Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 10.2005

Page: 7
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2005/0013
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Folia Historiae Artium
Seria Nowa, t. 10: 2005
PL ISSN 0071-6723

Jerzy Gadomski

Lech Kalinowski

1920-2004

15 czerwca 2004 roku zmarł w Krakowie Lech
Kalinowski, emerytowany profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W latach młodości zamierzał po-
święcić się pianistyce, lecz ostatecznie wybrał hi-
storię sztuki. Dyplomy magistra i doktora uzyskał
w jednym roku. Stopień doktora cenił najwyżej,
ale po pięćdziesięciu latach nie chciał obchodzić
odnowienia doktoratu. Napisał jedną książkę, dru-
ga jest zbiorem Jego wcześniejszych rozpraw. W
drugiej połowie wieku XX był w Europie jednym
z najwybitniejszych historyków sztuki.

Lech Kazimierz Hieronim Kalinowski, urodzo-
ny w Krakowie 12 września 1920 jako syn sędzie-
go Sądu Okręgowego w Lublinie Stanisława Jerze-
go Kalinowskiego (| 1954) i Marii Henryki z domu
Zawirskiej (J1976), wczesne dzieciństwo spędził w
Lublinie. W wieku dziewięciu lat został oddany do
elitarnego Zakładu Naukowo-Wychowawczego
OO. Jezuitów w Chyrowie-Bąkowicach - średniej
szkoły męskiej o profilu klasycznym, w której jako
uczeń stale zamieszkujący w miejscowym konwik-
cie odbył naukę w klasie wstępnej i ośmiu klasach
gimnazjalnych. Edukację w Chyrowie zakończył
egzaminem dojrzałości 21 maja 1938. Dziewięć lat
spędzonych w Chyrowie w sposób istotny przy-
czyniło się do ukształtowania Jego osobowości
i dało Mu wielostronne wykształcenie, nie tylko
klasyczne (w gimnazjum uczono łaciny i greki, ale
także umiejętności praktycznych, od retoryki do
introligatorstwa).

Po maturze przeniósł się do Lwowa i w tym sa-
mym roku rozpoczął naukę w klasie fortepianu
Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego, jako
uczeń Tadeusza Majerskiego. Jak sam później

Uczeń gimnazjum w Chyrowie, około 1938

pisał, „pod wpływem natarczywych sugestii żony
profesora dr Aleksandry Majerskiej, adiunkta na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana
Kazimierza przy katedrze historii sztuki, kierowa-
nej przez Władysława Podlachę” rozpoczął tam
studia. W ramach obowiązujących w tygodniu 10
godzin zajęć w roku akademickim 1938/1939 słu-

7
loading ...