77.
H'jI-jI ns.'nM,,||,rl (One). Ifrr. art. *2.
' ■ I iomiiiarlerTH.nl -----

.■a Oi . lires
rr.-,,ri't.'n':. ii',

( 153.
ngny (Maine *l LV

C.urel Paul, Mt
Perlc.1 Léon, Pan*. *cr*., un. ivm.

IjiI .Vriri», Al^'ic i (Ari.V". *l l *-

Rtuon r-rajic., Pans, inl. I-^O.
Ruben Jr:n. paru, lerK.. ml. 136.
II.,--.. I.o.nl,.n,.r,e. rr,.,y ili.iicj, :cr- , 1
li,il.r.-ra Ij>u.', Il rl„'n>rt *. M ,C!mr.:ul*
Au,i..m Jui, n-li.siT a. Inl i, ml l^i.
A'iilner r..>J-:ifr,[ O-lln-Lum. M y iS. lui),
Air..!-;* li.i», Leye. il . tj. ml. 11,
• l,..i:iy l'aul, Murlt.......m i.l-l.o!, tnf. :

ii. Foufnnc* M'A I

(Nord), cbnsï. à p., I

; i.--.'h..i,.-:. iSarl'ie), "ini. il...

jiv.'lncTde^i,<lin"'lrtïA,1'l'ir lL*ndl!"' '
llron Igncieo, Caporalruu (Lor*c), roi. lut 2i
Bruot bdkt, IIumvxIIImi [11. Foone), int IL
'■irl. ji Juin. An,erMi|- llr.iv,, r. I. mr. .'l.

L-.if ij :j, U' Il A ■ :.' . i:J L '
(ji'K mi a:l, Ol-'-I (f. Inl!, Cflp., inf. KM.
J ■an. ll.ir.u ■ <. . ci I u.l. VI

- BeDM

sur Mer i-^ lr

• Heun, _____

II* Krun; . Tourlaville (Manctie), rot lui. 1.

•M, EL Monde OMatL art il
j.i .;c:i, ];[\!^:scl!i iSoiii;iie), ar*. lî

.....i Ch., VovriLi-r* is„n ,„ei. tii»**. u p. 10.

l-,ur* l'aul, L* (.■ii.ni lt.fi*'. mi. a).
Lwrlie irm, M.r,cm [Uir lu), ir.t «,
iiu.-.KU P»:.l. Eli."Il S. Inl |. lut 5.
i>,.l , ;r Abel. U Havic. Inl. 3"ï.
- ' Henri, Monivirui (M.mcha), Int 103.
. I rnnç.. tminl.il [ii. 1 y: ), Ini. SI.
vier Maur., Pana, inf. lïO.
Kloy Marin. Ouf":, i If M i,i r,t (Somme), art *î.

«... „rJ (l. inf), ml. 77.
..... „iL 3*a

rjHnaa»! UapL, Mendionde (Dae. Pyr.), Inf. *J.
Pacet Jeun, Uungihlem (Geri), inL ei
Panmn htUi, Pana, int 178.

------ UapL, SL Laurenl d. Balona (Dord.), inl

re, Noïay (U Int), InL T

■i (,«,.■

. Mir.-f.;,. (H. l.ar.;, inf j'J,
M (Ainj, inf. M.
: i: ::uvMi;:.....■ i :;o,i du N ), ii

___unel Lcon,______

(.o'jrsutis .Simon, i'r;sac [(lirond*), flll. <0.

-----1 Gdusl, Diudevilla (S. Ictl, uoL li».

Ed., l-'csfeac (L. Inf ), int 77.

HiL, Lille.l>_____,

lieux Lcon, Bruay *. E*c (Nord), Int SIS.
molle Henri, Meridoa (Calv.X int Wi.
Ccoises, Pari*, tuay. î.
len Emile, Lille. InL 3*8.
Jargutl ltmile*..Monl.'.JCtJn (Lui), lof.) 11.

'----Ken*, Stirgtrci (Char. InL), inf. CL

lix Gan., FVria. art. iS.

- " miln (Aline), art. O.

Ubami

a IC^i^Ij »°t 3

l 8l

lTfÎoc^ Yvea^ Benoi"
• Lerjûillon Julea, Laver.
Leglice Alb., Dordeaui,
Legrand George*, "- —
Lecuyer Henri, P
le (Jleuher Joacl

• Ofc,

j Jean, Plouguemeau (Fia.), ir
ir Julea, Cuen [Calyl. inf m
Gualon, FrarqucvMllB (r

:,. , I ■ ...

Cal.), t

i ait., ■ Douce lunu
Henri, La noclie Poaan (Vienna), inL 08.
Emile, La liuliain (Anne), int SoMs.
Jl Cfurpllei. Munltieliard (Doubs), inf. *I
net Muiie, Qiimicuil iO-so). mt G7.
Jein-ilnni, Iji Cniii Avran ■ m. [Manche), Inf. lïl
>h . Ii> lie I.Miim l.c:, li'-i-
. Loin* Parc SL Maur (Seine), int 1*8.
Gmton, Croliiy a. Celle (Oi*e), art.

...u( Ph ,

), Int 10*.

Pravol Celeale, I

RiIIrny Eugène, Paranid (t
Manipin Julea, Lamarre (Jui
■ "mdon Fernnnd, SL Ou*"
rl Femand, Onoull TCrn
lonoura Doairt, Oully (Calv
legsrd Jean, Eupt par And,
leiir^uPlMT*. ~ "

i. la Loda (Sarlhe), lut 11S,
e (MarniL mt 3+s.

r. >:■■<:, ,;ci::c 3.

I \\ int S.

::nlat'iia (Jurai.
_ . inlr.), inf. 131
■.: Josciili, Anj;.'.! (M. tl L.), Int. 77,

......-, H-preU ;ll. .Saône), int 4t

Hiviere i-ierre, Ville d'Aulroe (Anege), Int 60.
n «Il lit Henri, Pan*, dmg. IL
RouaaelM Jean, SL Crépu (L Infr.), inf. 77.
Roy Jean, Ceiac (Gironde), int. *&.

Siv«ra SBS^SSS, lonav. S.'
Slowack Fernauad, La Havre, inf. **.
Tailler Vicatif. iHowl (Eure), InL 7L
Terrai Pierre, Courlaoux (Jura), InL 00.
T*alu Charles, Monihouberl (Somma), art M.
TIdu* Henri, ~ '

IVajlrt Lion, Bon SUuna (Seine), art, aï.
Vallat Bernard, Bouchaud (Jura), InL US.
WalUr Lucien. Paria, inL U
• .Vaudeville Paul, WaU<nla* L Ltlela [NordJ, I

. - .il*. Nancy, adj, ir.----

Ir.M.ly f,],,. !.,!. K^i.-y, aer^L, inf 37.

Iieli i.....il. (hn-N-,. Imu., ■onrt-. trrr.

i'- .-.i i- s.-:.-'... .: '

, lin-, ntkL Inl. 37.
de. Guich.iu (I. e' v ' '

«m,-tac «t.

ip, int M.

H |.p..',le. Il
Kaict l.n-lnn. Pi

n Ii.....• Cl.ailcr.ii i P.'t ■1 ■■->. ml

,, Lui.n.llc (M et M 1. iri i'C
nij. I t.al au-Ci.nib.er |Mayenni".
--' lt.nii-n, |fi Inln, inf I!

t.- Ir '.- i, n;rr. mt. -

leurs. Pan*, ml. 37.
MKB**Mt ** î"l

. N, fii nl i. Ai.l*. lut If.
■ u; Ni.ecnl le .s.LC (Eure,

, Marseille, draa ZI.

.p., inl.

____BaTi* .

Kassulm Juhcn, Eirer-icny lliurc), ean., Icrr. t
l.iL.,,1,. U n, l'ai i-, lerr. inl. 22
1.;-, l«-,:rt. Ail.y -Ivurc. 1er inf. ÎT.
lacent* FHdtolc^SL Lo^Menche). mt.M.

1 ,.,V'-.:.irc. Air, (-......n.:). mi ti' "

M 'ii^ Jc.in, i'iiln, terr. ml. 21.
Marlin [.carijci, Yervella (Eure), Iïit. Inf îî.
M.Litin \iclor, fi-i-iii n-il* ). rni. 31k
\l,ji .1 naph, Hn.ry (Luir), lerr.

■ ■il l.ii Limite, Ci.nlel -if I Elliiul 'S. Inl I
nlicr ll.rf, L.'iwer* ^iircl.^ierr. îi

l'n'kl j'!il.'v Wrnnn'lL.i^)! î'e'rr. ÎS.
„ kc^.,-,l Cil . l'un-, c.p.l irrr. l'i
x: r E!-n, Rouen (S. Ml.|, M. Ut.

n m- ... A . n,-, 1 un" :■■ ' ill %.,-Mif,, ^inf

uim'iL.-' iv'm ' i-.. ,<:in.- i«ilî'' ci .-!<*')
...n-t Tn ,es i\u!,ol, ml 37.

: . 11-:.-,, l'or,,. ra[, . toi. int 21.
,.l„ :.; Mr.ur , In CI ,i] .'lie [L,-,Kad ).
miner Arm , Gamntbc* (Euicl, lerr. inf
IMeiri CoorKCB, Paiu, inl, 37.
uLuiJ Fini;, Ant'-ri (M. al L). *erg.
.; in.i..« M ,n;.. Pain, serg , inl
•urlruui J^*., Eireux iKur.". *rrg, mt
u-iv -.ril Pinre. Tn'urcilu (C.r.i^i. arL
: .n, Ma [J.irny il. .r.'.i. ml :uj

t Ftrn , Mandnille (C;iv ■
id 1 '.'nre, Cerisy la l'ut
■J Viclor, Jnrsey (Maine
.:■-!, Ci, nevi (MnncIic), I

' -as, Hllly-Ccrclail (l'as de Cal.), inf. Î73.

), inf. 30.
.i Fui . e iU'ir.rh,
el L), lui

r.i.'l) Iknn, bL l,iup *ur Sernnun. . _
• [,::r,-t Ji Au.it i.i- 'j (l'ai de Lflf), orl «I.

■ CaaBMÉMra Emile, Ameke NaA cap. four , lof 208
Counn Abel, Baille.:! (N nli, int ;7J

■ - ley Alt, Unit:.nn (S Inl!, inf ÏL

Cr, Lui l'u-.l. fc'L Lunillie i

' ■ Uicr (unii

.S lui"
Louii, Boucn (S Inf )

r ■ ; J : i i_ ...
.mi., Jnie:
■' -r,cl Lnu
I Fii-nl,

l U,

_____ :l L ), inL 111,

, .1 I.,':, n, llpineuso (Oise), inl. 119.
nie G_b , Allume (Marne), inL 306. '
,cler Ch., Neuve*. Mai ton a iMlha. al Moa.1, i
ine Alt. N. D. de Ceim.v (M„n-be), int. 1.
„ ll-:.-,.( Nnrir.nnulle '^eme lnf.J, '-' '

ami LiaviJ, Aulnny «
i't*ve Liic . )nliiv,i- -St. fin:..1,11 (S(iT,mci, arL t±
Li-pr.md ll:r:i\ iir. i* ;ni (A:5:,c), cycL !9
: cille::. ::c Fr;:i.; , 1-1,. ..:.,.,■; M e.lec (il <:'., M;, ;nt. 3,

obte EugP. Deauvais (Ono), art iï.

unca'i l'ail, i'ierrcl.-.lo i.Iicui Sevré»), int 32.

laner Rei.C, Iviv *. Se:rie, inf. ItS.

laiaer Put, SL Ou en (Seine), Int 31».

lucel Gaslon, Vercbeny (Dronie), coL Inf. 6.

nga Fronç., SL Uarlhelemy (!jl al Car.), ml. ÎO.

cfljcan Paul, SL Loup a. Semoui* (IL Saoue), art U.

- ■ ■ . '. . N -' '

1, L&hril (Lande-), mt 13.

""légion I*"
rd), légion 1

moui Joa, Monllucon (Ailler), ad)., Int 321
luueeh Jean, llordenua, coL Inl. 1
aiandra EL, I'-" '*- mi- 74

■r.ii.m M:cïi(l, Llr.,1, ml IJ
icrm Fcrd-, te Havre, .ni. ÎL

. mer ller.i'i, '.1 i'I'.iemie (Culv.), Inf 110.

Km An.:?, Par.., cl lut. I.

,,'iU Uccnjes^ Hou/leur (Ul*.), lûf. 31». '

"emaild ArilnufJ|1 Cnlai., int ^

ancîiard lienf, Par'ii, inf 331.

julm Eug., Pecy a Eure, int ÎSV

, :.r..n Ptarra, SL Jenn da Daiinnl (Manche), inl. 25.

arrusima Jean, Mudlel (Dord.), InL 108.

■rl Cam., Monlauban (Tarn el Gar.), cap., inL 20.

irUielemy AnL, Laieauva (H. L.), iu«T. 1

\ aieiiliVuey illoutis), inl U.
uuebet Jean, Uoi**ey SL Prieil (Loire), lerr. toi 103.
audere Aug-, Crcisy (S. Inl), Int 138.
aliène Marcel, Bordeaux, inl. 108.
ounrd MarceJ, Paria, InL 13ô.

"), col int XL,

llclle (Crcu
s il,le el \

l tn.

1. lut 1

, Yvan, Ccrb, (Sein* el O.j, cod ,

7clil, tllenn.le. (Ijindca), eoL Int
ton. Pan*, toi. 1

,y Emile, Cher

î'iiHf" s"'*!
*Ph,, Mon Ire u

iila (tiL et Loin), Int 135.
MouL (Setoa), inf. 16.
hei-Pouiogea (Vaudicl, InL 337.
(Semé), coL inL 21.
1 Maulhe Bou*ca.t (Gironde). InL

Dulourc Hipp., Dellenva a. Allier, tnt a.
Durret Palnia, Chairllaa (Loir*), InL SL
Dupuy Pan), Toolouae, col Inl. 14.
Fonlbonna André, SL Morell (Cnuaa), bal. 14.
Fortin LduI*. Moui *y (Indra et L.L ni 6*.
Fourcada Jean, Saurai (Anege), InL M.
Four* MarcoL Baranlin (Sein* InL), lut 118.
Prand Ami-, La Gavre (Loir* Inl ), Inl 177.
Gérard Jean, Domtllier* IOi*e), ebaa*. 4 p. 1
GaxinaJn Daniel, If ~"

i-(Lot al Gar.), EnL 8

{'..'■:'■. i' . , \ ;

Gouri-uei Hem, noiigl.irl (1^1 et Gnrl, bit 83,
Grégoire Henri. Ellgln;n (.Seine el O ), Int 114,
i.runy I0rn,,e, ll.im (S..n.mel. mt 320,
Cetet Rrnf. Iloutn, Inl 74
Giml-rrl l'.-rrr, l,,r,.„iniil!e (ILirel. tnf. 14
r,-!,v .m Ji'.[,i.'., l'runclli-l'ulmourlo ICorrel,

• I ■■■■lin t Uwl MonihTine (An
lAinl*il Miircrl, Pan», mt Kl

- il, Neuruul! (S el O I, Ir
1/nclonn-y (Anrccl. b

Lapryre Jui , Bajaai

'a'"'.1 a'";i

e (Aiane), fnL tO.
cal. inL ï.
I. Inf ISâ.

■. 'art L.

iIk-j (h. Pyr). mt U-
11 .-i]ui:-,;-,iiip IC du N), tnL Tl.
llahuc (In.Ire al L), tnl 80.
îrsnie 1. Grand {Nonil, larr. art L
. . urne ILf.irc,, inf. lïl.
„\ M.„[,-ne.-lli,.,[,l (M il LJ, bat 77.
l!oi*icnu a Coisnn (L el Ch ], k.L Inf L,
" Ilance (Jura), Int 33,

Luc, Pana. InL 106.
. ... Luclx n (h. Pyr ), Inf M.
Ch., Le Ijini.ic (Corrciei. 111l 11.
Perri.l J*in-l«inL, Sevrer "'
''elilevi'le Ch., Furgea lei
8MÏMM Aromu, Gonb

l'iilllfrl lleflil, AllB (Pu. ir .-u.j, iul «11

oùaon ikoii Jnuay en aiarme (Sarihal,jBi. 1'

e (Vie.

■i J i. , SL

I, int I

Edm. Ilnrdcau*. int lu»
t l.cnn. Laii;le* lOme), int 10L
lli .u l'.e-re. Mrunecy (S el O 1, nt 318.
- -un An . SL Itemy (Vienne), lui. «0.

ilintt I irire. Lai Parg-a* de OBÉI fD
llcir rr Ben.1. Mj-'nn-Lasol (Il Vienne;,

lj! ['!.-. n

, V „io le Co
LMon, i

iei H., Chant (Aime), inf. 15L
J. UapL, Fict-Sodun (M. el L). InL IJS.
■ . J L,u,s, C'i.iui (Viei.r ^'. iul. 63.

'\\Jncnn'sL° Mar(Mlbc. ei'fcfoâ^eoL lot 23.

■a 0*. al L.L Wnie S.
il Car.), tnL tSH.

Beaumonl Paul, Cambrai (Nord), lerr. InL 3.
ca Jean, Corronaac (H. Gar ), inay. 2.
J FcU*. Fronlignan (lier.), cap., inf. 181.
ludrt, Mnriu», Agme (Lot tt Gar ), int ÎSL
lulet Baym., La Madeleine (Loiere), arL B.
■fSiullc. Jean, Aller ,,11. l.r.r.), mL 230.
■i-verc P.errc, Is-nac (Dord.), inL Sa.
,.,uril En„,^, Villcvrjmc (IKr), inl. ÏSL,
,,!cna Joi., Ccsicuon (Hir), -■ '

ii Gar.) mr. tn.

, ,i:e.-.:.

o (Ni,,.

• Clecyisen* l'aul, Bomvjïiiirs iSord). tarr Lut aV
Chouirean Ltidore. Lleouchnlot (H. Gar.), InL Î86* #
Chralien Ch., Nancy, toi 26. •
C.mr: Am..\ ..::! I. .r . TJ±

• Crombcrt Remy, Templegt* (NordL lerr. Bit >.
Deburni* AnL, Aucanvill* (Tom *1 Gar ), tnl. IWL
Debool Caiimir, t,.., cy :Ci=î , lerr. InL IL

• Reimi, inl 148.

(Vienne), lerr. InL 8,

touche (IL Cmr.\ faiL 196,

a Saraphln, Sauvelerre (IL Gar.), 1
d Baym., Pari*, inf. loft.
bert Uoo.. Clennonl (Her.), InL

-I lUpp-, La Gorgue I

m.

Th., hari», int 281-
Gwalta Ooyu, Ca*!.en,>n (Hfr.), inL »«
(i.i«n :,.lv., i>,v,pac-el (Avryi-on), Int. 158.
Gillet Armand. Nanlei (L Inlr ), taf. Il
(i,,,a, I Mirce), ijubel. (Hfra'ilt), InL tSt,
Gulraud CaleeUn, Meia (Hernu'll, Inl. ML
Gahernel Jean, Gourdan [H. G 1, Ini. 1)6.

• Grani* Loui*. WalUffiiiea IN':J, lerr, lof. 1,

• Henri Joaeph, Plentaing {Vosgeil. InL 11»
1U4 Ijiuil, Ouveilnnn (Aude), inl. faCI-
LagardeJaan, Lavemoui-Lacnïîe (IL 0.\ «p., tnL ZM,
Ijsssui Bertrand, Montrejan [11. G. L inf. tB6.
Ijibarta Pierre, Lavardac |L et G ), 4nL TSL.
Lannent Gaston, SL Ferme (Gironde), InL 67,

_____, Femand, Can,l,rai !7.''in!

Lourier* Pierre, Tonlouie (H, G),

. Int ML

i TL,

______L. InL tt.

Corniea (Htrault), InL I

fry Aujuale. ^^^'^ 1
M^rruârt'AJberl, Carcaasonnc, cap. InL
K^r.er i:-'."':.•. i','''- (>rv.-.u :Semj), la
Millat Jran, fi-l-i::aa liiv, - re!.- --e 11 P.), InL *S-
Maiei Marcel, Si. Ai, !: é ,1e Sn.;-r.ii rHaïaull), Inl. 281.
Nauori Arthur, Calais. InL S.
Onalrr Oilvlar. tlirepian lllerault), lot B
Palicol Anaa, hannea (L *l V.) —
Pillas Viclor, La Chapelle (De.

PonLiar Kmila, SL '---

P*lg*i Victor, MOL___

Prade* Xavier, Capeitang (lleraull),
PUrra Krnlla, [finaux (M. at MA ini
Rlcaud Jean, 8L Gaudan* (ÏL G.L In
Rowland Joaeph, Laine) (HerbuII), le
Roogel Léon, »yT*u1I 'Ettr*''(,™p' f

!T__.

Maorie», Bêlai-fa

___aoraea, Bordeaux, _--

Toe™*ilI» André, SL Vlgorr. (S 7nfT\
T*ILUd* Pierra, Ù11M (Htraull). InL 18L
Tbabatirt A)*iandi*, Fonumor '

na (Om*). Inf. M
 
Annotationen