Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Page: 2
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1920/0037
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
IIΑ Κ 1920

σιος Δαμβέργης, ό προαγαγών την έπιστήμην της Χη-
μείας οιά των πλουσίων μελετών και Ερευνών αϋτου. Παρά
τούτον και Ό αδελφός αύτοΟ Νικόλαος Δαμβέργης τα-
κτικός εταίρος και ούτος. Ό γηραιός ευπατρίδης τακτι-
κός ισόβιος έταΤρος Θεμιστοκλής Φιλαδελφεύς, ό γνωστό-
τατος και εκ της άλλης αϋτου οράσεως αγαστός Αθη-
ναίος, μάλιστα δε έκ της έρεΰνης της σοοαρωτάτης της
Ιστορίας τών Αθηνών έπί Τουρκοκρατίας, ήν χαρακτη-
ρίζει ειλικρινής εργασία και φιλόπονος έρευνα τών κατά
την γενέτειραν γην. Και τέλος ό τακτικός εταίρος Θεό-
δωρος 'Αποστολόπουλος, ου πολυμερεστάτη ύπήρξεν ή
έν τη κοινωνία και τη πολιτεία δράσις.

Τά της οικονομικής καταστάσεως της Εταιρείας βλέ-
πετε άναγεγραμμένα έν τω εις χείρας ύμών λογιστικοί
πινάκι τω έντύπω, έν ω σημειοΟται, ότι τά μεν έσοδα
κατά το λήξαν έ'τος άνήλθον εις δρ. 122,387,30, τά δέ
έξοδα εις ορ. 87,143,10, μετά περισσεύματος έκ δραν.

35,244,20.

Κυριώτατον τών έργων της Εταιρείας και κατά τό
λήξαν έ'τος υπήρξε το τών ανασκαφών και πάν το σχε-
τικόν προς μελέτην και έρευναν και συντήρησιν τών άρ-
χαιοτή,των. Και περί τούτων άνακοινοΟμεν τα έκ τών έκ-
Οέσεων τών ένεργησάντων αύτάς έξαγόμενα.

Πρώτην τών άνασκαφικών εργασιών άναφέρομεν έκεί-
νην, ήν έξετέλεσεν ή "Εταιρεία παρά το Διονυσιακόν θέα-
τρον έν συνεχισμώ του έργου, όπερ ήρξατο άπό του 1914
προς βεβαίωσιν της £κεΐ ύπάρξεοος του Ωδείου τοΟ Πε-
ρικλέους και του σχήματος αϋτου. Ή άνασκαφή ένηρ-
γήΟη και πάλιν ύπο την διεύΟυνσιν του εφόρου του Εθνι-
κού Μουσείου κ. II. Καστριώτου, είμεθα δέ εις θέσιν
σήμερον νά γνωρίζωμεν οχι μόνον, ότι είμεθα άσφαλώς
loading ...