Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 10.2005

Page: 69
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2005/0076
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
18. Kraków, pałac, Rynek Główny nr 17, głowa otyłego bła-
zna na konsoli, ok. 1365—1370? (fot. S. Michta)

został odkryty i być może tkwi wciąż w grubości
muru. Rzeźby te mają ostry, linearny charakter, co
uwidacznia się zwłaszcza w sposobie rzeźbienia wło-
sów. Ich pukle potraktowane jako dekoracyjne, or-
namentalne fale okalają głowy młodzieńca i zaro-
śniętego człowieka-małpy. Wyjątkowo dobry stan
zachowania konsol jest konsekwencją ich zamuro-
wania niedługo po odkuciu57. Ściana wschodnia pa-
łacu w niektórych partiach miała grubość jednej tyl-
ko cegły, stąd w trakcie budowy zdecydowano o jej
wzmocnieniu przez pogrubienie, kryjąc w ten spo-
sób rzeźby, które ujrzały światło dzienne dopiero w
XX stuleciu58.

Fasada o siedmiu osiach, pod dachem w układzie
kalenicowym miała bardzo bogatą dekorację, któ-
rej fragmenty odnalezione zostały w czasie robót
architektonicznych prowadzonych w pierwszej po-
łowie lat osiemdziesiątych w. XX59. Pomiędzy
oknami pierwszego i drugiego piętra zachowały
się ślady skutych konsol, wykonanych z kamienia
i wpuszczonych głęboko w mur. Umieszczono je w
ścianach w trakcie budowy i starannie obmurowa-

57 Nos starca został zniszczony już po odkryciu przez robot-
ników prowadzących prace; informacja ustna A. Karbowskiego.

58 Cegły ściany wschodniej pałacu oraz cegły użyte do zamu-
rowania miały identyczne rozmiary, a do ich połączenia użyto tej
samej zaprawy; informację tę zawdzięczam A. Karbowskiemu.

59 K. Dobrzańska, E. Knafel-Olko, Dokumentacja kon-
serwatorska z wykonanych zabiegów konserwatorskich przy sklepie-

20. Kraków, pałac, Rynek Główny nr 17,
fragment wimpergi o krawędziach
dekorowanych żabkami, ok. 1365—1370?
(fot. M. Walczak)

19- Kraków, pałac, Rynek Główny nr 17, głowa otyłego
błazna na konsoli, ok. 1365—1370? (fot. S. Michta)

69
loading ...