Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 10.2005

Page: 90
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2005/0097
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1. Ptaszkowa, kościół Wszystkich Świętych, Ogrojec, stan w czasie konserwacji

bierali i szkicowali te dzieła, które — jak określał
Wyspiański — „najwięcej przedstawiały interesu”.
Odkryli 13 sierpnia Madonnę w Krużlowej, 15
sierpnia Madonnę w Grybowie, a 16 sierpnia Ogro-
jec w Ptaszkowej. Mehoffer narysował cały relief, a
Wyspiański postać Chrystusa. Ten ostatni zwró-
cił także uwagę na ulubionego ucznia Jezusa i pisał
do Mehoffera 23 sierpnia w liście z Tarnowa: „a
teraz o mojej podróży, od chwili Twego odjazdu.
Na drugi dzień idę rysować ogrojec — mianowicie
św. Jana”5. Tak kolejno, wyróżnione szczególnie
precyzyjnym rysunkiem, pojawiają się na kartach
szkicowników Wyspiańskiego i Mehoffera te go-
tyckie rzeźby6. Sprawozdania Komisji do Badania
Historii Sztuki w Polsce zawierają tylko krótką no-

5 S. Wyspiański, Listy zebrane, t. I, Kraków 1994, cz. 1:
Listy, s. 33—34, cz. 2: Dodatek krytyczny, s. 80—81; J. Diirr,
Wędrówka wakacyjna Wyspiańskiego i Mehoffera. Nieznane rysun-
ki i niepublikowane korespondencje Wyspiańskiego z roku 1889, „Ilu-
strowany Kurier Codzienny”, Dodatek Literacko-Naukowy do
nru 277, 1936; T. Ślawski, Stanisław Wyspiański na Podkar-
paciu, Biecz 1999, s. 58, 62, 67-68.

6 Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego od 13-go sierpnia

do 5-go września 1889 r., Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, nr inw. 15 623, s. 8, 20, 26, 29; Szkicownik Józefa Mehof-

tatkę: „W Ptaszkowy rzeźba ogrojca, przypomina-
jąca epokę Wita Stwosza”7. Latem roku 1892
Ptaszkową odwiedził Stanisław Tomkowicz8, który
stwierdził później: „Chrystus klęczy na górze, niżej
śpią dwaj apostołowie. Wyrazy pełne głębokości.
Rysunek dobry. Draperie bardzo zręczne”9. Mimo
tak doskonałej opinii kwestia atrybucji dzieła nie
została podjęta. Fotografia zamieszczona w Tece
Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej ukazu-
je relief z XIX-wiecznymi uzupełnieniami i poli-
chromią, a w tle nie istniejące obecnie malowidło,
o kompozycji nie łączącej się z Ogrojcem, przedsta-
wiające panoramę Jerozolimy i winną latorośl po-
środku10. W Katalogu zabytków sztuki w Polsce
Anna Misiąg-Bocheńska datowała Ogrojec na po-

fera od 26/27 lipca do 16 sierpnia 1889 r., Muzeum Uniwer-
syteru Jagiellońskiego, nr inw. 15 624, s. 45, 47.

7 S. Tomkowicz, Sprawozdania z posiedzeń Komisji do Ba-
dania Historii Sztuki za czas od 11 lipca 1889 do 13 marca 1890,
Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce, 4:
1891, s. XCIII.

8 Małkiewiczówna, o.c., s. 1.

9 S. Tomkowicz, Powiat grybowski, Teka Grona Konser-
watorów Galicji Zachodniej, 1: 1900, s. 155.

10 Tamże, il. 24.

90
loading ...