Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Gazette des Ardennes: journal des pays occupés — Januar 1916 - Dezember 1916

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2794#0692
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1» Novembi-* vSr»e)

LISTE W 264 CQWTEL'AFJT ENVIRON 1000 NOEES

{Reproduction Btricteiaoot latvrdilw)

ta hw ■ Ifc fti grarp M Bits ol ■ iront irc ptoofr; M » «aa W — li su. as gos» p&i

w**rfw n HQ I mkM 3ie,ioa

Total dM pr!/oa»l»r« français lBt»rn4a es» Allomajjno ■ 3153,000.

ING0L8TADT

H*«jutiv«y Om««««, Mm tArdswn**k, nef. seTTtL *\
kéareeas Freaseie, Oeiserv »a*»^t-L«ir«), M. R»
slerc*!. LmK Cr*st fT>rten*t, InL 1*

Mar****! Lnk, ■ flskbVb wm BeiUr* d»»*), bat m»

Margere* Iwi, 14-LfcurM.V-dvi Pm^ (lséveL, int 140.
Marie*! Xavtsr, U Mens fl*rtM, »i(t<Mi, bel ItT
slsrt* OwsL, eB^tertn-d© FWl*vills (B^vateL, *•*■»■» •»
startoti Jee*. MttMWtM iP*y^D4*»vei, H.
Uarue M PMtMft (SiinM*-N«rt4», ta* ».
M»rw. C«nlBt, La Hoch* |0*« b*£ sBt
kisrtia Closie, Otsdon-s*r MX— fB-ek-L), M. Wt
Lleru* Stéabse*, St-Jaan-ds-Coui (Savoir, bat 14»
Martin Albert, Vsqusville fMturthe-ei-Mo* ), *»» »
Martin Brnsst, Sedaa (Arien ;\e*L. inf. terni. *
.UarUne-nd àUN Parte, M 14»

*M«rl**rsft Axaie***, sBjtitsI ■ ■****■ (Loirsfc toï. 7»,
M*s«imi Pierre, sYrsn«H>l* lleèrs*, «ef,, '**
bl 1*117 Ben*, Dijuei (Cot*-d'Or), hussard» «.
bleugé Alexandre, Betfny (Loirs), u»f- sBkwBs »
Mailla Joaanj, Vereeoree (Ssone-st-Ldrt), eafA, mf. SB»
Mssovor J-eepa, Boaument (BUnt-e^LolrtA, M. BK.
Mexuei Vtct*r, Usinai iPuy-ds-Dôrnet, cap., lut 14.
blstlier Luoiaav, VUla-Oove (Meuse», e**., h*i t*»
Moindre Lowa\ Neuilrj (Saina*, ânes» U.
Menteur Aatsiin*, St-Vinrent (5^ne-et-Loiret, Inf BtV
M*raunw* Auguste* Mernler (Hls-Savoiei, mi Nt
Marcier Antoine, La Creueet (Seona-et-Loij-e», uaf. B*fc
Merly Bertrand, loulogna (ÏU/de-Calait), ed).-ch«f> kftt ■
Ualgé F ranci*», MonïMrt (Arrioge), inl 14*
Meunier Joeepk, Cuiaery (Saone-et-Lolre,, inf. 9U.
Meunier Pisrrs, Lyon (Rhône), t*L 140,
Moymer Murtue, Mejuieu, (leerst, I*/. 14».
Miehaud anuda, La Crt^wtia (SaOna-eM^irat, lirf. I9L,
Mtcnal Loul*, Camifliaaa (lUlt»), M)b, Inl 1-i-a
Michadar Fardiaaii4, Oiambary (Javoia), InL 140*.
Wigaol Jooa, Vtuiian (SMn»-at-Lolr»), inf. i't.
Wigiiot Français Maaaatx iPuy-dfrDômol, tnf, lik
Mtltant Victor, Pantia (Setna*, ùat 103.
Mtlal Frnnoobl, Donjon {AlHar), tnf. SW.
Miilajd Léon, tctea (Ardannaaj, Inl tarrtL 4S.
MtlLarat Louia^ Monlaimunt (Satvotai, tnfi 140. a*
Milion BUouna, Btaaf (Srtvoia), inl. 140.
fciniconi Pierra, «anda (Loiaraj, adj-chef, Inf. 14»
Miot Cbarlea, Aifir» (Mitina-at-Luira), M lt».
Mofuet FranfcOU, PTaïuijdra* Savc^e), ohass. 9t.
Mauia français, Huilly iSnOna-at-Loii-e), inf. 8S4.
WulUar Jusaai, Gimioblt il«èra), inf. 140.
Manant Eraaat, Laïué\Aisna), arUU. a.
àtoncaloa Chaila», Montluçon (AlUar), Inf. Itt
Monayroo JeaA, ChaBipatièra {Puy-da-D6ma), Int. 59.
Honlar Louis, Dotnene (Isire), ' Int. 140.
Moniiier Eraila, Avaanes les-Auhorta (Nor4), Inf. lift.
Moreau Gaspard, Di$o\n (Saona-at-Loiro*,. inf. m
Moral Ernest, «Imandre (Ain), lof. 223.

M ûri Arkart, Oimsiwj ;laaraf, »arf»ci, i«rf. 140:
Mkni Piarra, M>Aibaa (Bavai*), iW 144.
UvtaiM i.a..ir.i., Taray (ArdaDaaa), toi tai-riL aV
MoUat Plarra, Laiaaana (Savaia), 14».
Mauaaa Plana, La TabU (SataTaj, tai. 14»
M.'uniniwi (Jannala, Utn)limul ,"t*i eàaaa, 53,
McMiiar Abat, Nyuita {DrotMaf, MIL 14»
' M..h0-; Idniaaà, f',..v,r lOiwO, i"' 3*+,
UiiLiar r-rUftl, U«ntc!iarua-lM-Mm«a ,« L.j, lai. CV
\lilt<w Lwiia, Cmiy fOierj* <"L
MuBOlitM PmI, Grerobli (laaraf, laf lt«. * '
'Narboux L**»a, i.^e (Mi^n*,, lut 234.

JVicola* KufèUi ft4^ar«nt-aOM*>CointBi [Ai»), tef. n.
Nicolaa B«rn*rd, &t-StiMma-<la-Tmaa (Ala.-Uar.), a«a. i
Nim- j' «aph, Vairnh [SMNli caporal, a<if. î»7.
NouallU Hcnrt, BVrdaaux [Giron**, laf. S»7.
NovarotU DoininJqu*, Lyon (Bh«A«h Inf. 14Û.
Nova! HtnH, BaUé^ard* (ATrij, mf. 14»
Na»»t François, t:imnt.'ui»»t (Safutaj, Inf. 14»
Noyart* Léon, Bran [Drttna), lof. 187,
Odmai L*«n, diaramy-VAxi» (Meiisaj, *•*<£, Inf. 14Sk
Ollvlar DiMr*, Sedan (Aidennat), laf ta*nt. 4»
OUviar EIol, Part», «triant, tnf. tarrit. **.
Orlanâlni Clauit», ChataJard (Savoia), inf. 14»
Ouclarcq Emil», Putumox (SMlia^ Ltif. Hl.
OurlouJ Luiiis, Paris, rliaaa. M.

Oz«nda B»fjU9tln, Marseilla iRoochcs-du-Rhon^, T.

Pauca MarraJ, lJans, aasàM) inf 100.

Panlou NirolM, Aiibr-riftroorl (Nord), inf. ltt.

Pajjuol Mminço, Ifirawn (Aiana), art. t.

Paul Joaapn, Lyon (Hlutnai, sargint; Inf. M.

Pansa Lovn», Mellecey (Sarma-et-Loiraj, Inf. W»

Parpatta- Bugen», Sedftn (Ardannsafg Lnt tarriv »V

Picquena Lénulre, lîsquerrlu,» iNord), inf. 105.

Paj/ai Pierra, Grésy-siu-Ai» (S«»nla), tnt 140.

Pallenard François, St-Vln'ejit (Saôtia-at-Lolr*}, tnf 13»

PtilaUar Albert, Dijon (Crjta-d'Or), inf 1*4.

Psiloux Alfred, St-Bernard-de-Touvst (liôrs), taf. 14»

Peirtot "iarre, Motil-Sl-Martin iM.-st-M.), aap., «hasa. a»

Pérout» Clandius, Grenoiila flUt»^ inf. 14»

Perrior Joaepîi, Vlllard-9.-Doroa (bavoie), lnt 14»

Perriftrt Albert, Beyverox |Hte-fiavoia), lnt»14a

Parrot Georgoa, Dljoa (Cûta-d'Or), inf 100,

PerroUn Nizier, Grciiobla (Js*i»), tnf. 140.

PetHlat Fronçoi», Btef» iHte-Sa-voit), inf. î'4».

PeUljean Alphonse, Kmsill (Sai-lne-al-Loira), laf. W8.

Pelitioan Louis, SUMartin-sur-Wontaipi (5,-tfr-L.), inf ■»

Peyrin-Biroulet Vlcior, Grenubla (Isèra), cap., inf. 14»

Ptyroinal Ënitla, S^alllao (Ht«-SaTof«), tnf. 10»

Peyruchau Jean, Sl-Chnstopha-de-Duubla (Otr.), 1*1 Ht.

Peysson Paul, DiiulpfM (Drômg), lnt at.

PezzetU Plarra, Vttl!a-da-Ca*iipoloa (Cot-sa), Inf. n»

PtiHibert Georges, Grenobl» (l**ra), Inf 140.

Picard Juiaa, St-Ouen (Nièvre), inf. 2JMP

Pu'urd Ja*n, Profontaina (Loiitt), chaaa. 10.

Picard Botié, Kasonoea 'Ssina-sl-Oisa*. inf. 3t.

Piegir-ard Alfred, Varennas-Biir-Usson (P.-de-D.), tôt. I»

PK-twrt Cailxta, Qiwy (Saôna-a*-Lotra4, tni. 8»4,
P i Maiirloa, VWioa ; luirai, tef. M.
PlfuiMd Jn&nnès, Pannoiraa (Laira(, Laf. 1»
P\. .- Paj-la, lai. 14».

Pili.'î riapbaat Boirdaa (Chaxanta-lnfar.), btt UL
i".]; ! Alfrad, Anuaniain (Ilta-Savoiaf, lal 14»
l'in: Jaan, Jao {Vay-da-Doma^, aaaaa. M.
Plrayre Baptltta, l: » ■ ■ r :vj/ c%. M Bl

P ■ ■-■-■< CBferBM, GtnavtllM-b ;I«aa)t ahaaa. M .
Plan ta. il Gustava, Ugny (Mauaa), atiaaa. 3.
P«a* Louis, PlatTos-la-C**a» (Drôanat, Laf. 14»
Potr»* Albert, Vlnconnaa (Sain»), lnt 140.
Pnnmilar l'eliclaa, Argenlina (Savota), ahaaa
Jfàint Joaepk, Ujlna (Savola), " ■»» 98
Pupoiia Français, aBWdgOy .i t •< -aro#, bat 3B4.
Pornay Qa-uds, Bussiéraa [8W)»> ■> LU»ifc laf. BM.
Porto Jean, Montai (Puy-da-Dômat, inl. 19.
PartelaUna SAraabln, Pont ds-diami (lscra(, haf. 14»
^Poulet Jaan, La Oiapills-da-la-Tour (laara^, inf. N»
PouWt Louis, Granohls inl 140.

Pnursain Paulin, Stdan (Ardennaa), inf, tarriV 4»
Pras Jostph, Chaloimay (Itéra), inf. 140.
Proat Jsaft, V|ll«francba (RhônaJ, Inf. 71
Quarré Gnods, Lyon (Bhdna), InL BK

Quantin Charlaa, Baifort fTarr. aa Bol fort' adj.-cllaf, tuf »
Quentin Hanrt, ManUnédy (XI au sa), mar -dat-lof., ajtUL k.
RabiUoo*' Plaira, VI11 m aura-M ara (l!*r»|, Inf. 140.
Racault Robtrt, aH-Oaud» (Jung, lnf^313,
Bagout Jotepn, Imphy (Nlèvra), inf. 25li.
Bâillon Odonia, Plan-da-Bay (DrOma), int 140
BaJmbault Julaa, Angara (Maina-at-Lotr*;, lut. ISS,
Bajoa Marc, Grand-Serra (Isara), lnt 140
Ratai Jaan, St-Martm-la Portt (Savoia), lnt 14»
Ravaraaa Edouard, Porta, sarg., tnf. US.
Raviar Benoit, Grivilly (Sadna-ai-Lmra), Inf. 84M.
Ravier-Victor, Variaillaa (Seina-at-OlsaJ, inf. 3M.
Raymond Léon, Oionaz (Isèra), int 140.
RacorLei Pierra, Bolssay-lea-Montrond (Loiraf, hit I»
Racura-Masaarruant P., 9l-Jean-d'Avalann« [laèrja, lnt B»
Beiiiangeon Firmin, Quiney (Cher), lnt 2Î4.
R*my Charlas, Gérardmer fVoagaa)^ lnt llfl.
Baatoy François, Qiéranta (Baxsaa-Pyrénées), Inf. M4.
Raynar* Jban, Moutiers (Savotaf, IbX 140.
Rcynaud Marcal, St-Domat (Drômaj, int 14»
Rihonlat G'Ibert, Larhaux (Puy-dB-Dôm«4, int 1»
Richard Canif lie, Sedan (Ardennes), inf. 10»
Tîigodln Julien, Viemit (Isèra), cap., inf. 140.
Rigoudy Michel, Baaurepfiira (Itéra), cap., int Ta»
Riotta Jacques, Jouy (Char), inf 2X.
Rivai Jean, Montbnson (Hle-Loira), chon. If.
Rival Jnlian, at-Pierre-de-Charailea (Isère), inr V»
Rivière Pierre, St-Paul-da-V«eia (Loin), lad. St.
, Rivière Camilla, St-Paul-da-Vezetm (Loin), int 14»
Robert Kugena, Bambin [Loir-et-Cher), inf. 911.
Rocnaa Paul, Gièraa (Isère), aerg., Inf. 14»
Rocba Adolphe, CUrmont Ferrand (Puy-de-Dôme), tnt Bf.
Roche Jean, Aubiat (Puy-de-Oôme), cap., int. 1»

i-l 14»

RaaftjH Baajaaw, H.rr*a (ABtarV, est I0L
Baahaar Daatra, Vtnaae>rM urûn^ lad. la*.
lUaTaa MaUtieM, Parka, mi a
Rnfer Lauui, ArdaiiaU |Ca«r>. icU. 04.
RoUajid PmI, aVAaaaai (Dr«aib«,, u>t las.
rWlaaW Jai.aa, DU (Baseee-Ataee*. aap.
rWaa, Praneaaa, U-VellarU»
r ... mm Ali)art, La Loubiere (P^y-da>-D««>aiK «ataaa.
Rondut LvuLa, Bt-ChrlsU>pna MaOata-et-UMra», ml
Roanoithst Qaudlua, La rUKha-a Fmvq (Ut«-Sa*uiaa,
RoanoalM Leoex, Carniar (Hta-Bavuta),' Lad. la». -
Rotaai Aima, Granoè>la (Itéra*, luL 140.
RLxaat Alfred, Aanièraa (SeiacK inf. liO.
Boa«7 Marlus, Coloinblar-la-<^HfBjaéJ lArdachav

Roacikaat Plarra, fc-HUnioe' (Lotrat, tad. 14» ' -

Roues** Henri, Vtnej (laèrei, oae. lut 14»
Bouaatgnai Areena, M4«i*raa (Ardarni^a), Uht tas*
Ray Anguste, Nlola-e«r-rAntlee rVecdie). èaf, i
Roy Jaan, Magay [Saone-el-Lolrat, cap., Inl Em.
Rubia» Edmond, Mareeilt* ". . " , mar.
Ruinera Blaiea, Roche-la-Mo liera .LoirH|, tek! 1»
Byoa Gaoïgeav Lyon (7lh6nM, cap., tat U»
Sabatier Jann, Tevamea (Ver), hweei tt
Cachet George*, Brtanew» (la«ret, inl le*.
Sadot Louis, BuUy (Rhô»*», uat Ï40".
Sage J»an, iourcieux-iea-MInea fRhdnel, bat eaL »
BailtaH Sug«7ia, ft-Caled» (Setrthe), ni. rfl»
Baluinoa Claudiua, ^ellarlve-eur-AIlier (Afbaf\ efiaet
SdJidre* JosepM, Genève (Sutaaa), mf. J0
Ssngooir LuaierA Valeùrtne irlhdne), cap.. Bat 14»
Sang Antoine, Berkawe {Macoe\ lnt leX ,
Sardler Ella, Riom (Puy-de-DOniat, mt 1»
_SauInl*r Léon, Homécourl (M-eB-Bt), Inf. ri
Saunier Louis, Luubaiia (SaAna-et-Loira), lut I»
Sauvignd Charlee, Marteilla P - tt "TiM, m
Bôchaud Auguste, Genève (Suis»»), est liO
Ssmanai Gabriel, Romaymea (laèrei, tat 2t
Servi Félix, ChaUUon-e.-Joan (Dro*ne*, lnt BJ»
Serves Joeeph, St-Paui (llla^vMaa, tni. M»
Seaille Bug^na, Annoy (Aienei, lad. 17.
Sibragnall ignetoa, Santa-Re^yu-a ta (Coraav, >aef>, tax
H:::..■".!:4 PwnatMl, Muntaynaxd (Laera), Hal 14»
Siutursl Léon, Comnientry (AlUar), Uat 1»
Soly Joeeph, 3t-Forgtx (Rhônei, Lnf 14»
Soudan Isaie, Crolsy-le-Flot |Hl*-5avol«i, bat lé»
Souffray Antoine, Janneynaa (laera^, cmp.. loti BM
Souillard François,, Vitry-eur^L'aire iïaôna-el Loire, b
auuliêr Qovi», Le Canet (Alpea-MaritirneBi, eaa., Lal
Squilert Henri, OrenobU (laéra), int 14»
•uevy August*, Pana, int 14»
Taillandier Jean, Varrlàiaa ("Luire), Inl »
Tavel JWba, Natrtua (Aba), bas 14»
Tôona Justin, Mwrnande (Lat-ee-Garonrat), sst B»
Terrtsr Marra, Mirihei-Lanchatte aa*n), Uat M»
Thahuia Jean, Créannee-Saies (Hla-gavota), tnf.. te»
Taobnie-Joseph, Croannes-Salea (Rte-Savoeal, asl 14»

€4>

la» aV

est 1
. » »

Autour dm I* Oumrrë

A PROMl DU D4SBOUR» DU CHANCELIER
llblMiTIT

La a Gatettv dit Ardvnnm * a i*pn»dui4 (i*ae asa

tfsrhiers numéros le texte intégral iln derttier grand <UV
•ears du, CLanoelier allemand.

lUlerant un* parole do Lord Grey, qui avoua que U
ériM êVeatger d*4 garaïUtet rtviant a-u parti auquel I*
frumrre fut tTapea**> M. von Bathmann-Hollwoe; s'est ap-
a4.is.ufl à tlémoasrer que oe a'eat pae Le a roilitafisnie s
allemand, mai* bien ia p©/»t*ers>e £enoorclemont oW l'S*-
lents qui a provoqué la catastrophe européenne.

Au cours de e«n discoure, tree dooumeiit* eè praoeav
1» Chancelier *a l'Empire a appelé-entre antre l'astwe».
tioB atir un ordn d* mobiliiatioa mate de 1 anne* 1911,
qui réfute l'affirasation de Grey, d'après laquelle la nte>
bilisatioo ruse* n'auraLt été qw'une masure afé/enaev*.
Cette ordonn&aee a été publié* intogralemeut par l'ofS*
ai*U« a AorddmatscKe Allgammn* /»ttnnQ ».

Il vaut l* peine d'en citer les puaHa^ea Ms«nti*aa.
Tout d'abord l'entêto

{Secret) : __

Chef d« TEtut-MaJar dn district militaire de Varsovie,
section .' quttrtiér-maître /finirai, mobiUmat-iun^ 30
éamfcre 1912, JV* 2.+Ô0, ville dm Varsotm* {wgent I) mm
ehof du 4m* corps d'armée ;

Dans le teste U est dit i

« 8. H. le tsar ordeiiiio qne l'ordre de mobilisation slgasV
fie la déclaration de guerre contre l'Allemagne.....

< Les ormieë qui sont d+stvnims è opérer eensr*
r'Allemagne seront r^iwweî an tan groupe smue ta coae.
mandement suprtmn du chef dm groupe (Varmée* /oasemi

fmet fro -! ( allenumd ....

a La drusciàme armée devra oouvnr la mobiUsatimm
et la concentration génhale d* VamUe. . . .

« Lo contenu da c«te ordonn. m c cas nn strict eecrat
d*Kt«l. » •

Signé : linutenant-gtnôral A*î;«j>te, major-giwhértà
Postowski, adjudant ; colmuÀ DaJer.

Ot-t ordi-e d* mobilisation da l'iuinéa 1912 était aa*.

core en vigueur lors de la mobilisation ru»se, «n jmll*(
1U14. Enist doimoee le^ relationa étroites entre, loe ewts>,
majors russe et françuia, le gouvernement franç'iit pou-
vait-il l'igiiorar t

LA FRANCE ET LA CHINE.

Le grand journal russe a Nmwoj* Wrrmjm » apprend
que la parlement et lu preaeé de Chine r6cl«unenl 1*
Happai du eaargd d'affaima frauç!.it. D'apièe une noo-
valle venant do la II*y^, lea doux chambrée ohinoiae*
•nt r^claino W Happai Je l'attacKo militaire français a
ïéain. Lo g»u reniera ont ohinoia mirait refuu* la axéxlia*
■èlou de l'umbaera/l^ur anglais et tout lw» employée chi-
nait, même les doine&tuines, auraient quitté b.tu» psr-
broD9 eTattçatV *

1/S c Manchester Guardian o so plaint de la cenenr*
anglaise, qui ue permet pal i*a connaître las rai s ont de
eaa événement*. On croit que la couiiit a trait à la con-
cession française de Tientain.

GRANDE* EXPLOSIONS A AR0HANOKL.

D'après det nou»ellei communiquCae à a Dnçen» Ifffhm-
ter * par det manu* venant du port ruete d'Arcbsngel, I
vapeur! chargé» d» [rninitions ouraietit fut eaplosio» datai

m port ; on compterait roo tuée et ôb* bleeesa.

Celte nouvelle est confirmée par un léreg-remme da
journal norvégien a Aftenposten u, disant que le I aerea*.
br* une esplosion a détruit le vapeur t Baron Driommi s,
chargé de munitions et de maténel da guerre, blensni
65o hommes et en tuant i5e tVitrea. Las édiflcet et lea
hangars aituét k proxnmlé aurniont prie faa égwloanenl,
ainsi que la navire a Bm*i o/ Chttrlmr », qui sombra.

En mônio teenp* 1» journal parle d'une expioaio* das»
une fabrique d'obus de Saint-Péversboiirg, te> n novembre.
Lee détailsemauqucnt.

L'ANGLEÏSrîîTt: ET L'AMS.IIQ J£.

Hai'a

Le gouverneuient amerirain ayant Jugé que lai
noires anglaises oon#iil )aiunl une inoin o otJiitrt Isa iuia-
ret» du commerce neutre, a protesté euiibe oaa li»taa pat
une iioi» diplomatique, k laquoila le gourci nwi iwit anf-l"**
vient de répondre D'après la » Jaurrwl i da Pari*. U
gouTernement arnéneam considère la réponse anglaise
comme insurilsante.

L'AFFAIRE OE MISS HOBHOUSE.

Cette affaire occupe depeie plnaienri semainei II presse
anglaise et belge. Voilà let faits ;

Un* Anglaise, Mini Eiobhouse, ayant parcouru la Bes>
gique occupé» par l'armes alicinando, a eu le courage rta
publier tmt impresaiont dans un Jotirnal souielieLe de> uriae>
gow. Elle a osé dire, entre autre, que It Retgique n'est nul-
lemeert aussi dévastée par lea ■ Barbares • qu'on le croît
en Angleterre; elle a déclaré particulièrement que Louvais
n'eet détruit qu'en partie — la huitième partie de la ville
environ — si que lea AMemand» n'ont certainement pae
détruit intentionnellement ta bibliothèque, -qu'ils ont aa
contraire esaayé d'arracher aux flammes.

Cette franchise a valu è Mit* UobhousB une explosto*
de colère. Madame Carton de Wiort, la femme du secrétaire
privé du roi dea Saluée lui a, entre autre», reproché d'arour
trtmbli tes sympathies nrt^io-betgo» Le journal liollsjtdiils
e Rotterdanisch* Courant a Boulign» l'ironie de oette in-
dignation, il rsppHIe qu'il fut un tenip» oit ceit« même
Mi»* llobhouae gdgna daa svinpathles tnnombrnblce. Ca*
c'est elle qui attira l'utUnuion bail b« rrnautés ançlaiiie»
Afrinne du Sud et qui ameuta la conscience civilisée oeotre
lea hiirrfslea a camp« de courent rot ion s ou maiiinrent
24.0IW femmes ei unfniit* boiirtt.

Notons que- le journal anirinis a A7eie Statosmun a a
également pria la défense dn Mies Hohhouset

EISJ F A N C II

LA CrtlSl DU CHARBON,
(Les manamnt /armmrant désormais à six heures.')
Sont c* Lnra Y • (fonime Hneltnlnê ■ sorti :
Gouverner, c'esl prévoir, l e gouvernement vient dorro,
k la d.ite du 7 novembre, de prévoir que lea jours plut
court» et plus «ombres île lliivcr iiécesaiLcnL une plus grands
ounsomrnation dViairaga. ht, siibiteineni accule par cette
découverte oriépnnls >\ l'urgence d'une mesure dcroijotnia,
il a fait pubh.-r du r la imte iiinn-ite;

Sont exceptée d* oette meeure, les magatim et établie .
temonta d'alimentation et les pharmacies.

M. Walvy, miniitre de l'intérieur, invite let prefsas k
prendre des arrêtas d%ns ce sens.

La dete d'applicntion d» cette mesure est fixée ea
tk novembre.

Pasaont sur lee petite inconvénients qui auscitent ddjl
les doléances daa Intéressée : gène considérable pour la
clientèle libre seulement entre aix et tept heures ; impos-
sibilité pour le personnel dea magasina de es livrer a*
travail préparatoire du lendemain. Ce ne sont lk que las
aspects accessoirsa du problème;

Le décision pris* aura des conséquences plus graves, elks
révélera au publia, un peu eurpriey le degré tmerévu d'ine-
prévieion oà sont tombée certaine dW aos servisea publias.
Il y t ilx moia, tous prétoxte de diminues lee dépentee, mm
modifiait L'heure légale. Pms, Sert de cette grands troe>
varlie, nos gouvernante t'endormaient but lo mol oreiller d*
la sécurité. lia avaient auuré le salut économique de ks
patrie. A l'entré* de l'hiver, lia 1 aperçoivent soudain q»e
le aLarbon manqua k Pane et- lia limitent 1s du rte d'ouver-
ture-dos magaaina, sprea avoir réduit juequ'eu minimum
l'éolairage daa voie* publiques et favorite l'obscurité Jutqssa
dani les immeubles privés.

S'il est maintenant trop tord pour envisager aucatts
autre solution efficace, tout le monde ainriinera. Mets
siisoun aussi se demsndstw par quell» étranf* intouoisne»
00 a négligé- jusqu'au dernier moment d'taaurar la traasv
pert du charbon nécessaire k I» vis de la eepital*.

(Le ceneeui-b coupé le (In.)

Rdc&pituustion dea crédit* tua gu»rr* fraaoaia
' eh* 1" asHt 1*14 au 31 m*>f*> 1917

(d'après le « 7>mps » m tO novembra)
IWpensa»

Dans

I ■ ■

■ but

la

et de gai qui le,
dans toute lu F ru

d

qi

travaHli ni poiu?
nergie électrique
1 ncmenl a décidé
i*int a six heures.

Iwfe

o projets propreinet

de loi dites

Dépeoms
de tolidsrtH
Dette sociale

S derniers mois

de laoaée.... S.867.230.981 BO m.7S» 4IH.«fis\6aB

Aiiuôe 191S .... 13.7S1.09A.o40 1.900.0X3.67* S.7H.OKi.es*

Aimes M*.... S3.060.373 43a 1.998.789.037 3.3»W.ïeï.ï|l
S c. ■■' mots

d* iyi7...... 6,114.908 iia 7B7.361.BW 8tr7.SM.7aa

1 la début

1 guerre.. 51.409.83*.474 ff.7BS.305.788 7.3TO 033.SOS

poi

r 1*

Loi

Total'

ravitaille;
do la

oo projets pbpulatloa Autres

dn loi civile dépenses

K derniers mois ,

dft Utl»...... 20.000.000 U7.383.8B1- t\ffSt.434.se*

Année 1913.... lCu,800.000 î.3bi .Iï4.:i43 ta.Mt.099. M
étlHIÉ* 1916.,., 0 t.394.8*3.618 JM.J4J.Sff0.*af

3 premier» mois
de 1917...... s 739.990.407 ftssVt d47.s*f

Dei>ula lo début

db la gaerre.. 184.300.000 3.Set. 7*0.Î3S 7».27B.9et.SM

Lecteurs de la campagne!

demande* à votrm marchand de fourna

L'ÉDITION ILLUSTRÉE

de la < Gazette des Ardennem >
Journal illustré bi-mensuel Priai 15 es*

b ta

liât*

riOUVELLES DIVERSES

Le oonsofI national tfea iaonomtes est Prtaeissw

M CMmesatek, aaimeire sa* owNiauaroo*
teil dea mimttreo lea dernière* dhspoertv
eonitiftiun du eoBteel national das écuewmiest Le
dva personnelinsa qui cooiposeront le cmtserl est

st. Armand Ptlllérea a définitivement escepst 1» frrnt-
deno* Encore absent do Parik, l'ancien président de> es
Itépublique errtren tcéa proi liejnetnenl potu preejdre *mb>
teaaion de tes hautes el nouveitee lonctiona.

e Aaesaerrijrt . oTutts fOiniw*.

D*ee>réa un* informaho« d*. ■ Tei*grm,fm s peraiswem I

Uvourne, une dame allemand* e été déférée b uat e*naeél
d* guerre iUrJlen, cou 'ut nu - à u t at lustllé* — pout
tapionnag*. Cela met en lumière l'indignetioei raoltoe du»
AlUéa qui, sujourinut encore, erieail k 1'■ eassasinat. da
1'espiopne snglaiie Edith Caveil. Dewx poodt, dciu, aae>
■ toujours I

Oa Ht dan» te ■ »«IU Parislea a
La ttbBstioa fsét* 1

et Sud-Ouest, par suite d* l'arrêt prea<me total de la pre>
duebrasi de fbroe étectro-motrtee k l'uame Oteas*aumiére*
sontlnn*, somme il fallait a*y atlafidra, à cauaec dee pertu*
beliosu grarce d*ns l'organiame vital d*m localités tribe>
taire* ds> *sM* sscléast

A noter, cspeiidint, qu'b* rateon dee installée ou s nsss-
Isa, dont le plus grand nombre de communes sont pourvues^
le crise qui rient db se> pradutr* n e pas eu toutes les
conaéquencea que l'on pouvait craindre C'est le cet no-
tamment pour l'éclairage public qui, presque ptrlout, a
pr être assuré tu moyen dtt gas

Un dign* geste o* l'Espaine.

Une dea armtit lus plus vilulumuent efncacee de ta
salomnis, o'est l'image. Parme U-a de^aiiiHteura profwe-
eionnsîs ds l'infamie, le rvoord rvu^ot muii le moin dire
duut* a- M. Kaemaeliers, le^u^l, ea sa quallU' de aSj£j|
hollandais te donne pour e neutre ». L«t gravures de u»l.
artiste sont pnbliose — qui •> >-u eNuiuHrait — dan* le
e Tmimgniaf *. Plue éConuiLUt eet le fuit, il e*4 vrau, i^u«
lo e Journal », organo du grave st-nalvur rltimbert, lus
reproduit. Or c* Kaornaetein, dont la < Gnzitte » a dO
l'occuper p »ui la dernière fois lors de l'apotheoee
bruyante que lui avaient préparée quelques jouim*li-t'-e
parisiens, c* RaemaekBre a ouvert une greads
tàon-propHsrande antiallemande à jiadnd. Mm* le gou-
vernement espagnol n'a pas attendu un se-ul jvur, pin**
mettre /»n à cette manifestation • artistique », aUt/iiamt
annss son noble souci de sa J+gn*t* de jhiij» nmutrrm.

Le reepect se 1* neutrailt*.

Cette foie i! a "agit de» Etets-Uma L'.Vgeno* Wolff reçoit
en effet l'Information tuivente de New Y or* :

Ou mande de Munille é VAltvctated fre*» que lo *»
peur hollsndaie « CasaaiMaeva », venant de Jav», rappuite
qu'il t été arrêté par un rruiseur anglais q,m enleva Ueiae
tacs postaux contenant le couiner adreaaé 4 dea persuuues
d* Manille. •

(Java te trouve dtni lee Indes néeWhtwitm*», Mari in*
•et kt sapitale dea llet Philippines, appartenant k
VAméHqve. — L* Réd.)
 
Annotationen