Augustinus, Aurelius
Opuscula. — Straßburg, 1489

Page: 29b
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ia01218000/0072
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Lipimibi clamari portalmsticie:? lgre/
c.,as^« Arebor ribidno. Lna6ostm

l

luminu 7 fonsvicerqs es tu vne6s me?
Lu es quippe lumen in cui? lumine vi
clebimus lumen.ce scilicer in re: in splen
«tore vultus muquanclo re viclebim? ia
cieacl sgciem.Quict est viciere facie aclfa
cicm.nisi quocl aic apostolus:cognosce/
re stcuc2 cognitus sum. cognoscere veri
cacem maz 2 gloris rus.b est cognoscere
faciem mam.cognoscerepris, porcnna:
filq sapicncis.spustancri clementis: ipi?
sum me rrinicars vns 2 incliuistus cli enti
am. viclereeni facie vei viuub est lumuz
boniirgattcliu angelo^ arcK oim sancto/
ru:premiuz vireercme:gl'ia spuunuleci/
cis sempiccma:corona vecors: brautu fe
liciraris:reqes opulera: pulcriruciops/
cisuncimu r excernu gaucliu:pargclisus
veubierusale celests:vira beara:plelrucio
bearimclinisrgaucliu crernirar:pax vei
qexuperatoem senium. Deceplenabe
ariruclo 2 rora glorificatio bois: viciere
facie vei suuviciere eu q fecit celU2 rerrar
viciere eu q fecit eu:^ saluauiceu:2 q glo
rificauiceu.miclebir erim pgnoscecio.a/
mabirdiligenclo: lauciabir postlcienclo.
Ipe eni; erir bereclirss ppta sui: populi
fcco^:ppkl que recicmir. Ipe posteffio fe
licirsris eo^.ipeprcmiu 2 merces expe/
crariSis.Lro inqr merces rus nragna ni
mis.magnvMlmagna vecer. Isleredne
veus me? magn? es tu nimis sup omes
veos:2merces ma magna nimis.'blecb
eni inagn? es m 2 parua merces ma.sccl
vc magn? es cu: ira magna merces tua:
quoniam iV aliucl es tu: 2 aliucl merces
ma Secl tuipe magn? nimis:cuipe mer
ces magna nimis:mipecoronaror es et
corona-.tuipe^missor es 2^nMo:tu re
nuineraror 2 munus:ru premiator 2 pre
miu fclicicars eterne LIu ergo coronator
cs2coronave?me?:2viacicma spcimee
que ornara est gsia.lumen lecistcans.lux
rcnouans.vecor aciornas.spes mea ma/
gna.vestclcriu corciis sanccox,: 2 vestcie/
rarus eorm^Oisto ergo tua cora merces
est:roru premiu:2 roru gauciiu quoci ex/
peccamus.Dec est eni vira eterna.Dec
est inH sapieris rua.Dccest vira crema
vrcognoscam? re solii veru Veii 2 quem
misisti ielum cbristu. Lu igik viclebim?

te solii veu:veu veru:VeT viuu: oinipo/
ccnce:stmplice:inuistbile:incircuscripri/
bilenncoprebmstbile: 2 filiii mu vnige/
mcu:psubstanrisle2coeremiitibi vomi
nii nostru iestim cbristmque salute no
stra misisti in muclii in Hcure spustancrir
crinii inpsonis 2 vniiin estencirveiisan
ccu solii:exrra que no est ve?.ruc babebi
mus q6 nucqrim?:vicreterns:glorism
feinpirems:qua; prepastiviligencilv rer
qus absconclisti rimcrilv re: qua darur?
es querencil» re:querecik> facie ms sem/
per.Lc tu vne veus me?, formator me?
ex vtero mams mee:que me recomecia/
vicmanttitue.no me pmitcss amplius
ex vno vistrabi in mkra: secl collige me S
exteriori!» acl me:ve me acl re:vc vicac ti
bi seinp cor meuz.exqstuicce facies mn<
faciem cus vne requira.facie vni H>mcur
in qua sola coststic tora gloria sempircr/
na beacoru.Qur quicie viciere virserer
na est 2 glis sempiterna sanccoru. Lete/
mr ergo cor meu vt timestnomcn muzr
letemr cor quermciii vominu.sccimul/
eo magis cor inuenienriu. Si enim leti
cis est in qucreciorqualis leNcia erit i in/
uenicncloMuera ergo scmp arclenrer et
inclesinencer facie ms. stquacio ranclcm
apensk mibi ostium et porra iusticie:vc
inrrem ingauciiu vni mei Bec porca vo
minuiusti ingreclienrurp eam.
l Orario aci sancrsm triturarem.
, )Lapimlu.rWVU.
Trescoequa
0 lcs 2 coetcme persone:veus
vn? 2 ver?:parer 2 stli?2 spi
rirulsanct?:H solus babiras erernitacem
luce inaccen ib ile. Qui sti nclasti terram
potentia ma:2 regis orbe rerrc^prucie
na ma.Sancms sanct^ tanct^ diis de?
sabbaotb:terribilis 2 forrs:iustus2 mise
ricors:acimirabilis lauclabilis amabit.
'Onus ve?:rres psonervna potentia sa/
picncia bonitas, vna 2 incliuisarriniras
stisieas Mrcbor nbivno. Lnack ostiir
mu stimeprfamilias mcclic? pullo.-?n/
beapiri pulsantis vixisti.pulsare 2 ape/
riek vob.^ulsavt ei acl ostiu muz parer
loading ...