Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 10.2005

Page: 65
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2005/0072
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6. Kraków, pałac, Rynek Główny nr 17, klejnot herbu
Kujaw na zworniku sklepienia sali frontowej,
ok. 1365-1370? (fot. S. Michta)

8. Kraków, pałac, Rynek Główny nr 17, klejnot w kształcie
orlego skrzydła na zworniku sklepienia sali frontowej,
ok. 1365-1370? (fot. S. Michta)

nikach dekoracja zachowała się w całości (ił. 2—9); w
sali mniejszej (tylnej) tylko na czterech zwornikach
(il. 10—13); trzy kolejne zaginęły wraz ze zburze-
niem sklepienia jednego z przęseł, tak więc zapew-
ne nigdy nie poznamy całego programu ikonogra-
ficznego tego wnętrza51. W sali frontowej na

7. Kraków, pałac, Rynek Główny nr 17, klejnot herbu
Rusi na zworniku sklepienia sali frontowej,
ok. 1365—1370? (fot. S. Michta)

9. Kraków, pałac, Rynek Główny nr 17, głowa kobiety
w kruselerze na zworniku sklepienia sali frontowej,
ok. 1365—1370? (fot. S. Michta)

wszystkich zwornikach, z wyjątkiem jednego, po-
wtarzają się wyobrażenia heraldyczne (il. 1). W ich
przypadku zabieg o zasadniczym znaczeniu kompo-

51 Ikonografia zworników w sali tylnej zostanie omówiona
gdzie indziej.

65
loading ...