Augustinus, Aurelius
Opuscula. — Straßburg, 1489

Page: 243a
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ia01218000/0499
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
estrbenigna eldcbaricas no emulakmon
agic perperam.'slon inliatunnon debo/
nestacurmon quem que sua sunnnon ir/
ncacunnon cogitat malummon gau6ec
super iniquiracercogaustet aurem verita
ruomia toleracromis crestinomia sperat
omia sustercrcbaricas nunK caclit.Oua
raest anima ista litterarn^pbecievirc^:
sacramentop salusstciencie soliclamencu:
fictei frucms:diuiciepaupe;r:vita morie
cium.Ouiciram magnanimuH proim
pijs moritQuiclcam benignurq; inimr/
cos diligereiSola e qua felicicasalienr
non premicrquia no emulamr.Sola est
qua telicicas sua nonexcollic:quianom
stacur.Dola est qua consciccia mala no
pungitrquia non agic perperam.Inter
opprobria secura est:incerociia benefica
estunccr iras placicia estuncer instclias in
nocensrinter iniquitates gemcns.in ve/
ricace relpirans.Quicl illa fortius non
ast rettibuenclas secl acl non curanclas in
LuriaskQuicl illa ficleliusrnon vanitati
se6 ecernirari.l-lsm iclco colerac omnia l
presenci vicgrquia creclit omnia de lucu/
ra vira:? sustert omia que bic irrogatur:
quia sperat omnia que ibi promitmmr.
Werico nucp castic Lrgo secceminicbr
ricateinrr cam sancte cogitantes asterce
fructum iusticie.Lc quicquickvber^us
q; ego dicere potui, vos inueneririscei^
lauciibusrappareat in vestris moribus.
Aportec em vc senilis sermo non solum
sic non grauisstccl eciam breuis
Lxplicic sermo sancti Augustini de
cdaricace.
ii 2-iber scri Augustini 6 dece cborclis
M>mmuser
M M deus noster misericors
7 miserator longanimis
// 2 multum misericors r
verapP largiter prero
gat misericordiam in psenci ieculorcam
seuere minatur iuckicium in fucuro secu/
lo.^erba que diri scripta lurrr diuinis
antoriraribus cotinenkrqui» misericors

7 miserator do minus: lo ga nimis 7 mnl/
rum misericors 7 verax.E-ulcum dele/
ccacomes peccatores r amatores buius
seculirquia misericors 7 mileracor domi
nnsrquia longanimis 7 mulmm iniseri/
cors.Secl si amas ram inlra initia cime
ibi r vlcimum qd ainr verax.Di em ni
bil aliuct dicerer nisi misericors 7 milera
tordominusrlonganimis? nrulcum mi
sericorsrqnasi iam couerreres re acl secu
ricacein r impunitatem 7 acl licentia pec
cacorum.laceres qd vellcsrvrercris se/
culorvel qvancu tibi permitteret vkqua
mm tibi libicio iustissec. Lc si quis ce be
neacknonenclo obiurgareracq; terreret
vccobiberes teab lmocieraco stuxucun
60 post concupiscentias tuas:? deseren/
60 deum cuumunter meclias voces ob/
iurganrisobsisteresnmpu^Mtiquickcin
fronccrveluti auclira diuina autoritare?
legeres ve libro dominico. Quicl meter
res 6 deo nostrokIllc misericors est 7 mi
seratorrec mulrum misericors.^e talia
bonrines dicermtrvnum verbum acicii/
6ic in stnerqd ait:7 verax:? cxcustic lecici
am male plumennum:? incluxic timorez
dolentium.Saucleamus ac! milericorcii
am doministecl timeamus iuclicium do
inini. farcit: secl non racet.T^acetst; no
sempertacebic.Auckdu noncacetr ver/
bomenon tibi vacecaustiredum non ra/
cebic in iu6icio.V)o6o em licet tibi cau
sam cuamcoponere.Ance vstimum iucli
cium dei cuicompone causam tua.'slou
est vncle presumas cum ille venerirmec
falsos testes aclcluces quib^ ille fallatur:
necpattonum frauclulencis circl7ucnrio
nibusr linguosis arcito acibibebismec
ambies aliquo moclo vc iuclicem postis
cormmpere. Quici ergo ages apust cale;
luclicemrque nec fallere nec corrumpere
poteris:? ramcn est q6 agas.Tamc cniz
ipse erit iustexcause me:qui moclo est te/
stis vice me.Llamauimus 7 laustauim?
coponamus causam nostram.Qui cestis
est operum nostrorumripe testis est vocii
istarum.'tton sint inanesrcouertank ack
gemicnm.LIempus estconcorcianclicu?
aciuersario mo cico.Lam loganimis est
deus viclcnclo iniqua 7 non puniedo.vc
loading ...