Poprzęcka, Maria
Inne obrazy: oko, widzenie, sztuka ; od Albertiego do Duchampa — Gdańsk, 2008

Page: 201
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/poprzecka2008/0205
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Przypisy

Inne obrazy
1 Gustaw Herłing-Grudziński, Don Ildebrando, [w:] idem, Opowiadania zebra-
ne, zebrał i oprać. Zdzisław Kudelski, ił. Jana Lebensteina, t. 2, Warszawa
1999, s. 231.
2 Joanna Bielska-Krawczyk, Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie,
kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczość Gustawa Herl inga - Grudzińskiego,
Kraków 2004.
3 O religijnych aspektach ślepoty zob. wprowadzenie do książki Williama R. Paul-
sona Enlightenment, Romanticism, and tbe blind in France (Princeton 1987).
4 Tobin Siebers, The minor ofMedusa, Berkeley 1983.
5 Martin Jay, Downcast eyes. The denigration of vision in twentieth-century
French thought, Berkeley - Los Angeles 1994, s. 11.
6 Hans Belting, Obraz i jego media. Próba antropologiczna, tłum. Mariusz Bryl,
„Artium Quaestiones”, XI, 2000, s. 314.
7 Przez „obrazy” rozumiem nie tylko obrazy malarskie, lecz każde kwalifiko-
wane jako sztuka przedstawienie wizualne, niezależnie od medium, w jakim
jest wykonane.
8 Gaston Bachelard, Płomień świecy, przeł. Julian Rogoziński, Gdańsk 1996,
s. 19.
9 Ibidem, s. 18.
10 Brian 0’Doherty, Uwagi o przestrzeni galerii, tłum. Aneta Szyłak, [w:] Muzeum
sztuki. Antologia, wstęp i red. Maria Popczyk, Kraków 2005, s. 453.
11 Cyt. za: Łukasz Guzek, Od „white cube” do „alternatwe space”, [w:] Muzeum
sztuki, s. 478.
12 Jean-Franęois Lyotard, Les immateriaux, tłum. Mariola Sułkowska, [w:] Mu-
zeum sztuki, s. 230-231.
13 Brian 0’Doherty, op. cit., s. 453.
14 Łukasz Guzek, op. cit., s. 478.
15 Por. Symposium: The Historicity of the Eye, ed. Arthur C. Danto, Madison
2001, materiały opublikowane w „The Journal of Aesthetics and Art Criti-
cism”, 59:1, Winter 2001, s. 1-44.
16 Dyskusję krótko, ale z powołaniem na obszerną, aktualną literaturę przed-
stawia Martin Jay (op. cit., s. 3 i nn.); tamże literatura dotycząca obecnego
stanu wiedzy naukowej na temat wzroku - s. 5.
17 Jay powołuje się tu na prace psychologa Jamesa J. Gibsona, który wprowadza
rozróżnienie dwóch podstawowych sposobów widzenia - mówi mianowicie
o postrzeganiu „świata wizualnego” i „pola wizualnego”. Kultury miałyby się
różnić stopniem rozdzielenia tych dwóch sposobów widzenia (ibidem, s. 4).
loading ...