Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

Tomasz Mikocki, Płytka z Hufingen z przedstawieniem Matki Boskiej. Przyczynek do badań
wczesnochrześcijańskich zapożyczeń ikonograficznych.3
Barbara Fiejszer, Gotycka rzeźba ze Skrzynna w gronie polskich Pięknych Madonn.13
Ks. Jan Kasprowicz, Późnogotycki pacyfikał tzw. mniejszy z daru kard. Fryderyka Jagiełłoń-
czyka w skarbcu katedry gnieźnieńskiej.23
Le „paciflcałe" gothique tardif dit mineur, don du Cardinal Frederic Jagełłon au tresor de ła
cathedrałe de Gniezno (Res).42
Ks. Tadeusz Kutik, Podłoże ideowe bernardyńskiego obrazu7am'ec Jwlcrc/ w Krakowie. . . .43
 
Annotationen