Marliani, Bartolomeo
Vrbis Romae Topographia: ad Franciscum Gallorum Regem, eiusdem urbis Liberatorem inuictum, libris quinque comprehensa — Basel, 1550 [VD16 M 1024]

Page: 1
Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/marliani1550/0017
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BARTHOLOMEI MARLIANI
EQ.VITIS r>. PETRI, VRBIS RO/
mse Topographia*


DE ORIGINE VRBIS. CAP* I.
V O n i A M in hac Vrbis descriptione,de qui
busdam locis_Sc aedificsjs ante urbem condi^
tam excitatis, nonnunquam eritdicendum:
operae precium forearbitramur, etiam deil^
lispopulis,cVregibus,quituncdeincepshac
tenuere regionem,quam paucis fieri poterit,
loqui.Sic enim fiet,ut primum a quibus sedi^
ficiapositasuerint,meliusintelligamus:dein

■U- <■"''

M,^jlA-W^ '

de, a quam paruis initrjs urbs Roma origine traxerit,ad eamcj? cre
uerit magnitudinem, ut nihil illi par, aut secundu,in toto orbe ter^
rarum inueniretun Romana? igitur urbis regionem Siculi primi jv
omnium tenuere: antea uero habitata'ne fuerit, an deserta, nihil est
quod affirrnarepossimus.Mox Aborigines,duce OenotroLycao ai-»:/
nis filio,ex Arcadia ad inquisitionem agri melioris sponte huc pro^
fecT:i,il!is expulsisjocu occuparunt.Quibus deinde Pelasgi,cV alio^ /pMsjr
rum Grsecorum quida errabundi,profugicp ex Theslalia,admixti,
auxilio eis ad bella cu populis finitimis fuere,Permanserunt autem
inhissedibususqj ad bellum Troianum, priscam illam AborigiV
num appellationem seruantes* Horum autem reoem Saturnum s*~z
fuisse memorantrqui ciim Cretae imperaret, habens cum Ioue filio
deagris contentionem,bello expulsus,inltaliam uenit: SC curn cul'
tum uinearum,cVfalcis usumlanum docuisset, ab eo in partem im
perrj est admissus, Ca?terum Iano defunclro, ad eum solum impe>-
rium peruenit* AnnisdeindesexagintaanteresTroianas,ferut Ar A*«4*k
cades ex urbe Palantio exeuntes, sedemcp duce Euandro quseren^-
tes,in hunc locum,ubi nunc Roma est,delatos,aFaunocp AborigP
num rege 8>C benigne susceptos elTe,8e" agri portionem accepisse; iV
Ioscp,colle haud procul aTiberi electo, struxisse castellum, Palan^ $*i***$
tiumc^ametropolieorumin Arcadia appellasse. Paucis ueroan^
nis interpositis,aliam claslem Grsecam, ducenteHercule, eandem
tenuisie regionem: ex hisq? quosdam missionem ab eo precatos, in
colle,qui tunc Saturnius dicebatur,posuisse sedem+Hos,Pelopon^
nenses, & qui ex Elide profecti fuerant, Phanetas, cV Epios fuisse
comperiotquibus nullum eratamplius desyderium reditus,euersa
eorumpatriaabipsoHercule. Hialiquandiu remsuam separatim
administrarunt.Caeterum haud ita multo post,uicT:um,leges, sacra
cumAboriginibusconferenteSjsicutiArcadeSjCxTpriusPelasgife^
A cerant,

*9+wt "5*/**

McA***
loading ...