Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 13.2018

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.49247#0370

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM
IM. EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskicgo jest stowa-
rzyszeniem o charakterze międzynarodowym z siedzibą w budynku Muzeum
Narodowego w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 12.
Towarzystwo zostało założone w 1996 roku, a jego celem jest szerokie udostę-
pnienie zbiorów Rodziny Czapskich w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
(stanowiącym Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Ponadto wspiera ono
kolekcję oraz pomnażają i poszerza o zbiory związane z działalnością członków
Rodziny Czapskich.
Powyższe cele Towarzystwo realizuje m.in. poprzez wspieranie inicjatyw
wystawienniczych, prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej
w Polsce i za granicą, poszukiwanie finansowego wsparcia na rzecz Muzeum
im. Emeryka Eluttcn-Czapskiego oraz współdziałanie z Dyrekcją Muzeum Naro-
dowego w Krakowie.
ZARZĄD TOWARZYSTWA
Jarosław Bodzek, Jacek Budyń,
Paweł Kłoczowski, Henryk Woźniakowski (Prezes)
Adres do korespondencji:
Henryk Woźniakowski, ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, Poland
Tel.:+48 12 619 95 01
Fax: +48 12 619 95 02
E-mail: henrykwo@znak.com.pl
Konto:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
14 8589 0006 0000 0011 0897 0001
 
Annotationen