Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Hinweis: Your session has expired. A new one has started.
Metadaten

Kircher, Athanasius
Athanasi Kircheri ... Obeliscvs Pamphilivs: Hoc Est, Interpretatio Noua & hucusque intentata Obelisci Hieroglyphici, Quem non ita pridem ex Veteri Hippodromo Antonini Caracallae Caesaris, in Agonale Forum transtulit, integritati restituit, & in Vrbis Aeternae ornamentum erexit Innocentivs X. Pont. — Rom, 1650 [Cicognara, 2526]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.12#0027
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
HISTORTA
OBELISCI PAMPHILII
A prima eiusdeminAegyptoeredioncvsquead
vltimam eius ereCtionem fa&arru
A B
INNOCENTIOX. P. O. M.
§. I.
De primaEreBionefassad SothiRege Aegypi.
AV D A X haud dubie facinus commisisse censebor; si quidpiam
certi,circa primum huius Obelisci AuthoremErtcloremque in
tantatamquetenebricosa vetusiatiscaligineadstruere& determi-
mreattentauero. Sedenim cumita mihi natura compafatum sit, vtnil
dignius homine putem , quam ingenium in abditis reconditisque po^
tissimum rebus vti experiri ; ita & aleam in hisce iaciendam ducere,
quod si me fefellerit,nihilsuperest, nisi vt in conatu laudem reponarrx..
Certe vtadquandamsaliemciusnotitiam peruenirem, nullumnon moui
lapidem; Chronologos non Latinostantumjsed &. Graxos, Hebraeos, Ara-
besque pertinacissimortudioperuolui; apud quos,quidcirca prassens hoc
argumentum obseruauerim j Le£ton paucisaperio.
AnnoabOrbeCondico,iuxtaHebra:orum computum bismillesimosex-
centesimo ocluagesimo quarto ; a diluuio miliesimo vigesimo o&auo; "2insti!
ab exitu filiorum IsraeUMose Ducejex Aegyptoducentesimocirciter,Aoth^°Hrm°^'-
ludice Israelitice populum DEI moderante; ante Christum 1366. surrexit Moysen.
in Aegypto Rex quidam excelsi pe&oris Manuphta nomine, quem Euse-
bius Amenophin,Manethon .«*.«•*<$-""^ MenupbittA.iricmiis6c Philo Am-
mencphten, hocestj Memphis Dominum vocant;quidumpotentiam Ae-
gyptiorum partim DEO vindice per Mosen3partimperPrimatum R,egni
in mari rubrosummersianem, cladc omnibus secuhs memorandaj oppi-
doimminutam debilicatamque videret,conuocatis Sacerdotibus,ConciIijs-
que vltrocitroquehabuisjprimd quidem adreligionem auitarn patrium-
queDeorum cultum ,deindeadpublica quoquemonimentain Deorunx»
nonorcm a prsdecessbribuserigi solitainstauranda,animum adiecit,qui-
busegregijs molimmibus dum dissinetur , morte praeuentus, Filiosuo So- Soth;j fiIiBS
thisHarediRe<rni,qu£animopra:clarestatuerat)executioni mandanda_. MennphMin
I; :r tj- i/ 1 . . *— \ 1 r ir tenttonem_i
reuquit. Hic Sochis animi peneroutate patrj minime diipar, praxellas pams in e«.
n-irpnfiimrf>m,„;„»„---------■>-iZjk___rJ- J__________.....!_____I* ciitionenv-.

parentumcogicationes axiorte iuspensas ad incudem reuocatas, tdm
compleuit, cum pristino decori&magnificentiajAegyptum restjfci

tande

deducit»

it ,
d i W;


 
Annotationen