Rocznik Historii Sztuki — 30.2005

Page: 182
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs2005/0194
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
182

PIOTR KRASNY

25. Wiedeń, kościół S. Maria de Mercede, ołtarz główny. 1722-1723.
Rysunek Salomona Kleinera. Wg H. Karner, Andréa Pozzo e la finta
architettura d'altare in Austria e Boemia, [w:] Andréa Pozzo,
red. A. Battisti, Milano-Trento 1996

pomocą słupów i podwieszenia pod więźbą dachową pozornych sklepień. Cieśle nie byli zatem w stanie
zaadaptować choćby części wyszukanych rozwiązań późnobarokowych, toteż modernizacji wyrazu arty-
stycznego drewnianych kościołów można było dokonać tylko przez odpowiednią dekorację ich wnętrz1'9.

Taki sposób wzbogacenia form świątyni został zastosowany m.in. w kościele w Radenicach, wzniesio-
nym staraniem tamtejszego proboszcza i kanonika przemyskiego ks. Walentego Wichrowskiego w 1754 r.160
Całe wnętrze świątyni przyozdobiono malowidłami ściennymi, „budując" bogatą późnobarokową „architek-
turę w architekturze", komponowaną z użyciem form porządkowych, arkad i faliście giętych gzymsów
ujmujących ąuadri riportatti. Z charakterem owej architektury współgrały dynamiczne formy ołtarzy o po-
lach ujętych uskokowymi filarkami oraz mocno poruszone pozy rzeźb ołtarzowych. W barokowy wystrój
wpisano też element obecny w świątyniach drewnianych od czasu średniowiecza, mianowicie zawieszoną
nisko ozdobną belkę tęczową z rzeźbionym krucyfiksem. Jednolita dekoracja konsekwentnie głosiła wyszu-

" M.Kornecki, Drewniana architektura sakralna w Polsce. Zagadnienie typów i form regionalnych w rozwoju historycz-
nym, „Ochrona Zabytków", XLV, 1992, nr 1-2, s. 17.

160 P. Krasny, Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Radenicach, [w:] Kościoły i klasztory
rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, red. J.K. Ostrowski. Kraków 1999, s. 273.
loading ...