Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Pliait

..-ESAtA.*.*

panard Furt, I* M TRW « Vitrine), toi. rfia,

CMirr tu!», Là Laorrrri. R W.*, hit al.

DujMii Muu Sl Geoaaaa 4. Mou (P. de Uw), I

FoanrJer InrarV. Para, ht »«.

Tidr) toilH LaaTirn [IL ShsUI, lui 44-

Cotfu Franieii, Parla, tal aba.
Cuilïarrr.t Jean, terre* eavradnban) bal aOawr
Gclia Emile, UgHUM «loubaa, tat M. j

bai 3

itVCraear. Pana^trl n»l-

" ta

.... En AOtoto l^ M.
rmuiM Joleai, l.ufun 111 biiitca, lut 87-
Baron Pierrt. Si Cbuu4 Om), bd. ai
jHubert JoHpb. Sl anima [IdoiSriaaai, inc. a*J
«I» FluidLja, Lyon, Ici ii»
LaarntN LAli Créât ta. Pyr.t, tot il
Chaumel Eoj;f»e, Valence (IMmtl. bal Ij.
Jen-oui Pitne, Sl Cf iLonaii. mt joL ^

Karoaire Clriiïa, Le Havre, ml. lag, ,
le Cil Jeu. Cuise tlaWnieaBa), mp., ta/. iSA
tenrrand Frarayiii. Bai»» IAM, op., bu*. loSV
La Ddvdan ftu*Dli^NoUiu iMoMbul^ tnt iot»

te Bibén ElltH,

Liait .«..,.: Sl j<
La !■ J iar*;.,

La Htotm Lolita, Pou
fjx.mil Ec.tne, )«»e
Eaacaui Mj Pfryiiat

Lfaiaoa StM Si. fati
Ifupavd Léon, M on (Ut
U.ebaud Hcnn, Lr**.
Ilnlii H tin, fltrmoe

Sparipan Loi». MU
Seranre Jeta, Huclli

inOaaMUuitnliMrt. toi

■ (Sida, tt Loire,, taf. S)

d 1P. de DoroeL bf. ji

Tmerana Lson La Coib.in (H. SaOne
fil J:.,rpb. Cannai lAltit.l. Bit. agS.
Suillarroe Paul, Looi-lcMuia Hum),
Villi, Léuo, Ftncbta la CI.AUU (lloubaj,
Mal Loura. SL Klrnnd (Lorrel, inf. agi
Villard Tbenua. Flanchon IH, Vitnne), taf. Wae.
fVifvtot L* Havre, bal. :. j.

^DrJtaeT.'Iaï «k%
P-, lof. 44,

■un Viiw, Sk. Demi (llantirea, bal ]
d Alutonaa, V«i>iioan < L'o là* a), i

Mak Cb.ien-y (H. Sadct

I. inf. Î6>

najas Framoia, Tournaj (Garl, louaT. a.

Bejolle Elitn, Plriac iGeet nui, 1.

Bappel Lan, Jurailhna la Grand (Dordognc,. tat *fe

Barailln EtlcDna, Sutj le Coaat^ (Louai, Lût x\

bal, ]C

ni. ts.

I^B e ? ' Jlîl ^SL ' l^i '( li^C Ù^nnt

CSSlCatllSgB (Aktt

Buhit Jean, Caramrc ^Ptanitiel. a

BannenaJa Auxultc, houtenna^ ii

B°™ *£oTn. L.°,Ha.^''in'(. ".i*
jVntnhaa Jeu, PtautDot ITIafJfHtl

B0UT« jokpo,

Braud Pioit. I

Burn.cnon Pau
Caillot Lésa, L

de Bmntl lAve^oal, lut ïjj-

»°(îatoe), M JJ.

Colombier J., Sr tticnue (Loire), cap., iot ga,
Csaitl Vicior, Bonn (Air,), lot 44.
Cormun Pitrra. kAvlâ, inj. Lia,
Cûniuit Raymond, l^rii, inL laa.
Dambnst I.fvn. Tttllcnard (Saàu If
Damun Perruod, Ally, iot .}.
Damoud Loin, CsalaDntr IBM*^ baL jS>

David Aubin, Vailnrtit LSmitM, tal. jj.
Depay Iran Sl v. - : dt \tA lUU»], taf
Btiiiulitr llmv Uuutni iCantnai. tal 41.

Duoo» T sént. «&J*<*'o«ia^!tal. j».
Bubuia Albrn, CudDH (Hbosna, tal jS.

Flurtl Geîriri! St Comfrl [CaJ.irfoil, ft al

Gauiiaire^n, tiUvarnlIt» (Lïirt), inl

cê°i"!« Cb^'j^Ù' n-"il ''l'"','1

Coolon Loua, LTon, ,nf. jj.

C1I1 imjioi.. Vtiirrci^it Boat^H. Su

(Jiii.mi1 tîj.-rt 1 nnebrro lAltT'rieL,
Ulnr;..n Iht.i, K .umtllian (Ciitj 1

CM» Thomaa. Tllijjli (Oraat, loiaT.

ES M* "e'cVÎ (IL Si'coèl. uÏÏ'tU

HnfVHaaTltenc^ La^IWa^baL^i.,
Himbri Jrin, IL Etaï Cf.ne), lot fia

OAZKTTE D2CO JoVR13jEITN ICS

Mm s A m lu ut, fié :e ;Su'>►•; xf. ...
Jaiardait Lsuia, Gcncillc (IMuU), mi. 41.
Kardn.id Jean. Loritai LUoisKal), «J. «u

l e Céll'MMn.'lItBncbrn» t»lp>fcllljpt,^L_6

L* Culuilae Pierre, N

.rlellirr Loulv tWHallr* Il

lr, Henri, IMbcc (Vin. U|, taj>, bai

,,. n Mi.l iftifbfraal, inL 1

r',-,î\"..i,nilr' St* CÂMlil? in*. rj>

,!-,,, 'utirl'iel ù ILulen-Baile ICorrtlt), inl, %(.

I Emilt, BauWaJ IDontaL tal. jj.

y f.^m't. Le rWn. IaP-eJ B'- IJ9-

Ion Cfrtinà. Rerrmhi oVAtibràc (LsàTiel, fbi. je,
_ _'bon Alpbonie. ValrnlianeT Ia>oaW, int jj.
Broilia Ed., MsnlMI!a>> Ittaubll, tnj. jj.

SafiUtU» Juki P.ri., tat 10. ~"-

"nltron Haïra., Cliambon FeuBTinnei (Laiat), M 1*.
-naull Maur., Sl Loonard dei HoU ISatOMI, loi. nj.
irJel Michel, Vinillai (Sema el Oital. inL ri.

iquclou Anl!, LtijM.ll.tre (Corrtrct II*. 44-

. ' I ,. ', ii"".!!}!1
U,I,.h Jr.„. I'l.-.:d -.1 II'UT l!r rWl = ie). iof. l6,

...ne. Jr^.i, ChUel (înyoo IPue de L)om-|. inf, jofcl
fila El ne il. Paria, inl. jj.

,, ,,|i. » |.,„ ,m, M. .„ m.^l III Mfl-irl, ...I t>-

„rt Lucirn, Frllri.n lCreu«L inl. Jj.
ailje Joitph, «Mtara lOraeri, .ooa». a.

lov.'n )«»%lilh" Tain. 'l. Beraa-Lm (Pktot), fal. II,

1 yjeeiM^a^taLna. ' * ^

,rrr K.lm . 1
I» P.m.lt, k.un. .
Iurnio Ain, Ponl

Put de DômoJ,

icrLajou^

- —HaT'U
t lit!

-----»f.), I

n Joiept, Si. symplioin-n Oe La:
.n Aui... Chai-------*" ---

: I ■ .. -.■

, l.uai., Sin,
y ( li.nl , ].>■■

de Dame), lai. H
Poj^'rie'Dameï, inf. If.

(Lo.it) ia(. jL

----- (Laniaif, inl. j(.

i. Htiusel, int aa.

I Jura)

IDeDb

Fran(Ol) MaruL^Henin-LitlnrJ ( l'ai de CaJaitl, loi. jj,

Çu;llaTd Lu ma. Pari
itd Cttir., Lfoa

u Meail [Elira}, inf. Eaa.

Huiorr Ltoo', ïdea iCanial/.' M. îjo.
Houdelnt Léon, Fta le Chflitl IDoiba), inf. jj.

t LéOD, Urtligqy (Eut]
Ga.L, Oitillt la R1.1M
Tt G*n, Le Havre, ml.

i.^rTtr iSetae lM-i. laL JJ»
cambie \ilVL, Csm.ac ILol|. inf. ijo»

Ltacure Cam., Puli

,d 1 Lir.-lr, M. l_ !, r.sy.^he IHt.ln-;, inl. 4».,

n a'1'' ,V.ml!.i le Uu.iion [beaae et Ôiât], 'loi. J*.

y Lion, Capdesic (Loi), cap., inl. ijo.

.1 !,"„iY,'v w

nome. Coumei

i iJJuubil, tat J

Vial Cilb, SL Clemenl (Alberl. inl. oa.

LANDSHUT VBAYERN

Je*n, MWtfM (H. P.), Inl. 157.
,MI..-,L v...,,„, ;i.l,..r(, ml. 13.
„.u.™ AlbefL Vnlliuimeï (Utre|. BX Ht
A.....1 I.....r-,1, l.-.i,-.....r^,L,,;i-el. Ml^ti.

!-'.'îmir" AÎllt,!"'!';,', : f "i-'.'r'î '■ '.' ■.' .''ip..''in 1. 37,

i-U.ju.1 KniiM.'.la, I'..........-la il!(-it , ml VJ

n.aml Alj.l.uiiae, SL l'itrre a* U.crcnim (la(ra|, Lr.C. &*
AriiauJ IJi-iii6, Mnir.n j.vulm tl L..h.-i;i. cup, pmn. L
Aruaud Marina. C.iiito (lurei, ml
*-- Ihuuel, M... un l^ii.lne rl l . irtp, toi. Inl. S,

Pclll, Mneun J&iiù.ie el lj cnp., tuL iiil. S,
r I—n.^tn, l'm.mi lAuile» ml. îfU.
re Htm. Cuminenir? (Allierl, ml 'A.
brnliilailut, l'un), mf. ZC
■ l'.i . . I.) :, l-.r. , ir.l
------Julen, M. Umrt.tr (li.d.ei, Inl. (S,

r.., IV

.■I (lliiutnlL (I

'""'(,>?.|'.''V

■° (Ardfchcl, Inl 5J.

l!'!" '|l Aj """r^'i, 'i'1"' Cl

lunutlin |.,-.....ml. Xill. . il- I nl.il -n .i,i...udal, inl £07

II".....I.N'iri. ... Mil..m, Ville H.Ii.t.i. ...L SU.

Iln.li.-iel J,.„, |l . (Ji.,u,..y !C nijcj, ml. lus
ll..il,. y Mi. N, l, Vciu.il. t Ihul.a iS tlL .), inl MO.

Barllieleri.y Paul, llu

) ËJiliiAÏtl, Oiituna 'Jeart.. Lot

04 Ouruni iWawtV Bat H».

> 0£x mf-i *- „

S Of*nej (TT>eA fW IL
il wSm nj £*. _

«n, ^ùj de Iitiii«:l rni ffl

iirl, Ihiulfl Sl Anfc-id lAuffrlieL Inl

tilnl Plonenlfii linjnri. lut "ri.
ami fonii, u udra.ll CWnm at L>trel. InL tsa,
ercl.eiilin bi.il». OioiRiIioa (Ia*rea, InL tlL
erte-r .M!l"tiif, J>Ulteu l>c»el bit. a

■MaraJ ftakpaaai ItaQ H el >LL artj , ctutal. «tp- i:
ti-LTul l'Mihri]*. ia-iin-a (C. d.Oit «fret.. Int 17.

T. ...■! !■ ■ [' . 11 iilru.-;. H ■ \: • ~L

Kttaâ Cl'i'iibjia, La Unitaire pn>ol«). Inl fj.
■rn.iia Jeun, Ituy {Ittitrl. tut S

ni u.l Pierre, Itmaierea frtùnt el L).

.ii J,..:i. 1),,..]] (C J'Cr . ?.']
rruli l'ierre, La Cuibii tAtpea '*
rlronij Ferrîli-----

L LatEu (1

Int a

li.-lcui Henri. Muni Sl. J,-.n (C. d'un, mua t p. tt.'

lluinrjui Hector, Lygn, irat SB.

h.r.il.. I.iuii, Volenaoiaa m AJP"), Uit 159.

• Dienlall Franc, Uiilmtn (Atone), arL t.

Bitnlull Cl, Le CrtuKoi CA. et Luire;, a, on, Int R.

Blaaal Jeun, Lyon, Inl. ILS.

I l'fin. KL l.erar 1* l'ti.1 (Ciieri. lui. ta

Uni.u.l A.li'icii, Aniuy le Duc M J Or). Int. ««,

III.,Ile J.,., Cerre les Nnruj (II. Saune), Int N*.

Diiul Mjur., Toura (Indre el Luire), m-iu. , InL leaV

li:.n Int Auu, l'uni Sl i'.-,:.; int fJt

PJIMM Th.. Lynu, lut t«

Ullianctuil Ilriirw Coneiit. lei Muni. (C d'Or), bal. 100.
1;..,,, : H Mkbet, m. Ont» ifuy d» ~
Bluinlm 4*4., 31 Micbei en lllerm
Lllui-il EuMt, VUleeialera (CHer,, il
Uuliin Jeun, Blanry (Saône el Loire., un. m.
i-.- ■ n J . ". l-L. Mm-L.H . 1 .: . ™.

■ -joiMei, a oJL, ka
e LX,..«1 Ujf U
oit, int KS.

11 ILoire], int M.

Bunrjum E.iin., Lyun, a. ufl, inL tïl.

Il iiiiiir.l lli.vrn , Liunjcui (H. Munit), int 1

Buuliu......a Jeun, O1le.1l (l'uy da Uulnek.ll

Bunnui.ra El, Locdinea (Iny da D ), lui. 1(
Bumn Hwcefi loaibll Ibnnng el L), t. oti
Hur.jeau llniiie. E.l.il (l'uy do Domel. inl. M

" UIHlloU.I jub, lull' — ■"

:t l'aul. U en uni u
■1 Uiiua. Mniillie .y
1 n l'IL. SU Snuïn

.«}, inl. 52.
n. Inl. tt
M (Oruine). inL O,
y (Ailien, ml. Mi
r llaerei, int ?i

n. i .su l,..n.>ii. Crtpy en V0I011 (Oiaoi, eoL int t,
Bur» Qi. furia. int HO.

Il.....ie 1 -.1 , Venn-inle (tl. " Luira), Inl. VL

li .nie Errie,!, Villen llntin (C d'Or), int 227.
Bouclier Eug, Urutre (Cher], int bS,
Uuuctier Muni, Clemnnl (Cher;, int Ho

Il ■ii',ln.....1 l-i'iii. l.litn- . ..■ <S :■: . .1,

___Jiilaa, Pmnulb.1 (AlliarL inl US.

...iNt r., Mnlnin. u.l. EÎ7
El, irmanl (Nièvre;, cl

* ►SrL,

. .■ n j.......1 l'i.'i

..... Mil Jllll-..

.liera), lut H,
(juijuerei (Ardtclu), ml M
Kiminuil (Cl.cn. inl. SS.

rj. inl. I

...... -Henri, F<«cy (Clieri,

ll iuriiy Jeaii-ll.i|il, Uinilluiid jMayennal

Buul.iul Erneal, lisse

11, .... ■[ li-n 1, ;.iii.;.ri.li '.ri .:.! .■'

Kl . .j .ni.ii.iu H.'hn, lî.mi v.i ;ClitH, arL *#.

lime Alb. Ai pot n (Aveyron). Int 133.

11....-cl Mi. hc, M..rii,nuci il-uy Ji Ul. Int VI.

Ilr,: ni Jt.,n, Llunleiuy 1. HnuLcrl (Nievra), cjMal [p. B

Breil Alei, LniH^ra (IL Viou.ej, bat IL

llrimor Cam, l'ncM (litre), int Si

lire.tuul Lu ,11. Cli.it.-Cl .-n :-i»»e-,. int 22».

liie......u!l JuL . Ilj(..e |li..Jrc< uit fi

llrelïuit Mur, La Charbunniere ilaoroL cliaaa. alp. L
Unetaul ArUiur, Gcimy (C d On, inL ZI.

., bL Encnne iLcuej. tôt M.

a Luuii, Anglurs d

x .l-(t

----a (Aïeurora), draa;. 11

aWd Henri, Tinret (Algérie], a oit, inl. tt
u... .[ Jean, SI Mjilin en U. (S, el LJ, ml. 100.
Uivin.rd Denuil, llmy (HIll Inl-».
[iri.ss.' Pierre, Ausle (Isère), lut 22.

1Jus., SL Dénia eo U. (Ain). Int 17.

SI.»..-* ici),,,, IlurdenuK, -CfM.int 314.
irurliel AUM, lUiuea (11, Lu.iel, ini. (U.

L), Int f

le'(E. et LA ahaaaa. L p. M.
... . .tien de M. (Snvukn. génla a,.

linliitr l i.m(, oraduur (IL V I, uil. II.
llu. ...... Je ni, U,e (Saune al l.|, lui. M,

llur-.iu Jc.n Mail*. Aululiy (S. el L), ml. 17.
Iluiu» Mm . M Ail.ill.e (l'uy 1I1 uCL, inl tt

liu-.iuel liei.é, IkuuiK iC dUn. int tl~
liulfl Au>- , Muu.itn (Deut S. in.-.j, [1.

..... tt, tal a

■l Ile,,,,,

YicLj Lyuii (IIlHliiei, u

I 100.

21H

le.. rau. a. icnua *.-mvc:e), Ini. tS.
,:, ... l'I.l.h. Mi.rli^,,, It L. ;s tl L... ailj., mt &

1 u. l' m l u....... Hij. ....c .Oinuli. u.L er,

1 ....Cl Ain, . AII..110 gllrul a*«ml, Inl ICO.
Lupin JuL. U.iiulel (Nilideaj, u.l !Oa.
1 .. r IUI...I, Ni-i.li.uiil. ; (.-, ,1 HLa, 1:1 114.
Uaraa Qaaa, SL ta de klJnm int 87.
1..111..11 I.s.'iiii.ic (Il vienne], Int II*.
<.,....( J. ..n II .,.1, liiu^ul, (In.In,. Irai KL
(j.nel Ain:, M..nUu...n (Alnerv lui IUU
l„.i ,1:1, , Ai 11, 111.I, I , l.i.ri 1 \n"*™v), ml. n,

'l.^,i'i'.."ù.'"l,'".r u'.v^.e iv'.i.i ' ,„i. Inl 9J1
Cell.ird Fi.int, M Chu.Jh .. i.aare iL-irai, mt a.

i .11.m Ami.. >.L lillenne .l,..r. . «. ul( , ml So.
H -li .1. u.'l Aiin , l-i \t.|,llk-rc (litre), lui. «,

Cl.ut,ni... t......e. Mer, (In.lre), u.l 11

Cli..!,!.. . Coi.no (Sn-vre,. s. ult, uH. SV
Cluit-.l»un lua, Dblorre llndra), InL 'Ji.
(Jui.tlu.1 julc-a, Auieira iVuune), InL KL
CJ11.11 llei.ii, Maïuii (Saona al L.I. inl O.

cL,!u.'ir''

r C.'iil. Rannaa 'T

Mar, iWaan' (An

t m.

leon. Lyon "RWlnau a
■làralé . Wuaalilueal' pâaii 1 iK .
LWa,^I^C«(e. la» Batrae .«u^aaaa»

Ï^ûa.1, Bandréa flnM^Ù IT** **
CnaiTa Vlr^TTUanaUit OlaraW. bat M.
Charr.in Baoeu, Begie. (Rtnirajel ait Mi
Cbarelsn Jean, Oal (Saune al tj, anf ICaV
Chairvean Eu».. Parrlgiiey |11uai Rarra*!, loi. 1»
1 Laurel (.lallL. Sl Rem] i. Proi (Bt-othaa du flUJ

1 !,-,,. ciair'li^Laa A^ta

«JL-tt

Cheval Maiirt. Puy da l'Aga (Indrel, bat
Chevallier Joe,, Setumligiia ibaui bit Itm,

1 i.-v.m'i.t I.ii.iIi, In ti.i'ii-rmfna (Iiiira), tnt 10t.
Chevalier «Jlg . Biht {CncrL bit tal.
Clievigny Frane., La Grande Varriéra (». at L), ht m
Clitueou Ijima, Savigny en S. (Cbark Int ta.
Clniibiilto Vin'cnL. Mantille (D. do Hti), bat R.
Chirnl Jean, ChaliDe t. Lyn (Lolral, bit 11
"*— da Qlar (Lolral, br"

1.....itou Elit Laval (Mayenne), a otL, toi. bat «A,

Cbollel FrM , Champagne (VWnnel, Inl 101
Cl.ulllar KleKr, Vienne tletra), ml tt

_____Anl, ChambonTeuaV (LulraL t__...

Chosinrd Touaa, Parny la Uunlal A ai L), M il

( i. .... n Alpha», •-------

lalaui (RIlL aarf.
il Veroel (AJJIar), lad. I
lean. si l'cacom a. S {Ailler), bjl
.a Marcel, Escombrca (Anl),

■D. t£>OUt

a, ht I

ini ta.

on., cnw
int 15.

Clein.r.U tan, niera 1 Indrt, fi
Clemenl Luata, Millay (NiéTre). Int 11
Cltuiem AnL, Ouny & al L), aar». bal. fK>
Oartnl Frajiç^ Huiaonnaia lOurj. bal RL,
C .i-ne Ktra.. laBauivûlr (laere), a ott, bat tt.
Colin Franc, WL Bonnet (P. da D.L/ bat II
0»Ut*« Paiil, Acncurtl (lacra), bal XL
Ctalai Adrum, Caaa d— "

a- aat, Inl 10JL

fiât]

Crelin Jean,

I r Ch .

C.-,.../.,er Ce.
Cuitterul Luu .
Cm .une r Ijlon, Boa.

vaiiod (IL Savoi.
Coin, Ju., Fronça ll>eit), lut Si
Deuadelot Léon, Thuray (S. al Luira), Int 11
Dnnnonuey Franc., Cunliijnj (Alliar), a oft, [Al
IJoutirosie AnL, Marly a. laai " '

Uoupliunl ÔM1 AnL.'Cïilca (ï^ùy da*°I)*,' «I UL
iLui^Inn Fruoc-, ^arl>ullI]e |Aud*l.

, Merey -.Aiii^., in

10 (Uor*), «aj, un. .
it SL Julien (ludra),

l.el,.sl i'.-jre, urmea (Saune at L), il
fjcluyaae aSarra, OiajuU«i-Fougerollaa
litlatuur Han* Henri, a nie u il (riemai,
iMiln^o JuL, Hoctiacnouorl (H. Vlennaj
* UeloJluy Andla, Lilla, a. eft, Lof I4L

L), Int (Va.
„ anl 11
• erg., inf. U

Ueiluu Jcoa, Ville
jjelcrua Jeaa», St

l.ci!uuUe Louia.'r.

a (Cuiad), ml tt.
(H. Pyr.), Inl. a7.

1, a. uIL, int M.

, l'r.lllily !r

a, Uiase.-

Defoy llann, Bonnel
Deroiitr AnL. SL Elle
Ueiain.ua taure. Mm

Llticorntiaai F On, Pan
DatBajaaajBj Umia. .
Plinilli Clanda, Ci

1 ■■ -i....i, loi. Parpa

inliaaa, Oiaicau (Mayen

(Cirai, lut SI.

dj, uaf. Il

uns itL Loin), Int OT,

11 Loin), Int ttt,
■à.

uaa a. lanria* (Lntral. tnt
^ Lajaj & a* Loin), Lot E

• 1.,-iiel Au» , Bpmol (Vu.
Dtldngtr AIL. Lyun, Int 1
liev.iui Jeun Mena. Curlin

Durcier Uva Franc, Douvoinc. (H.
Ikire Luc, Pnnn, choaa aine. L
IWrlel Ceonjan, Mormchea lNI*ml
■ juaaaa (Indre). Inl

a (Il Sa*.). Int T..

!- ..'f .. a ch., Inl H
jTuj^li'ît'alWa^'ù^^ S

itre (VandeeL t
air», ant l£

Drevnn Mnr. Vicier, Vuirun ilaank lut tt
Uroatuet , erra Lyon, Int t7.
Druu.n AlpiL, NauUly-Culloa (H. Marne), Inl 1tJL
Ilubo.a Ju» Éaar.a, hunnUy irt Sa.sia), bat 17.
bubuuloi Lama, Elouon le* Bain. IR fiav.iltnt «,
[niDcurg AjL, Eallea (Girundai. «ant, tnt KL
EUbreieon LLn. Paully INUvnk fet t»
llubrruil Airl, Hiva da Clar (Luirai, Int tt
li.iriir.nin JuL, Juaay Srlea iH. batoia), bat aO.
Iiuciel tuiiia Oaa.. Aninilly lU SiniiL int 17,
Dullaud Eut-, Fana y lAlnj, ftnla L

Unllier Jnlea, Puaaay (C d lin, Int 2L
Uumna Jeaa aa.pl. SI Julien [Lolral. bat faVi

L'uplul Vuac, raLL^'uenne (Uiin),

llu^fl'pliate- «a"Mura.e (il n
Ilupuni Pjjm^Ciiailny 1^*^°* '
llupra Om, «. Cacjle (VaJciuaa

. ai El mt PlCi

«a. L Sal Ka.
L. inl ri,

mt

L Cm 1

a*"

jr, iliarnévi an iuwa pjromtt tnl tlJ
^ajniwtl

Le total des noms publiés jusqu'ici se monte à environ 23,000. — Resta a, publier érjiviron 221.100 nomèt
 
Annotationen