Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
«r»

OAZICTTi: DE

Jeaa. *™u If Sec (Nord), chiM. k p. 9.
,-.i!t. i'.f.l.T, ,i :..i,tfrr.). inf, 46.
■ic.t. Fd0M.d, ïr. .S,.■;!>!<. (N.:r :., rha... I p. ».
(..hen Mar.ua Wiraor. (5-ci-U.), aer,-.. inf. ,6.
17 Chili-.. TaU,. ..i*,.'

taenia, Biauvii cap., inf. ait,

_____R<I", Si. Geuel ILtW. in(. 161.

lla.i.ol L-1'n. n.., Ebei.., !K«d;. ci III k p. a.

ftlnade.n Uafirice. llor.^m, (Duel, chaïa. kg.»

JBmhiet Luc.eo, Vmli U^-de-Calais), du», lut
tienocq Gooraei, Foiti-cuic-c (IV-dc-Calai.), chut». llL
éEinllot Emile, Toutt.ol (Ardr-ca-), inf. ;6i.
Bayait Gaston, Maiicrtarhe (P.-ele-Ciilais), chan. kti
Dan,Inlay Paul. Ardou (Aid.telle), inf. a6u
Baâ Maurice. Pari», iaf. 11S.

Aia^-naun. lumaj (boue), MT*., ml. ata.
" lbonn (Canada), inf. 40.

uns lua, Poil-Colbona (Canada),
enuTYiea, R«. (rniiiiere), inf.
,Eal Fmaii, Louent (tiui.iti.J. .111
lurdon Alfred, Bonjea.il (I.oirc-ct -Cbn
:tia Je.<eria, Jaben lArde.he.). inf. lï.,
issey Pieirc, Bray (S.-et-M ), .ers., m

lier Lies, SijUy (Loiret), aère;., ici. 1
lyadei Fiucum Riee inBi.iercj, mi.
nia. Je»». Peni, ai. 40.

, «t,. inf. ut,
i.-irît. ^6,

«•(hMjj^iltber, Corbrii (S. e,-.J,-.r), ■ Hj . ml. y*

Salnion Gabriel, Sl* 'ATiV lt°r'x'h.)^l'C',6.
jTia^no, Rnern., Ja.irre (S.-ei-M.), cap,, inf. fi.
BolH R.)ia., lui,, lot 46.
C.b'i.1, ■ ■ ■■■■y iV'tnt). inf. 4»- '

Lc'ac, h ;. ,f " i ', 1!.,, li,'" ! 'm ! '. • I. / ;. " ?„Qr ' '(, î ' ù>
Jiiou / ;,:dr:a, ; . amann-at (Coita-da I.ord), ini. a

Banon Andnt, SL Araoul (Qael P>t. I, iaf Ij.
Domhbdej Joiepb, Le.eer (Brei-Pyr .), ni. ta.
Penction Marc, Ctaeeornrne. (U.arrnte., raf. 65.
Srijcamaicneiii Juin, lirnib.r-Tc ..1. rm.-i. mL
•ftpa Jeaa. Moiensy (Hee-Viennct, ni.
j-.nr. ,e Léonard, Lima(M (Hle-Vienne), i

L, aï I

i Paylnoiean (il
oahud Jeu, BMuae-la-Kolaridc [Lou,
lenepn FraOto!*, LirnoeTet (Hle-Vienn
:the £ agent, Parie, inf. 6).

in»|, M **.

1"^ M •*

|H CMAicwi HiIéitc, Pari», inf. MB.
Cbrimo Firn., P..,.. alnt, iaf. 63.
T.vtmid H™i, l'..n Hl:»1,inf.
LïtJ. AUwt, G**t. <HanclK|, mi. m • ■ -
Uamu UmUif foin 11* (CtuucnK), inf. ta.
l.epLLf.iîi Krl..rin, I.a fiiouf ili.udbe), iaf. 4M
'■- a, MtKluBcl (DbrdKgncj, Inl, 6).

FWUttetil (Ardtnnei), i.-ol(. I&T. A

Adritn,^ Bon

lAublia Cleinen», M Uispi|n (An
Auroua Cypiirn. Vnjia CkHnpagnn (An
»»lladi« Lnïl, BttM 'lAfdenoesl, Inl
Sin.r1.l7 1 iiTr ri.:. .,1 J-.- ,!-

rl- Cîiiir.l -h., ^

au»T Eti'tto» C>-., 11'., ie.^illii,, 1 cf., ■

au.oia Chaifta^Mlaai |Ai«ein«J, ïr' —

lard Léon, LTopur .
B*ujt1 Ctoriea,^.H£J»

eUin Léon, Sedan (Ardènni

a;

ty IMma), 11

T. i..e: l.ojii, Stdan' (Ali1

— 'T*»
.', ''

Sriard A.um«a, StTrti (Srint «1 0it|, i
Im.i ,l.utl IL, u:. iflrdem.eal Û- »».
Bruntl FicfTe, Art^fj k iNorit. tii'ii ;

Enult, ■ J ■. ii (Pi

ïaurïeoi. Cb

il HurL f-enr-let-Permi oSffjHffiTÎlli %
il Cba^i, CnanitTH [Pal-e^lCaîali), toi, Ida.
. l'va.-M.a,! ipjj^e-c.lini. inl

Brun Anloine. H*;»;n !M»aitht-« M.
BareJ Ua|l°n, UacB-vÛ. (Seine-lnf ), M.
Soagual Julaa, BuittMca (Seine Inl. ), lui. 1)1
' --'"SaJ^^f-'î"*

aS3 OW1

.il, «Xitrea» (fai-dt-t-aii

. ____lT.^D«lta |lirf). c=«n H.

ClilftBJ DeaB*. t*nr*™ (lleurin«.-W«teil.]1 dut •>
Calons* Lfjuia, -Sedan, Un.-M. 45.

fl-.arpentior Anaand, Aubenafcti» jA II I I I l>j bal

Chejy Viciai, Sodu, >" ■■ t

Cbeicl Mani S*. MmH (Al*m«) M. f<7. " ■ '
Cltud* Emtne, Mair»rtM. (Meut)». "V
Coeo Anenn.^4 B«"^< lS»tat|, Ékl toi. ^ ' - ■

CaLer Emue. AnjMpfl (Sort), ch«. B. '

Cordonme. C,ar*"M^2ÏÏ 'C**^'*,rt* »-

C^ipu. Edmond Seelan,'|«fr.-if. ,t

CrrapeJ VicWt. Wltn. (Mord), a c*l., dBaV1 '

Daire Alfred, Sedan, Lot ni. • !. •- ■

Ceutnar Ltnaii. Sedan, ml, 4»
(Gérard Chirld, Sedan, art
Gtr>ai« Joeeph. Aol. ISomroBl. nef. u».
<kll*t Jmlev Sedan, thiia. I». 'X -

Goordin Jnlea, Floinr (Ardeoocl) U1. 4*.
GouiLaooom Frueoil, Planeanor (Elc,liera), nkt. |
Geu, Paol, I«e» l*rd»

li-mir, k' Kjjmf.rifl, Âlijn.'i ll'.M Jr Cl!
!!■ • 1, ïedin, 1er..-ml. 45.

,.,bt Alb-rr, I.n.a.-t (1 rtl, inl. 5* 1
.Ile Emile, y.lletupt, t.u.-iol. *v

M r*mL ariag, bd. tjo,
-re Ii.mt-.i, ï-5 p. 1 ;.":if ■ 111! lAi-.nr), an. a_
iii.it Louiî, llr.u.bi.-.c (Nord), ini. ij.
Ledru MarceHm, Pan., ml. 3;3.
Lelevre ken^, Cumpi^tnie (Oise), inf. û7.
Lasw I■>!<*• BonloiTic, cliaia. 9.

Lt^tr Juki, I.ihm (l'.is-tld-Lih;?;, t.-ct[„ et il». Jt.
l.r:n.ir.- Aiîliur, 1 l.v.jl.,<nt, elust 9.

Lcuoir Gaston, Sedan, ml. 4;.

l.tfirc l u.île. Sf-p^ricl il'.i- i... CjU.,). ebasi. et,

1-i Viv Aii.lif. Kr.ian, ml

T.e Ten-nf 1 :■ .r.r. l'.fii. ,fl. 17,.

M.nk-c Jultj. Ault jiminel, ■ -c.fi . .af. ,it

kat- I.a.: n. ll.li.n l./.rd-r.n-n. ml. ■*>.

ARDKNNK8

irn?i.V"ei1Uv'ilr7'i"Ur*rnEC* /^i"*'''

ir Gtoraeil Lamnf( I ■-. . r> - 1
lan Julea, Ben^dle (M. c.ii.e-e!
i;ru l'.iif, .if. ::r,lar.. Ir.r -inf, 4
1 1 .in.>. ï. dan, chaM. j.
Il- l'aol, A„f..rv,i:;cM IVinrt. ,
t Hr:,Ti. St. Un,,,, (*:*![,.'
Ile l-.mik, Le Ci,fi..,r (S,.aime;.

faOBM,, rrian. »
i.the e.-Mclle), cl

, LCCIi. II, .>!„.!,„« [Nr.,d), ,Ol. I47.

h.".e"'V.'."l-a':- ! *Nor<I|. inf. 147.

Ad.lphp, Prciii n S.11J (N... I), inf. ï*
.rd C..c-i-. Ncle ii -f.,,,,1, inf. .ae,

i Jean, Pari-, ,al 4*.

■ou F.-._-.;:i = , Le 1 h ' Ifn

-= j.r.nis;. lir-jin- ,r.t iSo.J,, inl. 147.

!■-!■•!■■ I :i:..e.' 1 :r..i.a : Nc-reî., inl
Dj.icit.i [>:.), R..i..f)ill l'-f.i;;,- iaf. ii.j.
Victor, Lille, inf. rtn.
■ Victor. Uouiiia (Vord), ir.f. 147.
rd lOMBt, Biancbe (Sac.ce), inl. ta.

II Gerce., Paru, inl. So.

ii.o.l-lr.pfd DfïLrf, i. a™, (iv^uriconnl, inf. ifS.
.-«ifiert I rancoia, Lsully (Loirn), iaf. Sp.
! Il.iici (,™rSei. Joi,,-»» (l.o,re-ïl-tliOi. inf
1 Hjîlnut Hc-.u-t, NeilliE (Uiiie-el-Cliei), lui. ».
' 'Perdu G117, Pnrll, inf. lia.

Ticard I.arien, NVuKlle (rl.mor), inf. J..
- ■ Edtmard, Brabant le Koi (,\feu5r!. rrrl n*.

Siïl HennD':

lave, Sedan, lerr.-iaf. 4(.
e = . <.al.u,, ir.1. „t.

■' Lons>dy (A,,Jln""'' *

n.'e. lur'ici MouL iaf. je.

Ile m lÀidcaneii, drai, M.
iloina lAtdeanei),^iBf^4)

', Sedan', lof. S.

Lecin. fiancnereldt (Ardennrc,, ....
Tillur KmiLr, Le Lrrjtiaie (Sommel, chata
Pauchet Adrien, Pirîi, aKarL, ehalï. a.
Pe.10 Canon, II T.:..:,e I.L=ye:-(-ber), Isf. ai.

F'illcl l.ani'ni, Knnareiin * Nord), c*nit, i.*""
IV-.^.-a In-.,,,, C ba r, . rr-Vcrtli I HenHae«l-M.j, tl
D:'"--Tsea. l-..,.,rv.-c (ii,,,:!, inl. ,,.

«, Enneveliu (Nord), chua. (.

l""r'. inf. ijl. - :

a-oi.c.io nocl, St. Qneatin, ctaii * ^ 11 ■ -V 1.
PoUct Léon, Pont 1-Marrc, (Nord), rhaa*. *.
- "- atoai, Boiikh (Lolletl, tot-JI,
ince, Calaii, ■.-off., ebua, 14.

______ei, ReiDVi, esl.-lnl. L

ItMnWUai Pierre, Paris, iaf. «,

S.i:„ Il- cri. Hlcïjufdm (SulJI. rfram *.

" ii, Cnloabw (Seine), W. il,
■iom-Lf (Notil, dsial. *.
:ior, A (tic bel (Noirl), Cbua. k.

il (Notai, <_____.

a Alfred, Pari., M. Jl.

ror AdolpLert-e F™ f,t*n*-«t-l«lrej, M »

ir.1 BenjimJn, Parti, W. ja.

aire Nrltotr Dentfa (Mord), f*l ta.

L Vinetniie.Jfielar!,

-e'I'Lnl

Trene^t.Af^'aIi^k^ettTt7 wCS*^1 *"
~ ':htn CaJule», Douiy (Aidennel), Irn.-faU. «f.

necke Arthur, Tmiriain« (Nord), cJtaea. al ,i
Jt Au Kuala; Pantia (Seanlf, i.-off., baf. «ai.

it-i, 1 .1 L l.j-.moU (Noi*), ntua, a>

Wt>J Pauliii, Sedià, a off, Suê0. hL
»>trlot Louii, Neuvilie-lJi, (Ardanaai), art. t-

W.imcn Met, AanitreaT (Seiwl, «V, f«-______,

Lcaard Alfred, TunuefEnni IMevnào-al-MoiiBeJ, dkaat %

Aanu. Uar^aL S»rBBiT*(SriiMV£U), «ar-L. W. J%

Barde* Eradé" Vira^ae™ «ÏÏV. «. *"

li.uicl Elie, Ca.iel-A.onil (Gui), ■,-otf., fctl $. ■ 1 • . ,

l-f.':ia^ ka^a:-r.:l, T.ru caail. ly, ''

BftubC Emile, An m lot (StuM-M. ), leh, àaf «V

Bidault Claude, ïirairaa ILoiri), inf, 7).

Bouidin Henri, La Houli Laneala ( lllo-et-Vflalnek, thaam 4L

BDcrc. LeOa, Grenonle, aérai., iaf. 14a.

Cea k-t\vhl', Stitn'ttom. «
Carli Jean, Paatricciola (CoTiel, tiriffi. 4.
Carrtrejean. frfantmer.. Miea'-i ,al. ,0*.
Caitclm llcnai, Wltlreloi (Nordl, ctafa. *
Calrr Chailtl, ttMcA (Kfr/fi). ctwi. t,

I.-, c7s j'-m, I ij-, e.âin. ec

Lc.ay Louii. Sulniec- (WorbBanï, far. 41,

Leveilïard Lauit, klaïame, iof. Ilg.

H iW^T»»*ft Cati. -i, „. _

Luieoa rdoaajTB, rriir (Haoea-STivoitr, lut ja.

Lv Hipaolrtt, GreaotH (î.lre). faf. 140. _ . ■

rd.:.-jai.ecne FrancaSii, Au.-;. (Tii-Mlel, bat. lafL

EE53 Emile'i.-'- -»
Uanrel Antoine, Cailite. (Hrranhl. . -off-, mia. 4.
M.iaeia Aoieme, Mh (v«id*c), at fi ' ■■ , "
Hc I-: i e„aoVf, Tfllorai.T, chan. 9:
nlennr-nie, L(«i>, Et, Denii. raf. )A

. (î^roada», ait.

Omhroeck Jean^Lilla^iot^itï.^^^ jj^ ^

rîîïenard'jdt». CherWif. toi -faf i. '
i-ekoi Arihur, Lir n S..e rir... ..< ii,-.doar, Ht t
PhilLpnennean Alaart, Linrrnl (Vienne), inf, 11».
rfiir.rr.-ui Gesiffl. 1. :;■''-.> 1 Le:. ; t... ici. 1)1,

I Pjn.aH IJai», Jopiwart (M™rtLe-ei UoaeftaJ. ilua h

■ IPTrJ, t<n,e I,
., V,e.:iC.r,lf. (N-td), rljua. f,
irbeil lEeirit -1 Oise!, ml.
□siy le Ko). ILoitct). inf. ijL

me.'peX! en ClHenaia (Seinel, tal dj

■s (Nord) ■■

.'LFoû!î!nCo^iîerrt'(r^

ro Jran, Grand cliirn r. i II r,ri>:haat. ebttt. S.
mr Df-Eiin.rjue, Boodacio iCeur), inf. 1|L
Anlon, Joci f>7t Orhrnt.), kaf. A.

CoicTiet Aradii, Le Haere. ■ -off.. inl. J.

Contai Adolphe, Reniée ICaie d'Or], fat. 51.

l.u.e l'anl. V,,.tT, ;M-,,r-!:e et Mr.,die:, et ni. f

Dccootin Ceur, Saurair {Cambrai) ehaiL a.

Dclonstal Mare, Peyriac (Aude), lut. 140,

Ii-:.:u.rUc Gabriel. I.il.t. efian. a.

1 r r ,..s- C i-,ar>. t,.,!,,., ■ S ;

; >-.■ i.r-s At::. :ce, Hr),. Irrld.c- il'i, :- i. al.nl. ;L.

Delobcl Adolphe, L001 (Nord), ehin *

H.-:i ...... ja LO'ju, Icr.eT ■ V:,lfre,(. '| -off.. ehan. a,

Demnoi Julien, Tiiarire;" IC- -ei. , e-e-. tt
PmiIBllII Emile, Hallcra INrodl, eaa«, a,
t>.:,iut Juin, D.ccày lNordl, [..Un 5. ^

lîJi.'.-J''Lj"s, n'iVam/if.Ti'o,, '

«1!^^™™^!*™ ttcMa a,

Hennebell» Jnlc», Amiena. dm». ç>

Hua I\r,,e, W.i-.r [h,.,, a

Jeantel Femand, Mfjva.t (Aidteha), Iras. 4

joualeui Alphoaia, fleiWei {fai-ae-Caliiil. eïata. a,

ljl.fcrr're 1 .-rit, U Gaillarde (Llordtjfnij, baf. Ifa.

X'^ntît* r-rïéîl, Qa'^ilrl''kat. a
aient CâeiliB, alntt SL Uarlla (I
l.i-.i: 1 a.rlea, Vill.-i-i, Inf. 1>
Ltilne Alfred, Firii, hil. i>
l.-'rin. i.niiLe, SL Etienaa (Laiie), onaa
l ,u,Germain. Bei:a IGir.-.n,,-,. i.f.
CaUiiou Cbarka, Panne (I.o- r i G.rr.
t^:-if>...-:a jeaa, Toa.ein, f Loi et liiro
Sentu Gecrje.. Lertone I.Ce:,:, iaf 10

Faura Pierre, St Lirrada iLo: e. l.ir or.
Geyi. LouLb, laoce (Bauu-Pyi i. ial .
ArtigueW Jeaa, Banriac (Lot ri !,...-

■ - - ■ M . ta*, f.

Villelta Jean, SI. Picot d Efiaud h
GriMil* Vicier, Derinebrriiof] ;P. t
Urara Lion, Gnlall (P. 4. C\. lui.
Jarliarl Ambroiae, Jreir.ei :N.,rd.:.

1, Toiircdrig (Nordl, Int. Ifï,
iji-u,-m l'rnr.çois. I -.s.ir (l'.u fi,. T J.ai!;, rrlt, HT,
M..11..:: ililttirc, r1 nlfïflli (N'-rtr;. Inf ItT.
M„,,:..„ lle„n, L4.-n.ci;., ill.r Vi-r.r-... Irrf. ITT
Uouniieui Thomni, a-ji-i-! n iliie -■ l!.iri--.. inl. 117.

I,r,,, ,-, Atit-usie, Cr.tiiy ll'n. de t fllfila). Irtt «7.
■a', i: I : :. Lin. La MadcN-1,10 (Nord), toi. ».
Trlcol Louia, Reimi, InJ. 1Î7.
V.u: !-|.-. :e Ucorgei, I illa, lof. m.

V.....■■!!..Tlcr. Jftui. UUa, Inf. ItT.

Vnneat Roïmond, Rtrabolï (rJwd), « tff.
Villeioubori Jean, LetrrHoui (fjefrje), Int lit
Norniim! b ien-, iv k^u'rei v-ntie), M. fH

I- ' -o < jj»^"1^ » J11'

!::Ii ) --.'■1, '«illa ;f>-et-f ltam*\ tari. »*-
IV. o„.-.Vd [i,n.:i. -:l. Allé [Li.'-n :"r.:r). haf. 1M.
Tobonrel Jrfloa. -Vaiîna (Miriche), fnl ftri
Il t Jeun, Mjil'.I.-Nu ( i arr.-et-LÎOî. r-rie'. atanL là
1'._■:..::: Hsr.i:. l.'Abïave iti!-T 'i-v.-e,). fui Tl.
riurnnd PteTT», Comf»i'[™oi (Montr^llier). «cl. raf. H.
Tutcllier Lotila. MnnsauH (Enllff!, Inf. «T.
(i .irj.rivl Mnrn.i-, \te.:scir. Alfotll (Seins], (of. »t
llulin Arthur, Mo;e-l (Somroe-, lerr Inf. 11.
I ■!■ .1 1 ■. 1 ie-.. I:' m- ^ï".[ill (Semé., rnf. W7.
I.elong Proaper, Chant-SVnvel - lOrnaJ, fci. O.
Naud Arthur, Chainonl (torre), inf 9rl
Niralaa Iniifa, ÇÈsmonl (Loire), inf Ei.
Oier Pi erra, afwntl (Mdrria Loirr^, lnl^7^

.■■ J- V,-:,v;. - ■:..,-: - 'i-n'e rnf. at,

V-I rvc. Jenn, l^maBi"l'n- (T„rn-el-(rar.), ail. «L

Zollar Marcel, Parii, aeTft, M. H.

Lebloud Pemand, La NaSyola OaM eUUM J

BtirbeT nnplineL Vaorlr:::-» iMun-r f. inl. «.

Bobel Connuanl, BorgenlllT llHe-el-VIValm», bat M, - -

Botivat PranoeiÙ, DtCTi (rdayerine^, Inf- II*. . 'o-

Chapouffool ÉtlcriEe, Paria, csp., lui. SOO,

"->'-"■ *wntesvkxx-m.

- fLat (,.1,can., U »

ouaaon Lacornba, ïiu-inuaooj (Afdtcha), eoL tnf. »
.,- 11 G.- :W I.» iv ■■ ■ ,e l!.r L'-.-l.

icclnle Loula, Bnnpj. (Iv,lra), hi!. L

■■lui-:: ■« - - - C .el. inf 11.

tli.by ([>. (

* (Correic), irai. 117.

en* Julea, Bla.te (Luira Inl LÏZBS
11 y 1 crmi.d. I rn i„iev„é lSutnma). lut SL
-) ..i„r,.„. |,„... |,,f Si

" iinice. Il ,.en. ,r (Oi«). Ini 11.
-uil», Lorni (Loirel), Bit lll
i. Il I"'- - . . ■ .\eli.l 1!. InT H.

bu CI1.1 aluni le, l,ie«L rap., «*. Inl. I
Kî.i. l. -.n.. M- il.n .e.-::K- -e-. Duel, Int M,

Kti.tkl Mcnn, ru,:-, nt lïh.

Lor..ur AmMft, Ver; M -l-ems (ia'-tne-et-M.]. tn[. »L
I jh.-11 ir. (.1 Je .11, A-,,: ti (M une lrjii-e:-, roi inl t
Lninorl.Ile 1,-ieïim, Chiiuion^ici (MemeL lof. 1*
lapoita /JbarL Vlhntattrt Dr eaBati int. ta
" - rre Jcor, J.icau"., Uni,™ St. Laoveur [Loi G.T.J. kl *
ni r.oreiirjn, Vl'riuil ISeinel. inf, fil

; M,,.:,.,--, KerjT....., ;jonne . InL ».

------Georges, Colin .IjJD, inf. 20.

Lavr Lrniia, imrii, cuL Inf. 11.
Lelurt, Mnurice, Croi.f (Nord), Inf SO
■ " M/aMtonae. 11 .. - ■«, tr.f la.

■r l'roiper, l>dan, ml 11?
A,' -rr."i .: ri; (l--I.-- -e.L--.IW
:1 M.ircel. Innil-inr ilj'1 el-i:or;-ir.t:, Inf. ÎU
' ' -raiie (Vienne), Inl Sît

fmm, iSCKS'iaî (Ulaatat; ini. Sa»
il Jusenh, lipp.ila (Vienne), b-iL tJ
'— Chnmufini ftlapol'

1 Adolphe, Lalertr, Bemnnj (Harlha), tni. 11S.
.a Jean. SL Ml. Iiel f.n Ihft ;Ejê-n■!:[]. cap., inl laX
r Gabriel. 0 :-;: ■ ■ - . ■■ " J

V...,:...,i,.:e 1MUI, t, :: plan (C»nrenlei, inl. I»
■Vineenl Hypnolne m HntiinnTi i\r.r.r:iiie), Inf tjg.
"incigiierra Jean. li.-a,a la I >: r I n (C. rte', rnp. tut 1(1.
ev ArU. me, Sninlli.rtit Hlltsaml). u»L tM.
olff Albert, l'aria, inf. 111.
■l,..j, M.i.i:..-. Mser. ir.f. If3t.
nio! [.'rançon, l'onlin (Seine), inl. II.
îles Jacquei, Bloij (Lnim Cher), lai M.
Aubrj Elieno», paria, toi 11.
Atidy Pierre. St Snblne (nordo(-ne^, fui. 10.
a-.oi i- .-.. Meii» I '• e: U!«!r]f, int 3SS.
Baner Arthur, Lecellci (Nord), int «. ■
Beausaier Fran[oii, Anoera (Molnrj-il-ljjtra), larjt., fnl «V

11--. ...n. i i.it-, M-r::-:,r 11. -j;. 1 el. Inl. fil

Benard Maorioa, ViDcnenva-li^cmlf (t5einr^t.Barnai, aat ■

IlentogUaU Ptliz, Amîwrt (Ptiy-til-Lltm.|, inf. 1B.

Beriieand Jaao, VlJleneaae (Tarn), roi. rai B

Berthou Mniirica, Merry (Jaonne), eaa, rni bit tt. un

Blaiaa Umia, AïKlmi.fe (l-id/f, irit »1. . a

Blanc FrtJ.'rm. [jif.nral lllfrauli*. Ini. tat,

Blealjren Clauda, Parla, cap-, lrnVtt

B'jdtn Edouard, U Cbapelle f.rdra (Lotn Int.), lot ta.

••■..n !■:-: ... , .1 ':at lAi-yro'n... ml
fi.ia Ma-in-e. i-.i.i e. \JW. ):;/ KS

■ lit-,.*, a:-vi -i .Seine-Oiia), bat

Cireac [(nv'ne, ArneaiKe [SamMl-Lcare), tat ta.
lu.:,-,- Iran:r-ii klaraiille, baf Itl.

DanerTEini:!, PariV'Inl. 21 .

U..,tcii Paul, Niellait, kil, IfS.

Mombal JuiUn, Graveaoa 1 ft..urhe*dQ Rhftnal tnl I*.

llel.n, He Henri. Allrrrl (Solfirue), larr. tBt l6
Delonlnigne Auguata, Parle 1 hal, int SOL.

Deinaral Gabriel, f roville ÏSaraJnal, ini. tafi.
Deplan» Jetai, Braaaj (Camial). Inf, ■
i . 1110, MaUna (Oantli c«jL, Bat, Int à

Duehampa Claudio.., IJnl-a «.antnlL (nt m
Oucoc Jean, Borinei GininflsJ, cap., ta/. Ita.
Duhamel Lttiia, Eltvea [fSeJoa loi.), tat. EL
Ii.:Iof]:::n Victor, l'aria, Ini. Il .
Dupunt Jaaa, Luaaaaoo (Girondt), Int IS.
Dujiuj Jean, SL Paul-lajtacla (Uardufnal, Int IL
Bylord Lffllia, Pi

SB PaeaaaiSlCi

Perrt Emîa, Dion (Itogi), Inf. I
Filhon Ftlli, AnI6rreoi (Chante aj. lot îtt.
Forton Demlel, pranri tGlrgode), WL LO.
F-,Ti:eI .aan. Maxad (Oa-aîiereL Int tM. •
Frai: jia Anaelma. SL lie ine :C 1 ::il|, Inl 1H.
t.-, . e ' ....■■:, Viiition il .-e e. I. inf. V.1
Gurdeau Gaalon, SL Pierr» Bafro (Uofdcani), cap., M
r./ ■ .a i. .>. l'eryip ina (Garonna), ini. îl.
G-r::i::i ...-I-i.e.. l,.i>inei ;C.irt-i::e urgt., inf. I4L

Greu.:.-r Arthur, Ceaacrua Lilerault), caa., kaf. Itt,
GreiM.rau A:.er's Keyrrihlen !'. l'hanl], i& US.

0. .-,,:„,- F.-nncoia, Plan vif n {fLlIaltraJ, int tll
liaflalutt Inoja, CaaUl Galnux (Unrt-eLGar.l, rnt ttV
Ilovard ELeiino, EL Bdeuc Illie e]-\'(laJiie), Inf. nX

as\»a m vëSSœ - *

ftlllam GeioiMin, Vileieirrar HK traronna.
ton:..,:. Maori e. Paru. Jnl.'ll. ,
(Jirr-. n Lo-jit IL'iirera (tllier), tht II

1. :.eiaL.ar l'r-!;irr, Cirrr -.re!!e JC 1 N.J. ht M.

Dama» Marcel, Monetn Prou [Ht], Oairorini), bat II

C™our Julai
Diunctean "

!:î.:.!îni '-'
 
Annotationen