Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Montfaucon, Bernard de
Diarium Italicum Sive Monumentorum Veterum, Bibliothecarum Musæorum, &c. Notitiæ singulares in Itinerario Italico collectæ: Additis schematibus ac figuris — Paris, 1702 [Cicognara, 2494]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.8797#0379
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Caput wigefimum siecundum.
positis, Decanis , Pradatis & perfonis ac Capitulis &; conven- «
tibus exemtis & non exemtis, omnium & singularum civita- cc
tum & dioecesium, regni Sicilias ieu terras citra Farum, excep- «
tis insula Sicilix Sc dilecl-is siliis Cluniacenfibus Matifconenfis «
dicecesis , & sancti Viclioris Maffilienfis di&i ordinis Monaste- «
riorum Abbatibus & Conventibus ac Frioribus & aliis perlb- «
nis eis subje&is , quibus Abbatibus per alios noftras litteras «
mandamus, quod pro dicTiis suis Monafteriis fblvanta& abeii- c-
dem lubje&is eis Monafteriis, Prioribus &: perlonis exigant fe- ">
xagesimam prarlibatam de universis sructibus, reditibus & pro~ u
ventibus fuarum Ecciesiarum , Monafteriorum ji Pnoratuum, «
dignitatum , perionatuum , officiorum , adminil trationum & «
beneficiorum , qua; obtinent in dictis civitatibus & diccccsibus «
regni prasdicti *
Alia pene innumera instrumenta exftant in eodem arcbivo
Cafinenfi, quod inter nobiliflima Europa: jure accenfetur: fecl
qua; jam adtulimus ad ipecimen iatis fiinto.

C A P U T XXII I.
De Albano Cafiroy (djr de rveteris Alba situ. De Momfiena
Cryptx Ferratx. TSibliotheca ibidem. Infcriptio erutas.
De ofiuariis. De Tibure. Mon i(ierium Sublacenfi\ De
lacu Anienis & de aliis e vicinopofitis. Aliud Monasie-
rium ad Vicum Varronis situm. Infignis liomanoruin
aquaduBus.
Ost perachim Neapolitanum iter, dum in Urbe venare-
mur, animi caufii fubinde in vicina & a prifcis illis Roma.
nis frequentata loca conceffimus, in Albanum fcilicet caftrum,
olim Aiba ionga, cui iuam Roma refertoriginem.^/^0 jam
©ppidulum eft in clivo Albani montis fitum via Appia. Aiunrr
haud ccrtis indiciis ,.Albam non eodem prorius situ ftiisie: ego
vero crediderim , Albam quidem longe raajore quam liodie
ambitu fuine j sed qux jam superiunt", veteris Alba^partem oc~
eupare. Cujus sei liaud leve inde putatur indicium , quodru-
Tt iij
 
Annotationen