Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Seite: 357
DOI Artikel: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1911/0359
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΝΑΞΩι

Μεταοάντες κατά το παρελθόν οθινόπωρον εις Νάξον,
έπελήφθημεν αποκλειστικώς απαραιτήτων συμπληρωτι-
κών εργασιών τών έκεΐ κατά τά παρελθόντα ετη γενομέ-
νων δι ήμών ανασκαφών.

Α'. Έκαλύψαμεν τους τάφους, έκατόν περίπου τον
αριθμόν, τοΰ κατά την θέσιν «Φυρρόγαις» προμυκηναϊκου
νεκροταφείου, κινδυνεΰοντος άλλως νά καταστραφώ.

Β . Έσνεοιογρα^ήσαμεν την κατά την Οέσιν « 11ο-
λίχνι» μικράν προϊστορικήν άκρόπολιν, ής την άνασκαφήν
έπερατώσαμεν το προπαρελΟΌν έ'τος.

Γ . Εξησφαλίσαμεν δια σίδηρων κιγκλίοων την δε-
ξιάν πτέρυγα του οημοτικοΟ σ/ολείου τών θηλέων, έν ώ
ή αρχαιολογική συλλογή της Νάξου και έτοποθετήσαμεν
έν δυσ'ιν άρμαρίοις, δαπάνη της Εταιρείας πρότερον κατα-
σκευασθεΐσι, τά πήλινα ευρήματα τά έκ τής ανασκαφής
τοΟ προμυκηναϊκου νεκροταφείου Αφεντικών, παρά το χω-
ρίον Σαγγρί, τών ολίγων μαρμάρινων ευρημάτων όντων
κατατεθειμένων έν τω Κεντρικώ Μου σείω Αθηνών.

ΚΛΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
loading ...