Kunstchronik: Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe — 18.1883

Page: H
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kunstchronik1883/0392
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
In uiitsiMielintztsni Vsrdi^s sisslisiiit in 24 IicildiiionLtlilllisii I-istsruiiASL L 5—6 Logeii iii AI. 8»
slsgiiiit kiusAsst-ittst xu äsiii krsiss voii „Liiiö Arirk" xro I-iököruu^:

OL80LI6IHL

VW

VLI7I868L^ 6IHLir^riIK !

V0I1 illl'611 4llt'iill»6I> di8 !Ulf <Ü6 I161168t6 -?6lt (1884)

I^LLLILL HLL8«Il.

Oisss usus clsutslllis lüttörkiturNSSllliiolitö vill Irsi nlisr gsvisssnliiitt, piirtsilos iidsr vörstüuäiiisvoll
lür ^säö siFöiikirti^o HöMiiiA äss luttöriiturAsistss, iiusAölisuiI vou vrtruistsr tisbs uu«1 vollöiu Vsrstiiuäuis
tür -illss, iviis äsr äsutsolis Oöist littöriirisoli ZssoliEsu, uiolit uur loss v.iiWiuiuöuIiiiuAöuäö I-ittsrritur-
dio^rnpdiöu Aödsn, soucleru iu iillsu I-ittöriiturörsolisiuuuAsu ilie iuuiAS 8s-iieliuu<r /.u ilsutsotisni Volks-
tuni, ru äsutsoliör 8vruoli6 uucl 8itts uuoliruvöjssu suoliön.

Lssouäsrs ^utiusrlcs-iiulcsit vicluiet äsr Vsrtlissör «Isr LsIiiiuclluuA clsr l-ittsrutur uussrsr ^sit uu«1
uutsrvirtt äissellis eiusr LsurtöiluuA s«rs r>u et stuktro. Oer Miurs «Iritts 8-iucI doliiiudolt clis I-ittöriitur
uuserss liilrrliuuclsrts, cliö bis iiut äiis liilir 1884 dörüodsiodti^t vsräsu soll. -löclö siuirsluö I1iolituu<rsi>rt,
iiuoli ssldst äiö Iclsiusts cliiilelctisolis iVIivsioliuuA soll siuZöliöucls HrvüIiuuuA üuclou.

Ois Lsdiiuäluu^ äes Ltotkss soll iui Iiöbörsu 8iuuö xopulür Fsli-iltöu ssiu; uur eius üloäs veruiiiß;
äiöss usus äsutsods l-ittsriiturNösoliioiitö uiolit niitrruiuiiolisu — äis .Vloclo äss littsrurisolisu Liläsrliuoliss
mit dsglöitöuäöiu Vsxt. Oissss lVsrk sst^t äsu ludiilt üdsr äis korui, äsu llöi-xsr übsr äiö Osvg-uäuu^
uucl vörriiodtöt ^srn äiiruul siu txxoAriipdisodss kiiritritöudiidiuöt xu ssiu.

l)sr srsts 8uuä dsdiiuäslt äis ültssts 2sit dis 1500 uuä virä dis IVsiduiioktsu 1883 vollstüuäi^, äsr
iivsits Oiiuä sutdült äis llsloriuiitiousiiöit dis rrur Iclkissisodöu ksrioäs, äsr äritts liiiucl äis uöus uuä
uöuösts 2öit dis 1884 uuä lis^t äiis l-Vsrd llsrdst 1884 vollstüuäiA vor.

-4.11s lluoddiiuäluugöu sovis äis VsrliiAsduuäluuo; usduisu Lsstslluu^su öut^SMu.

Willielm fi-ielik-ieti, IL. ^ofbuoiiii-tnljlung i'n l-eiprig.

IiiililiSr

iin Xrei^e 8einer k^Lrriilie.

OsmÄäe von (7.
r-ücHi'l von /I.

i4ul ckiussiscdem kupier iu (^usrciuiirtlormiit

_k'reis 2 dänrk. m

Oieses docdst Lnsprecdeliäs, sorglLltiZ UU8-
Aslüdrte Oditt iiucd clem dodiiliutsu (lemriläe
im l-sip^iAer IVluscum driuZe icd äsr> l-eseru
6er 2eit8cdrilt in l'.riunerun§, clii e8 sick vor-
rüZlick ^ur devorstedsuäsn

I.utiiei-ssiei' rils re8tgsbe
j .

eiZnet.

Ois lls.6irunA ist 6urcd ulle Lucd- un6
Kiunstdg.n6IunAen ru 6sm odiZen krsi^s 2U de-
^ riieken.

I-eip^i^. L. Leerrmnn.

c4l8 Vovitütsu siuä ör8olriöusn bsi

Ilii lli iii Ir«!p«!zx uuä lliiiivli< ii:

Viicisl au8 clel kutlie^eit.

Liiie 8üm»ilini<c i'O» kyrtr-it?
iii>8 äsr 2öit ätzr llelormritioii iu »strsutzn ll-uosimile-
diiioddiläull8;tzn.

3<> unä Xll 8. Vol. kreis M. 2.—

^08t ^MMÄll'8

NcköcIiMi;Icö llcs LSU8 LtW.

t'tiesimile -iteproctüetiy»

äss !IU8 8 Llütttzrn desttzdtzllätzll 0rix.-IIoIx8odi,itto8.
ln Zlkipxtz I». 15.—

l.iobliabes'-kibliotliok altos' IIIli8ts'Atos'6li.

VI. Lüuäodöll:

Wiitemberger Neiligtbumsbuod vom labrs 1509,

111n8trirt voii I-ue-18 Ortillkied ä. Xlt.
Lrosod. 21. 15.—

Druck von Nugust Pries in Leipzig.
loading ...