Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910(1911)

Page: 17
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1910/0022
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1910 17

Έχ μεταφοράς .... Δρ. 3,427.— Δρ. 31,360.80

Άπό άντίτιμον πωληθέντων τευχών των Μνημείων
της Ελλάδος.............. » 159.30

Άπό άντίτιμον πωληθέντων τευχών τοϋ συγγράμμα-
τος Π. Καββαδία χα! Καβεράου ο Ή Ανασκαφή
Ακροπόλεως».............. » 50 —

Από άντίτιμον πωληθέντων τόμων του συγγράμ-
ματος Χ. Τσούντα «Αϊ προϊστορικά! Ακροπόλεις
Διμηνίου και Σέσκλου».......... » 175.—

Άπό άντίτιμον πωληθέντων αντιτύπων Γεν. Συν-
ελεύσεων................. » 5.—

'Από άντίτιμον πωληθέντος συγγράμματος Π. Καβ-
βαδία «Τό Ιερόν τοϋ Ασκληπιού» ...... » 15 —■

Άπό άντίτιμον πωληθέντος συγγράμματος Γ. Παπα-
δασιλείου «Περί των ε'ν Εύβοια αρχαίων τάφων» ο 40.— Δρ. 3,871.30

"Αρΰρον 5.
ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ

Εισπραχθέντα :

Άπό άντίτιμον πωληθέντων εκμαγείων.....Δρ. 760.— Δρ. 760.—

"Αρϋρον 6.
ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Εισπραχθέντα:

Άπό τίμημα έκποιηθέντος υλικού της Εταιρεία; .. Δρ. 781.80

Άπό έπιστραφεν ένοίκιον της έν Μαζαρακάτοις οι-
κίας υπό Γ. ΙΙυλαρινοϋ........... » 120.—

Άπό άμοιβήν συγγραφής άρθρου Στ. Δραγούμη έν

τη Άρχ. Έφημερίδι, δωρηθεΐσαν τη Εταιρεία. . 6,25

Άπ6 χαταβολήν Α. 6θθΙ<Οθρ πρός Ινέργειαν ανα-
σκαφών έν ΘΊδαις............ » 1,000.—

'Από έπιστροφάς χρημάτων παρά διαφόρων διαχει-
ριστών πρός τακτοποίησιν χρηματικών ένταλμά-
μά:ων εκδοθέντων έπ'ι άποδόσει λογαριασμού . . » 2,093.80

4,001.85

Εκπίπτονται αί εισπράξεις τών ΰπ' άριθ. 46, 50,

57, 60, 63, 72, 78, 85, 90, 93, 98, 103, 105,

106, 116, 119 καΐ 120 γραμματίων, ώς μή άπο-
τελοΰσαι εσοδον άλλα προερχόμεναι ϊζ έπιστροφής

μή πραγματοποιηθεισ . ν δαπανών...... » 2,093.80 » 1,908 05

Εις μεταφοράν .... Δρ. 37,900.15

2
loading ...