Augustinus, Aurelius
Opuscula. — Straßburg, 1489

Page: 72a
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ia01218000/0157
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
^raiuclim lmrmone pmicritmo vciG
AKLLSS
AetnSquiclccssc dubirandu cpomipo
t«rsrm^ sit de^ssz bec bumana pcra q
focittace bominu stcrecmo eu cura
mre vnfiercr.ppcercaca posse sicruque
vriG stcrino posscnrssiomipotes no tu/
isser.M vero q ad ipm religionis crrlm
vemneatmullo nwdo ab eode credendii
esseptcinuuac p boc fieri no poruisse ni/
si ei Placuissent;? icleo ea nialr purareno
oporrerc.Nd boc quocp respodi^unc
gei displicecrcu repla? simulacra errer/
mnkr? illa genriu sacrificia si sacra fuerit
puniunt.Sicut em dicitnro ea fieri po
missenssi oeo placuisset:? ideo bona prr
randarqm insto placemca dici porestmo
capbibericucrri puniri potuisse nssi do
Visplicerenc.acp bocst runc icleo recte st
cbamrqr iusto deo placere binc ostenclc/
baukcpab isto steri stncbantssdeo nuc ini
questnr:qrdeo displicere bincostedunk
cpeavcl iubcc vl permittit cucrci.Lon/
rrabocdicruest.Iniusta quidc csseniic
ista.no rame mala.Lc icleo iniusta:qrco
tta leges quitvpbibcnk stur-.ideo aur no
ma!a:quia st mala esscirt:nuctz deo vriq;
placmssenc.porro sinuq; placuisscnrmii
K? Hcra essentnllo no stnecc q omia po
test:?rasta no pccmneretrquado ta ma
gna luimvt cotta ipaz religione qua dc^
wlik stercr Dic egossipprerea inqna ma
^Erqr deo placere binc ^bank:qr
ea rrcrr sum omiporcs.quo erit bonu cp
sten^brbeukreuerruuk.Siaurbonust
estq>cuermnkqvcoplacer.bsteri no si/
nercconuporesrqr? b orra religione stc
q colrkdEea q deo placer ab bomrba
cmrmnk.Srraucbcu male star pmirrrc
oinrpotesrno iopuradasuc ista bona cp
eLstcrrpmssir onriporcs.Dicm cotta est
pccdedum essenucistarecte no fierurmo
meoprsusiano fieri «xomipotetinunc
dNplrcenvemtn placuisse cu steret.^os
mrnescire vn mcplacuerint.nncaur vst
dlsplrcearrdrr tncerm stcmec mc fieri po
rumenrst plaarissmtomipotecunecnuc
cmassemssrdisplicrrisscut omiporeci Lld
vego.Lurg inqua? nuc talia claculo st

unt:H vkppemo velitescutrvk dcpbcnsa.
puniunk.ss nibil bo?r fieri stnic olporcs:
nssiqd ei iusto placec.cn iusto qd iniustn
est placere n possitiLStta b dicru estmo
omino talia no ficri.Sacra em illa inHc
no stucq pocistcalilv pscripra sunr libris
La qppe mc recre frcbacrea mc deo pla/
cere dcrnostra bank.eoipo cp abolporccc
ac iusto fieri stnebank.Si qd auc nuc.p/
bibiro^ sacrificio^ fit occulte arq; illici/
re:no est illi pSristcali sacrificio^ gre co/
paradussz r eo depucaduqd eria nocmr
no stc cpe:cir bec ora illicita ipis poristca
liba libris cerru ssc^biberi st<H danari.
Dicrndi.Lurgvkcalia pmiccic depste
nssi nibil bo^ malefacto^ pcenic q p re/
ligionefiuttcnpscrciz b^eu curare binc
ecir cogant pccdereq pocistcalcs stbros
uinir^bibmknisiqrdisplicec^
vtiq; zibibedo no iolu sibi dssplicere:ve
rum eria curare se ostcdirmeq; omino co
remnere.Inde colligit cp de^ ali^d? im
prober iust?:? rame pmirciromiporcns
Dec cil dicra cssenttcocessum est no ideo
purandir aliqct iuste ac bene steruqr boc
omipoccns Hnis eidsspliccacssieri cn st
nirssr cendnG esse eria illa inalarq coircra
religione qua colit deus stiit:? displice/
re deo iusto:? ratione indicrj ei§ ab omi/
potmre permitti. Sed aliud ia esse cra/
ccandum vude stntdininarones vel de/
monmvtquilibccilli stncqsdeos pagr
ni vocat. TIidcndu emesseneforteno q/
6em.pprerca bec bona puracla stntrqr ea
steri pmictit omipocensssed ideo qr ram
magna stmrrvc nonistdeiporerie cribn
encla esse videant.Llct bec mepostca re/
sponstiL esse^mssuquonia mc bora Pro
deundi ad populu iam nos vrgebarmcc
distuli cu spaciii datu est icribcdo et illa
rerceerc?ista snbrerercDemonnca est
namra vc aerei corpis sestr terreno^ cor
po^ scissu facile pcedanr.celerirare eciaz
^rprer ciustie aerei corpis str penore mo/
bilitaremo solu cursus quoruliberbor;
vel ferarn:ve?t etia volat^ auium incom
parabiliter vincat. Quilv duaba rebus
quanm ad aereu corpus miner prcdirir
loading ...