Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
3. Ptaszkowa, kościół Wszystkich Świętych, Ogrojec,
głowa św. Jana, stan w czasie konserwacji

czątek wieku 1-
przedstawia rze="n
dzywojennych —
jącym jej pier*|-w
Zapewne tutaj E_r

UoA -

oraz w tryptyl
wskazali też nz
szowskiego kar
kiego w Krako'
wym w Krakov

11 Katalog zabytk
wództwo krakowskie,
s. 30, ił. 45.

12 A. M. Olsze
małopolskich, Biulet

H CO

E_°? O

rh,

ET C

^ o

i O

— CD

r >

CD

I O

r

P 3

i- o

P o
i O4. Ptaszkowa, kościół Wszystkich Świętych, Ogrojec, fragment
figury św. Piotra, stan w czasie konserwacji

2. Ptaszkowa, kościół Wszystkich Świętych, Ogrojec,
głowa Chrystusa, stan w czasie konserwacji
 
Annotationen