Molè, Vojeslav
Umetnost: njeno obličje in izraz — Ljubljana: Izdala Slovenska Matica, 1941

Page: 247
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mole1941/0251
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KAZAŁO

Predgovor. 7
Prvi del
OBLIKA IN STIL. 9
I. Uvodne opomnje. — Umetnina in izdelki tvarne kulturę. — Stil,
struktura in mnogoterost aspektov umetnine. — Morfologija in
zgodovinski vidiki. — Prvenstvo duhovnosti v umetnosti in v nje-
nih źivljenjskih zvezah. 11
II. Omejitev obsega primerov. — Arhitektura kot umetnost prostora
in gmote. — Njen znamenjasti znacaj. — Predzgodovinski menhir.
— Staroegiptovski tempelj iz dobę Nove drźave. — Panteon v
Rimu. — Maksencijeva bazilika. 17
III. Starokrscanska bazilika sv. Petra v Rimu. — Romańska katedrala.
— Gotska katedrala. — Zakristija cerkve S. Lorenzo v Firenzi. —
Cerkev II Gesu.40
IV. Zakljucki iz dosedanjih primerov. — Skupne poteze in razlike. —
Probierni konstrukcije ter oblike in stil. — Tip v arhitekturi, njegov
postanek, razvoj in zgodovinski pomen. — Meje problemov v ćasu
in prostoru ter meje indiYidualne tvo-rnosti.61
V. Podrobnosti arhitektonskih form v primeru tipićnega znaćaja in
zgodovine romanskega in gotskega okna. — Njihovo razmerje do
celote.72
VI. Arhitektura ter ostale tehnike in yrste umetnosti. — Skupne ćrte
plastike in slikarstya in njihovo soźitje z arhitekturo. — Razlike’
med njimi.77
VII. Materiał in tehnika v plastiki in slikarstvu. — Staroegiptoyska pla-
stika in slikarstvo. 83
VIII. Grska plastika. — Arhaicna metopa. — Plastika Partenona. —
Kip mladenica iz Teneje. — Idolino. — Kariatide Erehtejona . . 94
IX. Srednjeveska umetnost. Bizantinsko s'likarstvo: mozaiki v cerkvi
S. Vitale v Raveni. — Romańska plastika: timpanon katedrale v
Moissacu. — Gotska plastika: figura Sinagoge v katedrali v Strass-
burgu. — Giottovo slikarstvo. — Miniaturę bratoy Limburgov. —
Pomen pozne srednjeyeske umetnosti za bodocnost.106
X. Uvodne opazke o novodobni umetnosti. — Izpremenjeni pogoji,
moznosti in programi. — Narasćajoci pomen gledalca. — Teorije
in doktrine. — Izpremenjena vloga in pomen umetnika. — Indi-
yidualizem. — Złożeni znacaj noYodobne umetnosti.123
loading ...