Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Relationes ordinariae — 1701

DOI issue:
Num. LXXXVIII (25. Novembris)
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.31159#0001
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
»toqviU
mpimut
?tinetyt «|
atmatott®
istns atuich
solatw toni
\stat i\ml

Nam. LXXXVIir.

ANNI 1701.25 NOVEMBRIS.

icnurn, Vj,
■unt» psj,
Eiispanos* Neapoli $.l>ris.
tura proro, ^Prorcx omnem movet Iapidem,rudera ut ma-
Mirandolf laborantis concordi* in unum conglutinet , &
ra, g{1,j]1i ccrvicibussuis fatalem arceat tempestatcm,etiam
ttatur,edurusnoi| Neptunio»at tridente aureo» malaciam
adeiuigta^ animosum curet revocandam. Quin adeo
:orans° re,»carpilcgum, olim banno fulminatum, quod vir
oriibiipsjexterrimi sit ingenii ac potens consilii, qui sup-
o mioiistflcx venire debuerat, sine prece revoca vi tsvit* ac
ien» pj^cni* gratia fru iturum, si modo cum subdito ag-
rdia^^nine partes Hispanicas amplexi ac tueri (popon-
iunjjquJerit* Cognatus tere metus invasit Romanorum
rater <|ccjiUmpub!icam,quae non abs re bellum io Neapoli
jjjlUj lljstertum auguratur,quod videat,in dissfereDudlo-
^orjscjpjS^ei manicos& Gallicos ingente numero urbem
eftato (Jioiiauathsubintrare. Fassim affixa visuntur
3u|3SpJ|'llpl°mat3 , (cu potius chartulae, poenasbanni
restia ,j3Jec’erQentcs iis,qui PrincipemRiccianum,nomi-
lti ex iis ^perfidiae, seu tumultuum, in Neapoli adhuc
jsjrjt^^bseentium» vi captum ad Regium tribunal detu-
'area Q ferunt. Hinc fere in dies ad Cardinalem Jansc-

scaudadertransmisisse: quodque per fidos satelli-
tes & agricolas moneretur, in opposita parte ssu-
minis legiones aliquot Mdanenses sui securas vi-
vere, pa tentibus in oppidis certa per intervalla
demorantes > citra militarem firepitum contra
procedebat. Die pollera, vix adventante cre-
pusculo , Tribunum Columbam cum agmine
Germanico & Husiarico exploratum prxmittfc-
batj qui quod legiones duas, alteram Neapoli»
tanam» Milaneosem alteram in tria divertisse op-
pida compererat, notitil clam accepti generosi
utebatur, tamque feliciter hostes nihil minus co-
gitantes obruebat» ut fere Duriores in soccisaut
somnosepultossubjugum miserit» gregariisnul-
iodilcrimineinteremptis. Confirmatur nuntius,
currentis die altera Cbiliarcham Monrerum, o-
lim Catsareis notum fiipendiis, cum decem om-
nino Durioribus» undecim labaris, pari tympa-
norum aeneorum, una cum quinquaginta grega-
riis fuisse interceptum. Confiat fides nuntio,
minimum ex hostibus quadringentos esise interfe-

7 s‘“lium&Catholicum, qui Roma: agit, Oratorem j dos, ruptisqusiordinibus ceteros in fugam da-
” rsares ablegantur. Apud Ollium amnem Ger-tos. Dux Seftius, diserimine repentino conV
lHit ^tianicalira loco admodum opportuno poluenint, territus, profugit ulque ad JViilanenses j Gene-
orarotatti^jDgCnten? £ propinquo copiam; r&iis Vicentius pileumtn fuga dereliquit. Prae*
£I0?e,MaJcenoetiam& avena,quantum est saus»imbabun- dat fuerunt admodum lacuientx» quas fugitivus
racist polts ■pQtjlijjtur * n0a liefederatus Hispanorum & miles hostilis vitae posthabuit 5 quodque palma-
rs, “^“^Uorum exercitus, harum rerum penuril castris riaell vsdoria, ncfiriquatuor in Milanensi solo
crrau'*tWj(7sndus. stationescontinud occuparunt* Quod hosiesad-
on dtoep e Varsovia j. jbw. versis pedoribus cum nostrishaud certaverint 5
Serenda fi' ^jj^c freto anei-piu navigant res Pclonicae; non nisi duos Parthorum more intra fugiendum
!rax placidum ut portum invehantur, Rex&fau- occiderunt» paucos omnino sa udarunt. Suta*
5 dcclinrfj ;s rcm jg3nt inan;bus» quanquaminde- nius Orator Britannorum htsierna die cum se*
:cknturr!yjjs> ‘ ycr^mt°men Regi cfi integrum > omnes navibus hinc deccssit ad Ottomannos, E Polo-
entarevias concordi*,& primariae nota: viros ad ni* Regno innotuit, quod Sapiehenses in con»
,!Omitia,qua: Provincialia vocant, ablegare» Re- sesisu Grodnensi articulos concordi* tanquam iti
um Pristi,j$ ut sCnsa in iis»quod sint c re Polonis,audader se crudeles abnuerint, reinfeda Ordines abiisse*
pulvere s’itsa fyjutu proloquantur, atque ita pro comitiis RexSueci*, qui pctulante caballo pontem vo-
;straDliMubjicjs> si,b Decembris secundam & vigesimam laciiem equitasie dicitur, ex equo fertur inaquas
(9u,^,liC;©ngregandis»aniini Ordinum praeparentur* Ce- desiuxisie, argre a suis liberatus,
snstm, »w{jin 0on ambigimus > quod paries jam pr©xi-| Alia de eodem*
n ejasiw^uSar(letjOrdinessacil!Us modo audientes dido; Famosus turbarum nemine Princeps Ragoit-
ngemisfeifore . nec enimSaecovidetur satis Curlandiam ziusquodcustodil elapsus fuerit, missis quoquo
i!act(icct;ntrayj{pc>ac bbi fccilTe jure belli vcdigalem (nisi manipulis non modo perquiritur*' verum & cu-
3 0Prtamenmetus interpres est iniquior") verum &;stodesiniquosunt loco, & fere omnes cufioditi,
bidem t4artcmDucatus sibi propriam vendicarc , acSa-t sifohe hac culpl ipsorum acciderunt. Novis-
vwowCieheosts Familia se pi otedorem ingerere perpe-jsima ex castris Italicis meminerunt, hofiiumqua-
one Aul»uum decrevisfe. Cosaccorum agmen triginta,dringemospiimoinasiulaicecidisie, equos etiam
.... ^ . . - j • * _ I - _- - ■ rr • n l •• •

quingentos esse in castra feliciter asporta tos. Tri-
bunus Columba in hoc conssidu imprimis bene
de nobis cfi meritus» qui progressu reruaud?cior.

> Pr*diis|,ijiiUiT,J Russoinvocante, jam incumbit Ltvo-
ssent io('|i£»aclSuecum ad mitiora traducendum.
fecus globi Viennd iz.gbru. r* ~.r _ . *
incrul^ Mercurii prstei ita sub velperum e cafiris in i-jquod nahtetn ducebat ;usits obsequentem & iuci£
ndo P4alia aducllebant litterae , quas rumor jam an- jtacum tpeius » non ant^ ddnt htssies persequi,
isplosis%yertit Principem Vaudemontium , Cdarc* quam bofithum castrorum conlpedum subnssier.
Polemarchum militi* Odobris noni & vigesi- In Aula Romana bene vertit Austi 1* negotium >
n,sj cum valente omnino agmine ssamen Adden-Uc quantam decisio ysait tardior ( nec enun
 
Annotationen