Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1903(1906)

Page: 41
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1903/0043
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Πρακτικά τοΰ 1903

41

ΑΝΑ.ΣΚΑΦΑΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Τύμβος παρά τον Όρχομενόν. Κατά Μάρτιον τοΰ έτους
1903 επεχείρησα την άνασκαφήν του παρά τον Όρχομενόν Ιν
τη πεδιάδι κωνικού τύμβου, ού μνεία γίνεται ήδη εν δοΐΐΐίβ-
Πΐαηη, 0ΓθΗοηΐβηθ8. Είς τα έκ τοΰ κέντρου τοΰ τύμβου
έκσκαφέντα χώματα ευρέθησαν όλίγιστα τεμάχια χειροποίη-
των προϊστορικών αγγείων. Τό χώμα όλον συνεσωρεύθη, ώς
φαίνεται, έκ των πέριξ γαιών προ; σχηματισμόν τοΰ κώνου τού-
του, εις ΰψος πέντε μέτρων περίπου. Δυστυχώς είς το κεντρικάν
όρυγμα, δι' ού έζήτησα να φθάσω μέχρι τοΰ φυσικοΰ εδάφους,
άνεβλυσεν ένεκα της πολυομβρίας τόσον άφθονον ύδωρ, ώστε ή
διερεύνησις τοΰ τύμβου έν τω βάθει τούτω καθίστατο καί τότε
αδύνατος καϊ πολύ άργότερα έ'τι κατά τό θέρος. Την άνασκα-
φήν άνέβαλον είς τό προσεχές ετος 1904.

Έν Αθήναις, τήν 10 Δεκεμβρίου 1904.

Γεώργιος Σοτηριαδης

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΘΕΡΜΟΥ

Τέμενος τοΰ θερμίου Απόλλωνος. Επειδή εισέτι δεν
έλύθη τό ζήτημα της απαλλοτριώσεως των άγρών, οΐτινες κατα-
λαμβάνουσιν άπαντα τοΰ τεμένους τον χώρον, ήτο αδύνατον
κατά τό ετος τοΰτο νά εξακολουθήσω τήν έν αύτω άνασκαφήν.
Όφείλω όμως νά παρατηρήσω, ότι έκ της διερευνήσεως τοΰ
υπολειπομένου πρός άνασκαφήν χώρου δεν περιμένω αποτελέ-
σματα λόγου άξια. Ό εύυδρος ούτος καί καρποφόρος τόπος έγε-
ωργήθη πάντοτε — άπό τήν έπαύριον ίσως της έν άρχή τών χρι-
στιανικών χρόνων τελευταίας καταστροφής τών ιερών ή άπό της
κατά τόν μέσον αιώνα έκβαρβαρώσεως τοΰ τόπου. Καί ύπό τό
άτομον καί τήν σκαπάνην τοΰ καλλιεργητού τό πάν κατεστράφη
loading ...