Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 14.2016

Page: 3
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2016/0003
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SPIS TREŚCI

CONTENTS

Adam Małkiewicz

Jerzy Gadomski (1934-2015) .5

ARTYKUŁY

Piotr Pajor, Joanna Utzig

„Godny miana katedry”. 0 genezie formy architektonicznej

kościoła katedralnego we Wloclawku. 17

‘Worthy ofthe Name of Cathedral’. On the Genesis ofthe
Architectural Form of the Cathedral Church in Włocła-
wek.34

Katarzyna Płonka-Bałus

En grant affection: An Unusual Portrait of Jean Chenart
in a French Fifteenth Century Prayer Book in the Princes
Czartoryski Library in Cracow.35

PlOTR KRASNY

Księgi zapieczętowane, znaki Bożej obecności, środki na
przypomnienie o Bożych dobrodziejstwach. O problemach
Karola Boromeusza z określeniem miejsca obrazów w życiu

Kościoła.45

Sealed Books, Signs of God’s Presence, and Means of Re-
minding about Divine Blessings. On Charles Borromeo’s
Problems with Determining the Place oflmages in the Life
ofthe Church.58

Wojciech Walanus

Z dziejów fotograficznej dokumentacji polskiego dziedzi-
ctwa kulturowego: kampanie inwentaryzacyjne Adolfa

Szyszko-Bohusza i Stefana Zaborowskiego.59

From the History of the Photographic Documentation
of the Polish Cultural Heritage: The Recording Campaigns
ofAdolf Szyszko-Bohusz and Stefan Zaborowski.89

Marta Smolińska

(Przeciw)pomnik nomadyczny w konstelacji metafor: „bia-

ła penetracja”przestrzeni (pamięci).91

A Nomadic (Anti)Monument in a Constellation of Meta-
phors: ‘White Penetration of (Memory) Space.107

RECENZJE

Marek Walczak

O przykrych skutkach braku kompetencji w historii sztu-
ki. Uwagi na temat książki Katarzyny Bogackiej „In-
sygnia biskupie w Polsce. Pierścień, pektorał, infuła XI-
-XVIII w.”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2008,
ss. 406, il. 190.109

Natasza Styrna

Maurycy Gottlieb. W poszukiwaniu tożsamości (recenzja
wystawy i katalogu). 117

Anna Olszewska

Joanna Walewska. „Portret artysty jako inżyniera. Twór-
czość Edwarda Ihnatowicza”, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 242 .. 125

NEKROLOGI

Jerzy T. Petrus

Zdzisław Żygulski jun. (1921-2015). 131

Teresa Rodzińska-Chorąży

Klementyna Żurowska (1924-2015). 135

KRONIKA KOMISJI HISTORII SZTUKI

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI ZA ROK 2015. . . 137
loading ...