Poprzęcka, Maria
Akademizm — Warszawa, 1977

Page: 264
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/poprzecka1977/0275
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Noty biograficzne

ALMA-TADEMASIR LAWRENCE
Ur. 1836 w Dronrijps (koło Leeuwarden), zm.
1912 w Wiesbaden. W wieku lat 14 namalo-
wał swój Opus I - portret siostry - i odtąd
konsekwentnie numerował wszystkie swoje
obrazy, aż do Opus CCCOZM. W1852 rozpo-
czął studia w antwerpskiej Akademii u Gus-
taafa Wappersa. W 1863 odbył pierwszą
podróż do Włoch. W roku następnym otrzy-
mał złoty medal na Salonie paryskim i po-
znał J.-L. Geróme'a. Po śmierci żony w 1870
opuścił Antwerpię i zamieszkał na stałe
w Londynie. W 1879 został członkiem Royal
Academy, w 1905 otrzymał angielski tytuł
szlachecki. Był jednym z najbardziej zna-
nych i wziętych malarzy specjalizujących się
w tematach zaczerpniętych z życia starożyt-
nego Rzymu. Jego ulubionymi motywami
były nie sceny historyczne, lecz obrazy ro-
dzajowe w antycznej scenerii, zwykle o ero-
tyczno-sielankowym charakterze: łaźnie, te-
pidaria, apodyteria.
AMAURY-DUVAL (właściwe
nazwisko EUGliNE-EM MANUEL
P!NEUX-DUVAL)
Ur. 1808 w Montrouge, zm. 1885 w Paryżu.
Uczeń lngres'a, pozostający pod jego bar-

dzo silnym wpływem. Początkowo czynny
jako portrecista, zwrócił się do malarstwa
historycznego i ściennego. Wykonał dekora-
cję malarską wielu kościołów w Paryżu
i w okolicach (m. in. Saint-Germain-en-
Laye). Nagradzany na Salonach paryskich,
kawaler, a potem oficer Legii Honorowej,
nie był jednak malarzem oficjalnym i jego
stosunki z administracją sztuk pięknych (z
wyjątkiem wspomnianych prac dekoracyj-
nych) pozostawały sporadyczne.
BAUDRY PAUL-JACOUES-AIME
Ur. 1828 w La Roche-sur-Yon, zm. 1886
w Paryżu. Studiował w paryskiej Ecole des
Beaux-Arts w pracowni Drollinga. W 1850
otrzymał Prix de Romę w dziedzinie malars-
twa historycznego i wyjechał do Włoch,
gdzie studiował gównie malarstwo średnio-
wieczne oraz szesnastowieczne, ze szcze-
gólnym upodobaniem do sztuki Correggia,
Rafaela i Wenecjan. Interesowały go tematy
antyczne i mitologiczne. Po powrocie do
Francji zdobył znaczną renomę jako portre-
cista. Zręczny i efektowny dekorator otrzy-
mywał liczne zamówienia na dekoracje pry-
watnych pałaców (m. in. hotel Palva) oraz
ozdobił foyer Opery paryskiej, świeżo
wzniesionej przez jego przyjaciela Char!es'a

264
loading ...