Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1910(1911)

Seite: 268
DOI Artikel: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1910/0270
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
268

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΤ 1910

σαν πράγματα των περί το τέλος του ζ' αιώνος χρόνων,
ών άξιολογώτερα εϊνε εν μικρόν πώρινον άγαλμάτιον αν-
δρός έχοντος όξύν πώγωνα και ή κεφαλή δευτέρου όμοιου,
εν μικρόν άνάγλυφον χαλκουν παριστών άνδρα κρατούντα
έκατέρωθεν μικρόν ζώον, και τμήμα αρχαϊκής επιγραφής
έπι τεμαχίου αγγείου άφιερωμένου «τω Ηερακλεϊ». Έν
τοις κατωτέροις ό'μως στρώμασιν εντός τοΟ ναοΰ και παρ
αυτόν εΰρίσκοντο πλείστα τεμάχια γεωμετρικών αγγείων,
έν διαφόροις δε σημείοις ύπό τόν ναόν μεγάλα τμήματα
τριών έλλειψοειδών κτισμάτων προερχομένων, ώς φαίνε-
ται έκ της ευρέσεως τών γεωμετρικών οστράκων, έκ της
γεωμετρικής εποχής.

Τών άρχιτεκτονικών μελών τοΟ ναοΰ και έφέτος ελάχιστα
μέρη ευρέθησαν εκ τιν ον γραμμάτων (τεκτονικών ση-
μείων) σωζομένων επί τεμαχίων τριγλύφων έπιβεβαιουται
ή γνώμη, ήν εΐχον σχηματίσει έκ της μορφής τών κιονο-
κράνων, ότι Ό ναός έκτίσθη περί τά μέσα του ο αιώνος,
ϊπήρχεν ό'μως έπι της αυτής θέσεως παλαιότερος ναός
καταστραφείς ύπό τών Περσών και εϊς τούτον ανήκον τά
αγάλματα τών αετωμάτων, όλα τά ευρεθέντα αρχαϊκά
γλυπτά και και λοιπά πράγματα, ώς και λείψανα πολλά
τοίχων διατηρηθέντα έν τω έσωτερικώ του νεωτέρου ναου.
Ό παλαιότερος οΰτος ναός ήτο μικρότερος τοΟ νεωτέρου,
ήτο δέ και οδτος πάλιν έκτισμένος έπι χώρου έν ώ υπήρχε
πανάρχαιον ιερόν, ώς φαίνεται έκ τών έλλειψοειδών κτι-
σμάτων και τών παρ' αϋτοΐς ευρισκομένων γεωμετρικών
οστράκων.

Νοτίως προ τοΟ ναοΰ ευρέθησαν και εφέτος πολλά τε-
μάχια προξενικών επιγραφών ώς και μία ακέραια, και
τινα μέρη καταλόγων Έρετριέων δημοτών τών μακεδό-
νικων χρόνων.

Δυστυχώς ή ερευνά μου βορείως του ναου προς ευρεσιν
loading ...