Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910(1911)

Page: 265
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1910/0267
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Αί κατά το θέρος τοΟτο δαπάνη της Αρχαιολογικής
Εταιρείας καί ήμών εποπτευόντων γενόμεναι παρά τήν
Χαλκίδα άνασκαωαϊ εσχον τά έςής αποτελέσματα.

Σκάψαντες το πρώτον παρά τήν ΆρέΟουσαν εύρομεν έν
μεν τω άγρώ τοΟ Ελευθερίου Καπέλλου, θεμέλια βαλα-
νείου, δπερ εκείτο έγγΰς του ναοΟ της Ίσιδος. Έν αύτω
ευρέθη στήλη αναθηματική τή "Ισιδι Σαράπιδι και Άνού-
βιδι, ήτις ληφθείσα εκ του παρακειμένου ναοΰ της Ίσιδος
έχρησίμευσεν ώς παραστάς θύρας. Έν δέ τφ τοΰ Χρίστου
Κανάτα άγρω ευρέθη περίβολος τάφων προ πολλοΟ κατε-
στραμμένων, ών έξωθεν ύπήρχον δύο μικρά! μαρμάριναι
χείρες ένθετοι εις δύο ειδώλια, ών το έτερον μείζον, καϊ
ώραία πήλινη κεφαλή ειδωλίου μικρού. Έν δέ τώ κήπω
τω παρά το έργοστάσιον νάφθης του κ. Βασιλείου Σακελ-
λαράκη ευρέθησαν έν τοις θεμελίοις κτισμάτων, άνηκόν-
των πιθανώς τω παρακειμένω ναώ της Άρεθούσης, ό δε-
ξιός ώμος αγάλματος καλής τέχνης ΰψ. 0,30 μ. και τε-
μάχιον άλλο μαρμάρου έχον άνάγλυπτον παΐδα, δστις
ένεκα φθοράς μόλις διακρίνεται.

Είτα έσκάψαμεν έν τώ παρά τήν ΒρωμοΟσαν κτήματι
του Νικολάου Αγγέλου προς εύρεσιν τάφων. Ενταύθα
ευρέθησαν τάφοι εννέα και τριάκοντα, κάλπη μολύβδινη
τετράγωνος πλήρης οστών και τρεις ενεπίγραφοι επιτύμ-
βιοι στήλαι. Τών τάφων τρισκαίδεκα μεν ήσαν πα)ρινοι,
οί δ' άλλοι κοίλοις ώς και το πολύ κεράμοις πεποιημένοι.
Κτερίσματα έν αύτοΐς ευρέθησαν φιάλαι, οίνοχόαι, κάνθα-
ροι και άλλα ποικίλα τό μέγεθος καϊ το σχήμα άγγεΐα
πάντα τοΟ β' και α' π. Χ. αιώνος.

Ίελευταϊον έσκάψαμεν έν τώ υπεράνω τοΟ κήπου λο-
φώδει άγρω τής κ. Ελένης Μαντάλου κα'ι έν τώ παρά
loading ...