Kunstchronik: Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe — 16.1881

Page: 95
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kunstchronik1881/0050
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
95

Jnserate.

96

k^ün 89.I0N unü W6Ü9N9.el9t8ti3cl91

Libel. I)io iil. Lclirikt

vie LlLSLilcei- äei- Ma.1erei

vie ^l-s.N2Ö8i8e1ien Na.1er äes
XVIII. ^a-drd. (III. Lerie äer
X.l3.88iker<1eriVl3.l6r6i) Lornpl.
in OriAinnl-l'rri.clill). iVI. 105.—
(?rei3 n läekerun^ IVlnrlc. 2. 50.)

Lilüer aii8 Ll8a.88-I.ot1iriiixeii

1'e^t v. gtieler. 11ro8c1i. iVd 20.,
Orißsprclitl). 1VI. 25., 8nikb 1VI. 35.

^.118 äeiii 8c1iiva.deii1a.iicl. IVln-
leri^cde ^.n^icdten in 1-nnä-
scdnft u. /Vrcditsdtur. Ooinpl-
cnrt. IVl. 50.» coinpl. §ed. 1VI. 54.

8cd^viiic1,8ieden R.aben. /Vu8-
xnden äiVl 78. —, IVl. 48. —, lä. 30.
M. 23. —, 1VI. 15.—

8cdiviiiLl, 8cdöiie 1Vle!ii8iiie.
^U8§nd6n ä. N. 150. —, iVl. 120.
LI. 36. —, tVl. 26. —, ül. 18. —

^latui' Lc vicdtuiiß.. Oeut^cdc
dieäer. I'rncdtduncl iVl 37. 50-

Hlag von D. ü. 8««lNiUUi Iii I/sixriK.

^.dri88 ä6r0686diodt6cl6rLaii8t^l6. deittdäen

tür äsn IlQtsrrioüt linä üirrn Lslüststuäiuin. llntsr 2u^ruväslsAvvb
ssivss Zrösssrsv Wsrbes dsnrbsitst, vov M7I,. /.ÄbLe. Visrts stnrk
vsrrvslirts ^vüu^s. Nit 468 Nolüsoüvittsv. 24 LoZsv Zr. 8. 1878.
brooli. 7 N. 50 ?k; Asb. 8 N. 75 kk.

«k' Lsi Zrösssrsv kartbisbsstsllvv^sv tur 8vv- vvä dsvsrbesobvlsv
srkol^t sivs vsssvtliobs krsisrsävbtiov.

Ko1il86li6iii8 8tie1i iiLieli 11:i11:i6l81i1.6ri66i1i6.

Iv ivsivsiv VsrlvAg srsobsivt vvcl «ürä Iv vsrsobisäevsv OrvobAvttvvAsn
noob vor Wsibvvobtsn ä. b nvsMAsbsv i

viö ^siliAS Lascilis

lUttli (Itzni KtzinLlätz V0II liitMitzl in ätzi' I'Inübotlitzt /.II Zoloo-Nü
^süsiobvst vvä in bivisvrvnvisr ^sstoobsv

^osspd Lodl86d6in.

(LtiobArösss 48 üv 72 oiv.)

M MrÄoima Är Ä?r Aestoa/rsn so» </. //s//e?'.^

krsiss äsr vsrsobisäsvsv OruobMttvvAsv: Dprsuvss äs rsiva.r<zus
500 N.; Lvrsvvss ä'vrtists 300 N ; ^.vuvtlg Isttrs vvi obivss. kvpisr 160 Ä.:
L.vvvt Iv Isttrs vvk vsiss. bvxisr 120 N.; Nit äsr 8obritt vvk obivss. kvpisr
80 N.; Oss^b vvk vsiss. kvpisr 60 N.

Osr 8tiob vuräs uut äsr äissMbriKsu biesiMv Kuvst- vvä Oswsrbs-
ilusstslivvA ivit äsr ^oläsvov Nsävills, äsr böobstsv vsrlisbsvsv b-vsüsiob-
vuvA tur Lupksrstsobbunst, prüiviirt. Livs sivAsbsväs bssprsobuvA äss
Ltiobss bruobts äioss -loitsobrikt iv äsr blo. 44 äss XV. ävbi-AuvAs
vus äsr bsäsr ä. 8. Wssssl^'z.

LsstsIIvvzsv viivivt )säs livsb- uvä XuvstbuväluvA, sovis äsr Ilvtsr-
üöiokvsts svtKSZsv. (5)

Oüsssläork, iiv Ilorbst 1880.

LclllÄir'tr SoLlllös, LllvstkÄvclluvZ'.

8t»t1 195 II. kür 75 .11.!

Ous vuobstsbsväs ArossurtiAS?ruobt-
vvsrb:

ä.. Lrtztsolnntzi',

Oeutsod^ Vo1d8trg.odt6N.

88 OriAivulüsiobvvllASv büvstlsrisob
iv I'urbsvärvob uvsAskübrt v. 4. O.
Laob iv KsipüiK, Oross <^ugrt-I?orvia.t
iv slöAavteiv OiigivuI-?ruobtbs.vä
(Oavü Lvkkiav ivit Ooläsobvitt)
oübrirs iob, sovsitäisVorrütbsrsiobs»,
iv vsvsv uvtuäsibuktsv Klxsivpl-
stutt 105 N. 1'Lr 75 .II. krvvoo p.
I?ost uvtsr ücs.obvs.biv6. (2)

Nrssäsv rc.,
Nslsvobtbovstr. 3.

^elix 8cliöne.

«il füsI IVO 8>!äsrn
unä Isicönunßsn

24rvon Lrelin^.
idos ^osÜLlls^sbe
in tzrseklbsnä.

disllk.ösUckMLNN^ Völdß >n ^lüllökön.

2vvsil.tz Xvü. äss bsrübivtsv VVsrbss:?

Xrtztsoinntzr L kolirbboli I

IrLvdtkll äer VöIIrer !

vom 8o§mo lioi 6osct!c>it6 b>s vm lotrtroü.ß
ObrovoloA. Vg.r8tsIIuv8 iv boriv v.z
burbs, srsobsivt iv 26 bisk^u. L 4LI.j
krospsot uvä srsts bistz. ist ivzsäsi'
Avtov LvobbgvälvvA üv bgbsv.

II

äollll blilton,

1)ll8 veiloi. ^3(1168,

illustiurt vov 6II 8täV 6 0 .

brgobt-XvsKS,bs iv > 0 bisk. L 4 Ngrb.i

biSix^iZ. I. 6. ösvk's Verlsg. (3)j

Zkitschrist sür bildende Kimü,

complet u. einzelne Bände

sucht

F. Kltiöne ill Nre.8llkn

Melanchthonstraße 3., I. (3)

lsierzu eine Beilage der Gesellschaft für vervielfältigende Uunst in Wien.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers L. Ä. Seemann. — Druck von Hundertstund Pries in Leipzig.
loading ...