Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
DM

ARDENWE1

Gazelle de* Ardennet >, ont trouYé l'accueil que leur assurait, à lVraiice, I»

Leê premières listes des prisonniers français, publiées par la •
douloureuse Impatience d'une population prirée de nouvelles.

Nom n'aTons, jusqu'à, présent, publié qu'une petite partie dos 260.000 prisonniers français tombé* entre les main» des Allemands. Nom
continuerons cette publication, persuadés de remplir ainsi, vis-à-vis de la population française, un devoir d'humanité d'autant plus utile que i*
gouvernement français, n'osant avouer la vérité au pays, persiste à s'y soustraire.

LISTE N° 10 CONTENANT 6,700 NOMS

ULM

(Reprorl nation

Lti nom* dm pHtoimUtt domialUi dam 1*4 départtmnu^nliirtmenl

.oau »m t*t» <\mm group.. d>>lga.Dt .nd.ol

MtH Jeaa-BaptleU, Beïi

BnM n—ph, amrt putou), ui. «-t. t.

Dumtl Loult-Liiinnt. Court (Rbo**|, mf. ool. «.

Ddh Uirtlc. Bol,tue (V*nclo.e|. Inf. Kl.

Dnnu* Eltoul-Loull, tergtal. Somteo .ùirdl, 1*1. n.

Dum.i IiuiIdi, Binlalmoit lAJII.r), itut. elpln il.

DuBI fnU*-Allf .-Fr.. 8*iat-L*a*U (Jurai, tat. ctim. IL

DanoM Marnel Ittn, Bardeau (Gironde), lui. ool. M,

Danaad Jtta-Plerre, ChmHnfl |I**r*t. lof. 1 **■

Duud Marre, OnlgaU IB»toi*i, Uf. lli.

Daprai Smeat-Astaor, Oeulrt (3ulaae|, chaee. alpl* 11. *

Dapt* ABaTBIU, i....in [lliOl -;. sbu*. ».

Depr* Uiudiui. **por*L BcJeea-dea-VIfnae (Rhône), tat. BL

Duud Franco!», «parai. Puni, tat. Ta.

TJuraid Frtaclt-LAoa, BroUaur-M arche (MtTsnnei. tnf. Ma.

Durand LdeevJeMpb-Anfaiu, Puecb-FlaU* |inttoïj. Int. t*.

Durai Keee, Arcaâisatl |S»Ue-et-Oiee|, art. I.

Durloai BepeUU. fi*UU-*U*oUU« tllauu-LoIrel, la/. H.

Durieot Mlohal-Marina, Ljoa, loi. ».
- Dmras J—» BapUata Maria, llerpelmoBt (Voefe*), UT. U*.
Dntan* rtwr»4aaapa, Cbeetelaj (EthOBe), (al. III.
• Dutertr* Altart-JaaB B.pU.ia, TourcoUa; (Nord), chua. %.
Dn*arg*r Hucaaa-Victor. tloBtuntit (Visent), UI. Ul.
Darerger Mlobet. Urbtaa (Loire), loi. ltO.
DaTlilariUfiiaaai.OalombaalSelaal.lBi. ttl.
Hnfithar* Jalaa, Arroraanch et-Balai (Oal.tdo*). lai. Ut.
Maton PhUUpe-JOBnnJ', llowini iDrime). lui. TS.
SU tant Leea-iiegil. La Baiilde-da-Jutlnt* (Ardtchet, laJ. U.
""•rie, prettec (Morbihan), Uf. *ot. t.

raurt J.a

aa (Ardseho), laf. Ta.
u |Arderhe). laf. TS.
a, Battage* |0ard|, lai. Tl.
FUaaal laasa-Utairi. ■targu** (Oard), laf. Ta.
Falijuat PUira-Joeeph, Correltiitt lAin,. chut. 1 p. i.
Ptqule Gattere, Uu<ur *i.i (aube), Uf. Ul.
FaraaU Ant-iea, Uo.toee.ue (llpee-MariUnt*), ehaae. alp. M,
Pue**falU*. r > ■I aie*), loi. itl.

Paiyat Franc***, BftU-Puot iViauai, loi. M.
Faaxa Uug**e, Oraaa(Dro«*), Uf 15,.
Faara FraaooU-Olaude-liugaoe. ffouiUj-enr-SeU*. Uf. U.

I'..:. IVin. U.. ttp..■ IbI. M.

l'aura Uaia-OkarlM. Prlta» lArdtaba). ut. Ta,

Fbb» fjoak-Harua, Août iDroonp, Ul. U.

Fur* Loute-Maria*, Dana (Ard telle), Uf. T».

Faura Laoua. aarr*4UrbU (llauua-Al[>aa), laf. UT.

FaaTartata Aawtaa, Oturautoo iHtiaij, Ul. M.

Fatard Aufiw, PajrnM-fAaaitra rCrauH). Inf. 101.

PaTcrjoi ktareaL aaroat. SaUt-EUenoa, Uf. K.

Farard OamaU4aidor*. Saie et» a (Ardaoha|, loi. n.

Faja Ur.nam, Liob, aal. asi. i.

Fa^ot AipLuw, Oaaaiatauf (Aliter), asaaa. alp. Si.

Farolla Obartaa-Auadéa, Pajaao (Ardicha). tel. TS.

Fajolla Jaaa, 6aiBt-JuUaa-eB-rlarraj (Lolra... Ul. R.

FajolU Piarra-tiartai,6l-Vlu'UU4B-Jaraia (Loin), ah, alp. S.

F 4c h et Hara, ■aJal-ilovan-da-i'uj (Latt), lut. aal. ».

Farraal Ha—Il, Arattteui (Loiraj, ial. TS.

F.rrj G.oir«». Salat-DM iVeafta), ul. 119,

Flfirt Cbarlaa-ttaB*, aargaat, UraaaoDB, Int. II*.

FUat-Caoh* Ldoa. BU»- MirUa, Varcwi iDromt), Uf. R.

FUobatBar ioaapb^lan»XaTlcr, aartant, BaaaBcoi, Ul. «.

FaBaaqaa Ld4aDa>AJpkaaaa, Parte, Ul. III.

Faat Haanaa, OratU (Latra). Ut. tt.

FsatalM Paad-Ldtila, Varatia (Oard), Ul, Tt.

FOfltaaBa Paal-PraaoMa, Uoaaoa, 1*1. IU.

Fmatlar Oteaaa-Jaaa-Ptarra, Ljob, laf. Kl.

ForMUar MtteaM-Kafia, Porta |0ard). Ut. TS.

Porlot Haihuia. Qalwpaiit (FUtetara). laf. col. t,

loriot V«a4d*rte-Alaaaodns, Hall» iFUtetara). laf. aol. t.

FouoUaa Caiaauja-a.brul, aIsBa-i/.alMaate (Vlanaa), Ici. M.

JfaolUai jaaa-Maria, AMplepuu (Hàiae), Ut. ST.

Fyur A

Wtaa, Viitm (SaUa^ tel. H*.
< Loute, aaponl, Brut. Ut. aal. I,
Baoul-BoiUa-Clauda, Bummiarat (Oard), loi.
Ttfard Jaaa-M aria, Uh.mboola (Lolra). Int.
' [ ■.,■■... La Itoebdu, loi. col, t.

■ Marla-Bdouard, Arbuauror (Hanta-SaTole),

FannlM Faul^Jaiaadra, (Anba), la'. UT.

FrarhJm Otegmit-Laau, Dccaliu»* (Ardcchat, Ul. Ta.
Praaboa Oaorf ta, Baut-Ktiaona-da-Cb*r (Ardeeba), Ul. VI-
Fradat Jsaaph, aaponl. VuuiraBshMfSaoo* (RbABa), uaL ak
7ralaaa Mariât-Kiaila, Donuu (Ardacba), tel. Ti.
FraB» BUa-aainiitl, Dtudrui (AroAcbe), Ul. Ta.
laaablam Maria, Ltadanat iMurLiuui. ul. col. i.
y loMph-Marlu. Bt^alliB-Boutlara (Ardecha). tel. H.

irt, Ttti

m j.

» LoaU- BdmoBd. Ramtrupt |Auba), Ul. W,
Ira llaortea-Noil, Ljob. M. Tl.

4 OUudUa. Vartooe-Balul-Bau'tor (S.-*«..). .ni. IT».

n: (l-lnl,

Oallud Plam-blaMa-AltuBdrt,
Oallat n.t«ii»iMi, La Fo.el
Oambat Andra-Aloari, ti'ieot,
UaraU Maur.-Ob.J.. cap., Bute-i
daroti FdUa-LoBla, La ratltr* (Baan
OareU Loate-Ldopold, pteteate (Droit
Oardate Boiana, Jansaj-UlaB (Vituo,
ttardo- Panl, L)oa, Ul. al.
Oarln PMrra, i . . > [bli

rite (FioteUral, laf. ttn. t.
illaute-Satola), en. tip. tt.

inaUU, ut. tt.

-Ilaronulïl (DrOme), Ul. It
•Alpat), cbiaa. tlp. 14.

I. tu.

Uarrter LadoTla-Martea, CaradloB iVaBclnae), Uf.
Oary Alfred, lUaanaa (Dramil. UC SI.
OaaaUr Buf***. Krbraj lUirt-taMrteart), Int. <w
Owaartl PUrra-Baoal, lUia-da-Oitr [Lolrel. Int. S

, Lfon. Ul. M.
(teadU La*., Ljua, inf. Ml. *.

Oaalbur J<aa-MarU-Loala, Baaojta (Rhoaal, tel. *M.
OaiaodaB Lm.a-Victor. ManatUa,Ul. 1U.
Oaïaj OaJ>ncl-II»r1. Aotirolt (Oard), ctaaaa. alp. tt.
OabclU Aufn.lt. Alliia IQard), Ul. Tt.
Utoctl Oeorr.., Parte, laf. IS3.

CattU Gai.-J.<i , Mtjai-da-Uoiitagns [Aliter), abat. alp. tt.
OanaaUn Otlwtls, a*rEsnt, Baltca (DrAau|, Int. cl.
Oaaond Joa.^>., Bt-Julits-an-OsocTull Illts-Sarola). Inf. OU.
UcntUl QtiUia, Bourw-aur-niioiio (Dromal, Uf. 11.
Ocorfta Paul-Uanrl. LuiUt (Vorfoi), Ul. IU.
Oeoriaa Pi erra, Baut-Pterra-d Ali,tt,j iSarola), chu. alp. tt.
(Mrardin KI. caporal. Parte, uf. US.
Oerba Jtaa-BipUttt, Lapnigna (Allier), cbtat. alp. II.

• Gcrbaaui Uccrl-J.-B , aerjent. FUi* (Ardcnnat). Un. ta.
Otrbelot-DtrUlon Jottpb, Ljen, Ul. K.
Odrtn final». Grenoble. Uf. KO.
Otrla Oaonaa. Piarrc-Bdatc (lUou), cba». alp. 11.
Ocnnala .' . r, AUiicr-MoatesiM (Nierra), laf. tt*.
OarojaiB Marina, eaporml. Parla, lof. KO.
Striai* Laos, MoaMCan-Ura; iSeUt-el-HarDa), Uf. UT.
Oaaaiar AB(»aU, Parte, lu. IW.
Otj Clanda-Dealt, Aathums. (Lalrc), ebat*. Tl.
aibaud Huualn, AtUlgoal <A1>), Uf. ÎJ.
Olbart Plarra-Bof eoa, Bantiii (Itara). Uf. tt.
Oibart Pterra-CainUli, Caruaaoct a . >-, drafeu U.
Oidlj LtoB, Pana, Uf. IfT.
0111 st Romala-Praofoit, KoaaaoB (Oard), IbI. Tt,
UlUlat Jew-BapUite, Blvet-da-OUr (Lolrt). Inf. ttl. ]
UlLUar Joatph, Lac Ilogcbei (IUuta^SaTote), chaaa. alp. 11.
OloaiU Ella-Urbain, Bctt6(Ct (Oard), tel. Tl.
Oicatuni Marlut, Alate lOard), Int. Tt.
Olqc*l Pterrt, Pleu-ign.lr. (klorblban). Uf. col, t.
Girard Laos, Bt-BUannt (Loire), Uf. lit.
Girard Laoa, Bt-BtrUiel^mj lArdèeba). lof. Tt,

Glraud Faruand, PouUlca (Vitcntl. Uf. ttt.

Glrand Lonia. ttrgeot, ChiUau-lUnaud (Ai*), Uf. U. |

(îirodOB Jaan.B*pu>u, MonUrcblar (Loir»), laf. Tt.

Ulrati Fracoote, Urloa (Paa-da^alala), Uf. M.

Olroud Aa«d*a, »-■. •-1 Ljsb, 1*1. Tt.

Oldnat Albert, UaUtTtl [lt*n|, inf. 110.

Ooarao Maria, PUumaroi-Fao* (Flniatera, Uf. aal. 1

fjobron Locte. Fromj lArdennaa^ art. t.

Ooddtt Oiaun, Parte, cbaaa. alpl* 11,

Oodamard Jaaa, Bv-AgrtTt (Afdacbh), laf. Tl.

QobU ABUtet, Onirj (SaOaa-at-Lolra), i*i. 11*.

Oobou KdmODd. Rl?e-de-Guri (Loin), ebaw. elpla B.

Ooboi Pnuoote, Ljoa, Ul. 11.

UoBUrd Balte, Cobosaat (Or9mt|, tel. lit.

* OodaQuod Vleur, Arraa (Paa-dKlatete|.
OoudoB Marcel, Carpantraa |VaBoJuaa). Uf. ».
Oeulat Amtdac, Parla, Uf. »T.

Oouraud Scftoa, Foaaa-Nsuf (VaadOal. Uf. aal. t.
Oouraud Françote, Rt-Audrt* [Vendée), lut. *al. I.

OotirdcB Henri, Moottegur (Drimej laf. tt.

■Ure), Ul. «al. t.

Mrlotanunt Interdite)

ou pai'fiï'fottnf occupé*, teronf, autant fut pottibU, précédât i

Ua aa tro\i»«nt leiei prl.oDill.r. dont, 1.

tldrenfar Albart-EtUona, CbtUu-de-Bd*tt. (latra), Ul. ».
HlUIra Irma, Suste-BlevUtat (UauU-LcHre), Uf. tt.
Ilobdalcb* Alirad. PonraW (Pa*-da-Oateia|, kml a*,
iloc^aet Ylctor-Cualite, Parte, lai. aol. t.
Honora Maaflce-OabrieL MaBlrouEe (Seine). Uf. m.
Horel Jean, htxnl (Uorblbu), Ul. aol. 1.
Hnrelloe Jeu, Quiioper iFHutUra). inl col. t.
Ilot pliai Loute, Sami-Etienne iLwrtj. Ul. tl,
Hottaauidra Bdouard-U., lergeat, Oajnj (â.-et-O.). tel. la*.
Honbardoo Oharlet. aergant. Epletl [Vo.h-ei), Inf. IU.
Houe» Dot Ira. Néant IMorblhau), inf. «ni. t.
Hontl Albert, Bpmal (Voigei), Inf. III.
Uufol PbUlppe, Lutigun lllériult). Ul. 'tt.
HuennaitrLcula, aergem-oicor, lloouilleur (Satoio). Uf. (L
iliieuca Alpbeote, Trojet (Aube), Ul. UT.
lluguee Fraucoii-U.riui, Baalgoaa, Ul. tt.
Ilumbert Loute-Frederlc-Eufeut, Tullalt littrt). Inf. IM.
Iluon Purre, torgool. llreat (Finltierrj. Ul. aal. 1.
Iluiaoa Jean, Plaioliiog (Vuagot). Uf. lit.

• Huiet Ueurgae-Heud, caporal, Hocetlllo (Meuit). a. t p. t.
loguimbort Loute, Grand'Uornbe |Q*rd). loi Tt.
Ipert Jcoepb, MoBgiBi'Canaea (Aipat-Manuniaa), Uf. Ul.
(ttartel R m l,o, eaporal, ttoebraedeube |Gtrd),tnl. TS.
latwtial •eaa-auaUTa.Enille. Bourg-Artiste) 0-olrel, Ul. t*.
Jf '-il Alfred, Prai-anr-Arly (Htete-SeTeie), Uf. HT.
Jeonb Paul, Dlgu <Ua*ae*-Alp*»}, Ul. aal. II.
Jecq Lonlt, l'IguBaTcatu (FioUUra), Ul. aol. t.

• • . ' firotit, caporal, (Jorwl (Drco>a|, Ut. Tl.
JacqueiBoi Fraicuniua, Sunie-FuU-Ue-L)oa iltlioat), Inl H.
Jecqutt Felu, Lj-on (Etoooe), uu. HT.
latoc* Htnrl, Douipltrre lAUlat, Ul, 11.
lamot Krneti, Suli/-ior-Loire (l.tre), loi. Tt.
Item )e*n. Lyon (Rhône), ul 110,

itoQ.a J-an-Loun, Cognlerea (BaOse-at-Lalrr), (cf. col, t.
.fatn Paul, caporal. Ljoo (Hht'-e), ul, tt.
Jauuei Utenent, Lou.oif (Lolre-lBfdrteura), Uf. «cl, t.

,1 lu

■, W. I

Oojard Piarra, Maraonaaa (AU|, 1
Qrnur Henri. Parte, Uf. t».
Oral Ut Bd&ond, Ituruet (Oard), 1
Graillât Felit, IIauto*-EU*** (DrO

GrUl* Au
Urlreau I
Urut Beu

.rre, Kryu,
■t, yulinp.

ln-t/-Bioul* (AlLer), ebaat. alpla tt,

Je-Bglego» (Ulr»-oi-cher). Ul. 161.
rartElbuoel, tel. St.
e.gaegWo-Rnfla» (DrOoie), Inf. tt.
----- :b (Piatettre), Ul. «1. t.

MFul

Ouerte loanna.
Gutrln Vloior, OaTerao lOard), Uf
Guerre Pierre, Porte-Vocïblo (Coi
Ouartlder Y***, Ltugoocei (Mort
Guet Bulle, Jounolerr. (Veuciute
Uuaienoec Jeaa, Pltybtr-Gbrtet |l
Gulchanl CBartea, Olfon (Aube), u
Gulcberd Fraaclt^uc, Ajn (Barola

u Pierre, guiruperle (Fa

• BMlfM OabOal-P., caporal. Le*UfW] M

hf L"ui

i caporal, Lyon (ItoSoa), Ul, tl,
aaa Armand, Sauna J un), Inf. U.
aanuat Urloo, UrouTelieuret ^Vu^taj, lof. IM.
aeeenl Anlolua, Seloi-EueuB> (Loirei. cf. )i.
oannet U.mdle, PrunaraiU il.err ut. tM.
sacoar Alain-Francoi», Poutro.i |FiBittdrt|, Uf. toi. 1.
OBseur Aiain-Fr -Maria, : . (Futet,), Uf. ool.

oaaao folie*.Maria, Qrudenuip ilforbtna*), Ul. aol. t.
ourTrsj Piul-Joeepta, <Joiibie*ii 1 .cr« . i^r. iu.
hkui Urbelo-Manut, Houitu. (UrSo-ti, ul. 1i'
uunial Alpbiut. Palau (E»erc|, Ul. tl.

« [Hun

Bl. Tt.

tCer*lmo J«tpb, Mebrand |MorUbau|, tel. tel. I.
K ■■ .... I, : ■■■. LartJloit |B.la*|, lu. II.
Kraener ArlAur, caporal. l-*ria, eh*a. I aled Tl.
rLretuor Heun, Uicélrt (3uioo), ul. 109.
Lac* Ole A., Londan, Kadlcnain H a. a Tl, Ea(la*d, Uf. Kl.
E^aoombe Maurice, St-roo. illQuiie), mi. 11.
LAobenal Jean, BeUacombe |Btrol»|, ebaa. alpla 11.
Lataula Etornaln. Bigot réelle-Ui gu r™e iTI.-Pjr.), Uf, m.
L*f.il Benoit, ■ i,-..! u' !.'...!. |Luire|, Uf.lt.
Luond Henri, Bt-Donal Dr6:n--> lot. Tl.
Legarde ElM, Creet iDrOn»), i*f, tt.
Legei Juiet, No*et iBoucàc-«u-ftbuuel, Uf. tl.
La^uerre Georgee. Bt-Dm«r lUauie^tarat), puato*. tt.
LtftiuhcB Dafial, uOitlur, Bolia-ltea.ng tl

» t;i.ud

at. M.

Ltmj Jacitutt, Buurtx
Ludroio Krce, Bci«r [Flclit*r«i, Ul. aol. 1
Landry Jtan, Taoltiej [Aie), ul. ti
Lange L«od, PonUde-Vaui (Aie), ebaa. à pl

Llptf route JoeauT

L*ob,

r. tt.

I. u. i

jitpie Jeu, eaporal. Lourdae lUtuee.l'pdetoei, Uf. eot. I.
Gratta Obarlea. Bantbtt |M.-ot-Moe*llej, Ul. IM.
JWur A-, L Itlt-i-Sorgu* (Vaudutel, ebaa. aJpi* II.
LtM iJjrpnea, St-Ntuire-Deaort (Dida^, Inf. SI.

I.*YCruFreuÇl,lh, Clermo,
LtïotJ.-El.. Lj..ii, inf.

L.j GrCguIro, Argeulcuil

P.-do D X tel. 10».

La Cotai* TJeelrt, eOcter, Parla. Uf. aol. |.
La Dort. Bmli*. ReuaboB (Morblb**), UL etl. 1.
Le Dr*** Jea*. Lanerae iFUlatltel, Uf. col.
LeAm Bdeoat-4. TeedAi*. (Lelre-at-Oktri, a*f. Tl.
Ltt**r* Lectt*. Boatefoeve-Met iP.-dt-C ), Uf. »t.
L* Ftr Jœ*e4. Berna (Morbtna*). Uf. eoi. t. ~ .

La 0*11 AlaiU, Rteo-aar-BiUga iFiateUV*). Uf. toi. I.
L* Oeil Maunnn, Laaguddic |UsrblAaa), Ul. ool. 1.
L* Otite Joeeph, Bnbrj (Morblbul, UJ. «ei, 1.
L* Oallo Pierre- Maria, bien il (Mubibao). Uf. «1. t.
LOfier P**l-Andrl, Molli-dt-Uillaura (DrOoit), Ut. I».
L» G"D Oeraaua, La Forai-Foula ocal (FUtelAr*), Ul. aal. t
L* Oocmorte Joteph, BritlUau (Itorblnai], Uf, toi. t,
Legrud Joeopb-AuUU, Cou recto i (Yontij, ebttl. t tt. t.
Legroa Eugène, Aleacoa (Majeaac). tat. ad. 41.
L* OutB Loule, Conuel (Plaliltre), Uf. Ml. I.

Le ----,a FraocoU, La Meut (Morblb**), Uf. aol. t.

Lect Jeiepb-Edieand, Proieaebere* |V**t*e). tb*t*. tt.
L* Il/tri* **Huaa-Marte, Ituiguntl (MerblbenL Uf. mi, t,
Letgaal Jeu, aeponl. Parla, III.
Le Loocba Klut-Elie, MtratUIe, Uf. Tt.
I^milrt Alben.ttporal. CroataBOMu-Bela (Ueoaaj.trL t.
Llnurf Auguste-Jea*-Maria. Lyon, Ul. Tt.
L* McUf Francult. Cbliien-dB-SaUl (Merbtnan), Uf. tel. L
La Mouel Pierre-Marte, Mebrasd (Morblbu), Uf. etl. 1.
La Met ieaa-rrucMi, La Seana (Merblaia), Ut. ml, t.
La Nenrae Vioeant-Marte, Ilaaaebo* (MsrM*«a|, Uf. «L t.
L* Nouial Aiifntit-Kugbaa, Dlaard |lli* et <SMMfc Uf. aat, t
Leurout Ilean-Loolt, Baltt Dritcc, Uf.aol. t.
Laa; Itan-Loate, Locriai-Ututef iFateUr*), Ul. e*l. T.
L* Ptpt l'ra.coU, L^ndetlllera iFuUateret. Uf. aal. t,
La Ptvee FMlx-Ldou. Ilocbeatrillrt [Vendte,. Ul. •ni, t.
Le Quart Cortutu. Uabaion ,1/initiera), Uf. «al. t.
Le Itel Je**, eaporal, Lorleot, ul. aol. 1.
L* Itou» Eugtne-Ambrolto, eargtnL-ioorr., Brait. Uf. aol. t.

L» IDuileJeai. IJuitoMT ( Morbikae),'uf. «ol. t.

L* koj ïrae, Oombroy |FiBliirrai, M. aal. t.

L* atrtt Matburu, Vubrj iMerUha*), Ul. toi. I.

L* Ttatlar Jot«pb, Kaaut, kaf. *al. I.

U TtuS Joaepb.. (jEiaiiu ntai, uf. ml. 1.

Leroilurd Alpbuu*, Prtne*j [VUaial, Uf. Ut,

L* Vergtn Lu.de.. Bordeeui. uf. 1*.

Ltmtr ArtOn*-Jotepb, Arkeat (Ain;, Uf. t).

l..ri.*..;.. Ui.[ :- 1-11 Jl ■„.■: 11! i) .

l^;uor Oalrrul-liattOB, Betatcee ilterd), Uf. Tt.

L llormn Francote-MirllB, Laneeere (f lalltnttt Uf. «ai. t.

Llgu» Lucien, Praailan [HAraBltl, Uf. M.

Ucoaan Albert, eaporal, liitsa* ilelrei, Ul. tl.

E^fier MtUuau-Jeaa, Btlonu* tEtenu-LMn), Ul. M.

Laiton Lune-de-Seuloter laf. tl.

Lombard AmJJruUt- Fric cuti, ttenboa (a]a*ata), chat, alpla Éj

Idugcbuubon Joiepb, Ui-UlitEne ILotrat, Uf. ttl.

Looguel Reno-Auguiu, Trojee lAubaj, Ul. HT.

IflDûot Franco», ['.ni, loi. ool. t.

Lorant Jacquet, eaporal, Lcouoeld (FUtetara), laf. t.

txiricboa Oijmptede, Vtepolito* |Aube), Ut, UT.

Louii Proapar-Baili. TrelFort (Ala|, Ut. m.

Lautaouarn Purre-Jaa*. Plomtur (PUtelarv), Uf. aol. t.

i-<irtt ajn*U, ttaurwj (Ami. Ul. a>.

L iu l'adippc, Boiiort, Ui 11.

Uiterne Cbanoa-George*-l<mU, VaraaUUa, Ul. Tt.

Ljoa Marcol-Jw, Villtaruie (Gard|, Ul. 11.

Mabj- Iljorge.-L4ou. Lel Trooe-UouU'» |Vlanw), Ul. lit.

Mace Joeepfa, L'llcruHia«e-!Ari»t iCOut-lu-Nordj, UL tol.î-

Madlc GatisTa-Yrci. Clohara-CarBoat irulaltrc), laf. aal. 1.

M.dil Gutitn-Tbomai, Mouler* (YioaBO). UJ. t».

Mt^aal Brneet, Cruu lArdccbtl, laf. It.

\ ..- . . i Jeu, ItegalOrM <lltui*-LoEr*t, Uf. tt.

» tiibien Kdmoad-tleorl, Cirnara-l^-Otud* Utord), UI.ML

Htbon cbarlaa-rroiper, Ucbru/ iVutgtt), «tau, 1^

Durai Cainilla, Taul iM.-*l-M.|, Ul. US.

MoieoBnatle Pierre-Jotepb, Foaunef (E^olre), laf. tl.

Maltoueuta Paul, l'irmicj (Loire), Uf. tt,

Maieetol U.urici-Jeau, Argecleull (Selut-ei-Olte), laf, toi I.

Manteau Latcla*. 1 lu lot \ Loire-et- Cber), Uf. ttL.

Mtautu Y., Ulorou-But-MarU IBeteet-Pjrla*ae|, bail. I>.

Iiuiu; Bugoni, Niurma aoa (Ueartk*4t-UoaaUe),UL enl.l.

ManuiOB lbu, Ri'at-de-Oltr (lAlra), Uf. Tt.

Marcadtl Laurent, Maicur ( runititl. obéit, alpl* II.

Marcel Bduuard, caporal. Val (lairt), inl, 17.

Mtrcollta Cbtrlo', Courbet e (Soine), Uf. HT.
Mtru!UuCI«Btwl,L*DouqijllloeiBoucbtt-du-rtEignt),Ur.>I-

Mtnoa Alfred, aergett, Boarc-det-Paaite* |T>rO«*). Uf. 1IT.

Venus Jotepk, Cbadanae An" Bu Uf. 11.

Mtnot Pitrrt, VaBal (Laira-Iaidritata), laf. aol. t.

Mannounier Abat, Bncalau ,1 , rc. Uf. tl*.

bUroiooBier Albert, eaporal, Va.ro* (Itérai. Ul. i*.

Utniuei Kdound, CAatriln .Luire,. Uf. Ul.

HlfMJ Julie*, h al! ce iDrOnt), Ul. tt.

Iltrtin Jeta-BaptUM, Si-Etitooe (Loire), Int. fit.

Uertiu Léo*. Cclpo (UarbUeal, Uf. ool. t.

t. Trufat (Aubt), Uf, I

i-Pjrt»»e»|', Uf. I

.o!!!t.

Ici. aol. t.
trit, cbui. I pied 1.
séparai, limier. (Itère), Uf. IT.
utrlbet (Loire), Uf. St.

-Uelliero'(Loire, Uf,
laf. UT.

!, Itocbe-I

>r(Or»

.. f- tt.

|--Mo»elU|, Uf. (T.

iliibla LOopold, Leml
dalboa UtrcaJ. aergaat, Ljea. ti

■laupatlt Acaint. Vin -il. le- >. vurt (M*rTe|. Uf. a
Heurte Eue, Bl-Uilte* lUerd), tel. M.
il tue Eeldora, Tradlafat |FUUilr>h Uf. aol. 1.
Ht; Ultnu*. Uormtu-tB-Lom (Loir*), lui. il.
Ht]- H's .. Lltitui ICaliadot).Uf. **
ia/ercou Frtocla, OHoraa lltbflae
 
Annotationen