Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Indeks osób

opracował: Krzysztof W. Zięba

skróty: abp — arcybiskup, bp — biskup, św. — święty, ż.

A

Abramowska J anina 162
Adamowicz Tadeusz 168
Adelajda Heska, ż. Kazimierza Wielkiego,
króla polskiego 61,80,81
Adryan-Mucha Ewa 89, 114
Agnieszka, księżna świdnicko-jaworska 80
Aikema Bernard 150
Albert, wójt krakowski 84
Albrecht II Habsburg, książę austriacki, król
rzymski, węgierski, czeski, cesarz 71
Albrecht III Habsburg 71
Albrecht Claudia F. 99, 100, 101, 104, 110,
120-122, 124

Alciati (Alciatus) Andrea 149

Aleksander Jagiellończyk, król polski 181

Alexander Jonathan J. G. 42

Algardi Alessandro 139

Alram, patrycjusz brneński 85

Ambroży, bp, św. 157, 158

Ameisenowa Zofia 8, 11, 24, 25, 144

Ammann Gert 71, 72

Andegaweni 78, 79, 88

Anna, ż. Karola IV, cesarza rzymskiego 71

Ansoniusz 159

Antoniewicz Włodzimierz 19

Anzelm z Laon 40, 45, 56

Arnheim Rudolf 163

Arszyński Marian 61

Arystoteles 135, 149

Asor-Rosa Alberto 151

Augustyn, św. 49, 50, 55, 160

Austen Antoni 165—167

Avril Franęois 39

Axer Jerzy 31

B

Bacher Ernst 83
Bal Irena 168
Banach Jerzy 16
Banaszkiewicz Jacek 77
Bardach Artur 127
Bargiel Franciszek 151
Barker Stephen 168
Barron Caroline M. 83

Bartoli Daniello 150—154, 156
Bartolozzi Casti Gabriele 143
Bartoszyński Kazimierz 162
Bafkova Rużena 85
Batschmann Oskar 163
Bauch Kurt 148
Bauman Zygmunt 162
Baumstark Reinhold 150
Bąkowski Klemens 61, 66
Beatrix von Hohenzollern, żona Albrechta
III Habsburga 71
Becket Tomasz, św. 41, 42
Beke Laszló 80
Belkin Ahuva 45
Beneśovska Klara 74, 83, 85
Bennert Uwe 82
Bentini Jadranka 145
Ber Kasper 83
Bergmann Ulrike 72
Bernard z Chartres 25
Bernini Gianlorenzo 139, 143, 145, 148
Bernstock Judith E. 143, 148
Berrecci Bartolomeo 19, 180
Berthold von Henneberg, książę 85
Betlej Joanna 63
Białoskórska Krystyna 11
Białostocki Jan 13, 14, 24, 25, 144, 145,
147,155

Biedrońska-Slota Beata 16
Biegel Gert 78
Bielawski Jakub 130, 135
Bielowski August 84
Bieńkowski Wiesław 32
Bloom Harold 163

Bochnak Adam 8, 9, 11, 25, 27—30, 61, 62,
66, 72, 99, 120, 127, 139, 178, 180
Boehm Gottfried 164, 168—170
Boime Albert 163

Bolesław, syn Kazimierza Sprawiedliwego

19

Bolesław Kędzierzawy, książę polski 19
Bona Sforza d’Aragona, ż. Zygmunta Stare-
go, króla polskiego 179
Borgiasz Franciszek, św. 150
Boznańska Olga 167

- żona

Branicki Jan Kazimierz 59, 87

Branner Robert 39, 79

Bravermanova Milena 74

Brayer Antoni 61

Brodowski Józef 86

Bro.oke Thomas 38

Brótje Michael 163—166, 171

Brożek Mieczysław 46

Bruckner Aleksander 62

Brykowska Maria 175

Brykowski Ryszard 92, 116

Bryl Mariusz 163

Bryson Norman 163

Brzustowicz Bogdan W. 70

Biichel Daniel 133, 135

Budziłlo-Skowron Danuta 93,95, 117, 118

Bukovinska Beket 83

Buran Duśan 80

Buszewicz Elwira 155

C

Cabrol Fernand 148
Cagnetta Franęois 145
Camillo da Ferrara 148
Canayesi Hieronim 180
Cancik Hubert 34

Caravaggio (właśc. Michelangelo Merisi) 21,
25

Carlvant Kerstin 38, 43, 54, 55
Casale Vittorio 151
Cavrioli Francesco 144
Charów-Kasprzyk Ewa 135
Charvatova A. 83
Chihaia Pavel 144
Chmarzyński Gwido 62
Chotebor Petr 74

Chrzanowski Tadeusz 61,91, 107, 109, 115,
116, 143, 181

Cieński Kasper 130—133, 138, 146, 148,
150,154

Cieński Marcin 132
Cieński Stanisław 132, 133
Cini Giovanni 180
Ciołek Erazm, bp płocki 181
Cockx-Indestege Elly 39

185
 
Annotationen