Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 10.2005

Page: 91
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2005/0098
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
czątek wieku XVI, a reprodukowana fotografia
przedstawia rzeźbę po odnowieniu w latach mię-
dzywojennych wieku XX, drastycznie wypacza-
jącym jej pierwotny wyraz formalny i ideowy11.
Zapewne tutaj leży przyczyna, dla której współ-
cześni nam badacze — Andrzej M. Olszewski, Ma-
rian Kornecki i Tadeusz Chrzanowski — nie pod-
dali reliefu szczegółowej analizie i ograniczyli się
jedynie do jego pobieżnej oceny, zestawiając go
z Ogrojcami w kaplicy cmentarnej w Stryszowie
oraz w tryptyku Jana Olbrachta na Wawelu,
wskazali też na wspólną ich zależność od stwo-
szowskiego kamiennego Ogrojca z placu Mariac-
kiego w Krakowie (obecnie w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie)12.

11 Katalog zabytków sztuki w Polsce [dalej: KZSP], t. 1: Woje-
wództwo krakowskie, z. 10: Powiat nowosądecki, Warszawa 1951,
s. 30, ii. 45.

11 A. M. Olszewski, O rzeźbach kilkupóźnogotyckich ołtarzy
małopolskich, Biuletyn Historii Sztuki, 26: 1964, s. 314; T.
Chrz anowski, M. Kornecki, Sztuka ziemi krakowskiej, Kra-
ków 1982, s. 129—130; Olszewski, Kamienna płaskorzeźba...,
s. 105, il. 7; Tenże, Wpływy sztuki Wita Stwosza w Polsce i na
Słowacji [w:] Wit Stwosz w Krakowie, red. L. Kalinowski i F. Sto-
lot, Kraków 1987, s. 70; T. Ch rzanowski, M. Kornecki,

2. Ptaszkowa, kościół Wszystkich Świętych, Ogrojec,
głowa Chrystusa, stan w czasie konserwacji

3. Ptaszkowa, kościół Wszystkich Świętych, Ogrojec,
głowa św. Jana, stan w czasie konserwacji

4. Ptaszkowa, kościół Wszystkich Świętych, Ogrojec, fragment
figury św. Piotra, stan w czasie konserwacji

91
loading ...