Miziołek, Jerzy
Sol verus — Wrocław [u.a.], 1991

Page: 109
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/miziolek1991/0115
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ANEKS

TEKSTY PISARZY GRECKICH

FILON ALEKSANDRYJSKI (ok. 20 r. przed Chr. - ok. 40 r. po Chr.)

1. O stworzeniu świata, 30 — 32, tekst grecki [w:] Phi 1 o, 1929, s. 22 — 24. przekl.
wg Filon Aleksandryjski, 1986, s. 39 n.

Umysłowe światło jest o wiele jaśniejsze i promienistsze niż widzialne, podob-
nie jak słońce przewyższa jasnością ciemność, dzień — noc, a rozum, jako
przewodnik całej duszy — przewyższa oczy ciała. To niewidzialne i umysłowe
światło jest jednak naśladownictwem boskiego Logosu, który tłumaczy jego
powstanie. To światło jest gwiazdą wzniesioną ponad niebiosy, jest źródłem
gwiazd dostrzegalnych zmysłami, i można by je nazwać właściwie wszechbla-
skiem, z którego słońce, księżyc i pozostałe planety i gwiazdy stałe czerpią
w miarę swych możliwości odpowiednią dla siebie jasność. To czyste i nie-
zmącone światło zaciemnia się stopniowo od chwili, gdy zaczęło się przemieniać
z rzeczywistości umysłowej w dostrzegalną zmysłami, ponieważ w świecie zmy-
słowych spostrzeżeń żadna rzecz nie jest czysta.

ORYGENES (ok. 185-254)

2. Komentarz do Ewangelii św. Jana, I, 25, tekst grecki [w:] GCS 10, s. 30, 31,
przekł. wg Orygenes, 1981, s. 77.

Otóż Słońce jest dostrzegalną światłością świata, a przez analogię również
księżyc i gwiazdy... Jednakże ciała te, które są dostrzegalnym światłem, zostały
stworzone... aby oświetlać to co się znajduje na ziemi, i nie są światłością
prawdziwą. Zbawiciel natomiast, który świeci dla bytów duchowych... jest
światłością rozumnego świata, to znaczy światłością dusz rozumnych przeby-
wających w dostrzegalnym zmysłowo świecie, oraz światłością tego, co ponadto
wypełnia świat, do którego należy Zbawiciel, jak sam nas o tym poucza: a może
jest najważniejszą i najznakomitszą cząstką, i że się tak wyrażę, Słońcem, które
tworzy „wielki dzień Pański"... Przypuszczamy, że podobnie jak z księżycem
i gwiazdami jest też z Oblubienicą-Kościołem i uczniami: że posiadają oni
światło własne albo nabyte od prawdziwego Słońca.

3. In librum Jesu Nave homilia, I, 5, tekst wg Rufina, PG 12, col. 830.

Moyses non dixit, „stet sol", nec maximis imperavit elementis, sicut Jesus fecit.
„Stet, inąuit, sol supra Gabaon, et luna super vallem Elom"; ei propterea addit
loading ...