Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Hinweis: Your session has expired. A new one has started.
Metadaten

Franck von Franckenau, Georg
Satyrae Medicae, Continuatio ... (Band 18): ... Dispvtatione Ordinaria Disqvirens De Ovis Paschalibvs (Heidelberg, Univ., Diss., 1682) — Heidelberg, 1682 [VD17 1:061853E]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2999#0006
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
tin, IV. %. 2. Anno 1674. ) qui & ipsum hominem , & omnia am-
malia (immo addo ego • Omnia cotpora viva ) ex ovo generari re<Se
statuunt. Et quomodo xternitatem cx ovo discerc possimus e P V-
TEANO alkgat Cl. M. D. OMEiSiVS tn prolm: Acad.JV. s. m. hs.
§. 9. ln Germania Superiore , Palatinatu nostrate , Alsatia &
vicinis locis, ut & in Westphalia vocantur fiscc ova t)i JSsssCH* £ict
a fabula , qua limpiicioribus & infantibus imponunt Leporem ( DCC
Ostci'* «£>sssc ) ejusmodi ova excludcre , & in hortisingramine, fru-
ticetis &c. abicondcre ut studiosius a pucris investigentur , cum risu &
jucunditate (enioranb Etrevera sxpe leporum , h. c. Imprudentium
nominc pcssimt vcnire, qui ejusmodi ovis cxposititiis non soluminodo
jocos quxrunt : Siquidem sxpe cum illis ovis pucri valetudinis suaema-
gnam inveniunt jasturam ; quando dein , semoto arbitro , ista jufto
avidius per ingluvicm ingurgitant, sine sale , butiro , aut alio condi-
mcnto; adcoque dolorem voluptate sibi coemunt, ceu jam ab aliquot
annis, multis sum cdochis cxpcrimentis. Hacigitur vice conabor qua>
dam deintempestiviistorum csus noxa edissererc; utut rarissimos habe-
am, quos hoc in passu prxcuntes sequi possim.
§. 10. Monachus quidam Fraaciscanus, cum in festo Paschatos
colli cta ova a se ad duriticm cocla , ad saturitatem edissit , adstri-
cto vcntrc,'qui ncque Clystcribus, neque medicamentis cederet, obiit;
ceuscribit BRASAVOLVS allegantibus MOEBIO Jnss. Med.lJV.
p. j c.j.p. m. 4.1)6. fcq. & sONSTON. tnhygten p. m. i6o.feq.
Causix hujus mali infcfius allegabuntur.
§. 11. Antc hos XV. annos vidi Argcntorati puellam Vr.ann.
e nimio durorum horum ovorum csuprimo in contumaccm alvi ob-
struttioncm incidisse : inde tonrtina, urinse subpressio, rucius nidoro-
si, prxcordiorum anxietas, dyspncea , calor & (itis vchemens; adco,
ut anxii parcntcs ab convulsionibus & filix interitu sibi timerent, me-
dicumque sub noctis meridiem evocarent. Ncc caussa tam rcpenti-
ni mali potcrat tam promtc invcniri , nisi a vicina succurrente inglu-
vies i!la fucntduect.i. Clystereitaque cmolliente adhibito , mirusim-
ber , bon-.bis & Itercoribus perrnistus deplucbat, seniim sensimque
rcmittentibus Symptomatis rcconvalcscebat.
§ ix. A. C. cb. bc. lxix, Ricovillx A. K. filius dccennisplu-
rima cjusmodi inrarsit ova , unde diarrhoea cum tenesmo & sanguinis
muciqueexcretionc instar alicujus dysenterix; appetitus erat prostratus,
sitis immodica ; Igitur pcr analogismum ea, qua dysenteria , metho
do
 
Annotationen