Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 4.1998

Page: 31
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha1998/0035
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
19- Ludwig Hans Fischer, Brama pałacu w Rozdole, sucha igła, 1908.

Kraków, Zbiory Graficzne Biblioteki Jagiellońskiej (fot. Prac. Repr. Biblioteki Jagiellońskiej)

lownicze chateaux, projektowane przez Viollet-le-Duca,
służyły niemal wyłącznie przedstawicielom bogatej bur-
żuazji i właśnie do tej warstwy społecznej architekt kiero-
wał Habitations modernes65. Zupełnie inaczej przedsta-
wiał się krąg węgierskich inwestorów wznoszących siedzi-
by „w stylu zamków nad Loarą”, do którego należeli przede
wszystkim przedstawiciele starych arystokratycznych ro-
dów, kojarzących renesans ze „złotym wiekiem” tradycyj-
nej monarchii stanowej66. Można przypuszczać, że takie
nostalgiczne spojrzenie na malowniczy kostium stylowy

B o u d o n, o. c., s. 208-209.

66 Sisa, Kastelyepłtćszet..., s. 141-142.

a la chateaux de la Loire przyjęło się w krajach monar-
chii habsburskiej pod wpływem Węgier.

Karol Lanckoroński uzyskał wprawdzie gruntowne wy-
kształcenie prawnicze, ale już od wczesnej młodości szcze-
gólnie interesował się archeologią klasyczną i historią sztu-
ki. Zainteresowania te zaowocowały nie tylko zgromadze-
niem znakomitej kolekcji dzieł sztuki, przechowywanej
głównie w jego wiedeńskim pałacu, ale także licznymi
publikacjami w zakresie dziejów sztuki antycznej i staro-
chrześcijańskiej, a nawet - malarstwa japońskiego67.

07 T a b o r s k i, o. c., s. 155-162; J. M i z i o 1 e k, The Last of the
Lanckorońskis as Benefactors of Polish Culture and Learning [w:]
Art and National Identity in Poland and England. Papers Delwered
at the University of London History of Art Conference, London 1996,
s. 74-78.

31
loading ...