Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 10.2005

Page: 5
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2005/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Spis treści
CoNTENTS

Jerzy Gadomski

Lech Kalinowski 1920-2004 7

Bibliografia prac Lecha Kalinowskiego

(oprać. Marcin Szyma) 27

Joanna Ziętkiewicz-Kotz

Cykl Dawida we wczesnogotyckich modlitew-
nikach franko-flamandzkich (1240-1320) 35

The David Cycle in Early Gothic Franco-Fle-
mish Prayer-Books (1240-1320) 56

Marek Walczak

Dekoracja heraldyczna pałacu przy Rynku
Głównym nr 17 w Krakowie 59

Heraldic Decoration ofthe Pałace at 17 Main
Market Sąuare in Cracow 86

Magdalena Stawowiak

Późnogotycki drewniany „Ogrojec” w kościele
Wszystkich Świętych w Ptaszkowej — domnie-
mane dzieło Wita Stiuosza 89

Spdtgotisches Holzrelief „Christus am Olberg”
in der Allerheiligenkirche in Ptaszkowa —
yermutlich eine Arbeit von Veit Stofi 114

Marcin Fabiański

0 jezuickim nagrobku biskupa Andrzeja
Trzebickiego 127

Bishop Andrzej TrzebickTs Baroąue Tomb

in the Jesuits Church, Cracow 160

Marek Zgórniak

„Dzielocentryzm” tuobec faktów. O kilku in-
terpretacjach obrazów Rodakowskiego i Me-
hoffera 161

“Image-Centred" Approach vs. Facts. On
Some Interpretations oj Rodakowski'3 and
Mehoffer’s Paintings 171

Wspomnienia

Adam Małkiewicz


Adam Milobędzki (1924-2003)

173

Kazimierz Kuczman


Andrzej Fischinger (1928-2009)

177

Indeks osób

185
loading ...